KONKURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

Download (0)

Full text

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 1 z 3

KONKURS Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

1. Zadanie

1. V 2. F 3. V 4. F 5. V

2. Zadanie

1. los alimentos 2. la cocina 3. se preparan 4. las arepas 5. rellenas

6. tradición indígena x la cocina moderna 3. Zadanie

1. V 2. V 3. F 4. V 5. F 6. F 7. V

4. Zadanie

1. ir - iść - ve

2. escribir - pisać- escribe 3. dormir – spać - duerme

4. acostarse - kłaść się/iść spać - acuéstate 5. vestirse - ubierać się – vístete

6. decir – mówić - di

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 2 z 3 5. Zadanie

1. sobre 2. de 3. hacia 4. de 5. por 6. para 7. a, en

6. Zadanie

1. być winnym czegoś 2. zgłosić przestępstwo 3. być podejrzanym o coś 4. być świadkiem czegoś 5. wymierzyć komuś grzywnę 6. niezgodne z prawem 7. popełnic przestępstwo

7.

Zadanie 1. b 2. a 3. b 4. c 5. b 6. b 7. c 8. a 9. b 10. c

8. Zadanie 1. b 2. a 3. d 4. e 5. c 9. Zadanie

1. Aji de gallina 2. Hallaca 3. Empanadas 4. Arepas

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 3 z 3 10. Zadanie

1.g 2.f 3.h 4.c 5.b 6.i 7.e 8.g 9.d 10.a

Figure

Updating...

References

Related subjects :