• Nie Znaleziono Wyników

2. Co jest nie tak z poniższym kodem?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. Co jest nie tak z poniższym kodem?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Weźmy następującą klasę:

public class IdentifyMyParts { public static int x = 7;

public int y = 3;

}

a. Jakie istnieją zmienne klasy?

b. Jakie istnieją zmienne instancji?

c. Jaki będzie rezultat następującego kodu?:

IdentifyMyParts a = new IdentifyMyParts();

IdentifyMyParts b = new IdentifyMyParts();

a.y = 5;

b.y = 6;

a.x = 1;

b.x = 2;

System.out.println("a.y = " + a.y);

System.out.println("b.y = " + b.y);

System.out.println("a.x = " + a.x);

System.out.println("b.x = " + b.x);

System.out.println("IdentifyMyParts.x = " + IdentifyMyParts.x);

2. Co jest nie tak z poniższym kodem?

public class SomethingIsWrong {

public static void main(String[] args) { Rectangle myRect;

myRect.width = 40;

myRect.height = 50;

System.out.println("myRect's area is " + myRect.area());

} }

Spróbuj go poprawić.

3. Następujący kod się nie kompiluje. Dlaczego?

public class Problem { String s;

static class Inner {

void testMethod() { s = "Set from Inner";

}

} }

Co należałoby poprawić?

4. Użyj dokumentacji do API Javy dot. klasy Box aby sprawdzić:

a. Jaką statyczną zagnieżdżoną klasę posiada klasa Box?

b. Jaką wewnętrzną klasę posiada klasa Box?

c. Jaka jest klasa nadrzędna klasy Box?

d. Jaka jest klasa nadrzędna wewnętrznej klasy w Box?

e. Którą z klas zagnieżdżonych w klasie Box można użyć z dowolnej klasy?

5. Rozwiąż pierwsze 3 zadania ze strony https://projecteuler.net/archives w języku Java.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tolerancja jest logicznym następstwem przyjętego stanowiska normatywnego, jeśli to stanowisko obejmuje jedno z poniższych przekonań: (1) co najmniej dwa systemy wartości

W czasie porannej gimnastyki Ola wykonuje 80 przysiadów, a jej starsza siostra Kasia 125. Ile przysiadów więcej musi wykonać Ola, aby pobić

Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe.. Okres zbioru ogórków trwa krócej od okresu, kiedy można

Sprawdzian jest aktywny tylko w dniu dzisiejszym (02.06.2020 r.), jest obowiązkowy, można go wykonać tyko raz i podlega on ocenie. Należy wejść na stronę:

Fotografie rozwiązania zadania proszę przysłać do dnia 7 kwietnia 2020roku na adres

Proszę pobrać ze strony: ​ https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia ​ ( gdy już będziecie na tej stronie, prosze wybrać opcję: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-8 oraz swój

Proszę

Jeżeli uczeń nie posiada na komputerze płatnego oprogramowania Microsoft Office z arkuszem Excel, pobiera darmowy program LibreOffice i w programie Calc