II WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap I − Szkolny − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 3

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP I−SZKOLNY 30 listopada 2020 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 50 Zasady ogólne

1. Test składa się z 7 zadań.

2. Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi. Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy jeden punkt.

3. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

4. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

5. Brudnopis zamieszczony pod zadaniami 1−7 nie podlega sprawdzeniu.

(2)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap I − Szkolny − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 3

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-10).

1c 2a 3b 4a 5b 6b 7b 8d 9c 10d 2

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-5).

1b 2b 3d 4c 5b 3

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-8).

1 Pourquoi 2 parce que 3 quelle 4 quelle 5 Pourquoi 6 quels 7 parce que 8 quel 4

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

1 M A R C O 2 A R I A N E 3 ANAÏS

(3)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap I − Szkolny − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3 z 3

(0-6 ). 4 N O A 5 N I N A 6 A N T O I N E 5

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-6).

1 C 2A 3D 4E 5B 6F 6

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-10).

Wszystkie inne logiczne i gramatycznie poprawne uzupełnienia należy zaliczyć

na korzyść ucznia.

1 s'arrêtent / déjeuner 2 s'assoient / discutent 3 apporte

4 paye 5 démarrer 6 repartent

7 arrivent / regardé 7

(1 punkt za poprawną odpowiedź)

(0-5).

1. Vous avez réservé?

2. Qu’est-ce qui t’amène à Paris?

3. Le chef présente une nouvelle recette.

4. Donc, tu fais du bateau?

5. Et toi, que fais quoi là-bas?

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :