II WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP I − SZKOLNY 26 listopada 2020 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 66 Zasady ogólne

1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy liczbę punktów wskazaną w poniższej tabeli 2. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź

(lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

3. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

(2)

NUMER ZADANIA

POPRAWNA ODPOWIEDŹ PUNKTY

ZADANIE 1

REWOLUCJA NEOLITYCZNA 1 PUNKT ZA POPRAWNE

WSKAZANIE

ZADANIE 2

A - CYWILIZACJA CHIŃSKA B - CYWILIZACJA EGIPSKA C - CYWILIZACJA GRECKA D - CYWILIZACJA RZYMSKA

1 PUNKT ZA POPRAWNE

WSKAZANIE ŁĄCZNIE 4 PUNKTY

ZADANIE 3

TEODOZJUSZ WIELKI 1 PUNKT

ZA POPRAWNE WSKAZANIE

ZADANIE 4

KU CZCI DIONIZOSA

AJSCHYLOS, SOFOKLES, EURYIDES, ARYSTOFANES

(WYMAGANE PODANIE DWÓCH IMION)

1 PUNKT ZA WSKAZANIE DIONIZOSA PO 1 PUNKCIE ZA

PODANIE

POPRAWNEGO IMIENIA TWÓRCY RTAGEDII

GRECKIEJ ŁĄCZNIE 3 PUNKTY

(3)

ZADANIE 5

A - ARYSTOTELES B - TRAJAN C - WERGILIUSZ

D – FILIP II E - FIDIASZ

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE

ŁACZNIE 5 PUNKTÓW

ZADANIE 6

CHINY (PORCELANA, JEDWAB, PAPIER)

INDIE (SYSTEM KASTOWY, HIDUIZM)

EGIPT (PISMO HIEROGLIFICZNE)

MEZOPOTAMIA (KOŁO GARNCARSKIE, KODEKS HAMMURABIEGO, ZIKKURATY,

PISMI KLINOWE)

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 10 PUNKTÓW

ZADANIE 7

MENORA 1 PUNKT

ZA POPRAWNE WSKAZANIE

ZADANIE 8

A - DOBRAWA (DĄBRÓWKA) B - WŁADYSŁAW WYGNANIEC

C - JAKUB ŚWINKA D - PAWEŁ WŁODKOWIC

E - JAN BAŻYŃSKI

1 PUNKT ZA POPRAWNE

WSKAZANIE ŁĄCZNIE 5 PUNKTÓW

(4)

ZADANIE 9

SZCZERBIEC

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK 1320 ROK

1 PUNKT ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 3 PUNKTY

ZADANIE 10

A - PRAWDA B - FAŁSZ C - FAŁSZ D - PRAWDA

E – FAŁSZ

1 PUNKT ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 5 PUNKTÓW

ZADANIE 11

A - PRZYWILEJ JEDLNEŃSKO- KRAKOWSKI 1430-1433

(OPCJONALNIE PRZYWILEJ JEDLNEŃSKI 1430 LUB PRZYWILEJ KRAKOWSKI 1433)

B - PRZYWILEJ PIOTRKOWSKI 1496

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE MIEJSCA

lub NAZWY I ROKU NADANIA PRZYWILEJU

ŁĄCZNIE 4 PUNKTY

ZADANIE 12

A - KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE B - KSIĘSTWO ANTIOCHII C - HRABSTWO TRYPOLISU

D - HRABSTWO EDESSY

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 4 PUNKTY

CZĘŚĆ WSCHODNIA – LUDWIK NIEMIECKI PO 1 PUNKCIE ZA

(5)

ZADANIE 14

IV WYPRAWA KRZYŻOWA LATA 1202-1204

PO JEDNYM PUNKCIE ZA WSKAZANIE KRUCJATY ORAZ LAT

JEJ TRWANIA ŁĄCZNIE 2 PUNKTY

ZADANIE 15

NAJWCZEŚNIEJ POSTWAŁA BUDOWLA - B NAJPÓŹNIEJ POWSTAŁA BUDOLWA - C

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 2 PUNKTY

ZADANIE 16

A - KRÓL B - SENAT C - IZBA POSELSKA

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 3 PUNKTY

ZADANIE 17

POPRAWNA KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ ODPOWIEDŹ - D

Wystąpienie Marcina Lutra 1517 rok Rozpoczęcie soboru trydenckiego 1545 rok

Pokój w Augsburgu 1555 rok Edykt Nantejski 1598 rok

1 PUNKT ZA POPRAWNE

WSKAZANIE

(6)

ZADANIE 18

A - PRAWDA B - FAŁSZ C - FAŁSZ D - PRAWDA

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 4 PUNKTY

ZADANIE 19

IGNACY LOYOLA ZAKON JEZUITÓW (TOWARZYSTWO JEZUSOWE)

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 2 PUNKTY

ZADANIE 20

A – STEFAN BATORY B – JAN ZAMOYSKI (ZAMOJSKI)

C – IWAN IV GROŻNY

PO 1 PUNKCIE ZA POPRAWNE WSKAZANIE ŁĄCZNIE 3 PUNKTY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :