• Nie Znaleziono Wyników

ZADANIE 1. (0 – 5)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZADANIE 1. (0 – 5)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Anna Okowicka Przedmiot: język angielski Klasa: 4te

Temat lekcji: Zadania maturalne – poziom podstawowy.

Data lekcji: 06 kwietnia 2020

Wprowadzenie do tematu: Uczeń utrwala rozpoznawanie i użycie różnych struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie podstawowym.

Instrukcje do pracy własnej: W trakcie rozwiązywania zadań postaraj się robić zadania samodzielnie, bez korzystania z dodatkowych pomocy dydaktycznych.

Praca własna:

Wykonaj poniższe zadania:

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ZADANIE 1. (0–5)

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B albo C.

IN A LOT OF PAIN

“Ross? Ross?” I heard a voice repeat my name a few times. I opened my eyes slowly and tried to look around.

I didn't recognize the place and they must have seen it in my eyes. “Can you hear me?” 1.1. same voice asked.

“Yes,” I answered weakly.

“You're in hospital,” someone who looked like a doctor 1.2. .

When I tried to move to see if there was anyone else in the room, I almost screamed. I felt a sharp pain in my chest and I thought it 1.3. never go away.

“Don't move,” the doctor said. “You probably 1.4. a few ribs in the accident. Do you remember anything about it?” But I didn't.

So I kept still, looking at the ceiling and trying not to move. After a while another doctor came and told me they were taking me to a different part of the hospital to do 8.5. tests. I still didn't remember what happened …

1.1. A a B the C –

1.2. A claimed B suggested C explained

1.3. A could B should C would

1.4. A broke B burnt C sprained

1.5. A a few B few C little

(2)

ZADANIE 2. (0–5)

Przeczytaj poniższe minidialogi (2.1.–2.5.). Z podanych odpowiedzi A – C, wybierz właściwe uzupełnienie wypowiedzi.

2.1. X: Did you have a good winter holiday last year?

Y: As usual, we to France to ski.

A went B would go C used to go

2.2. X: Why did Mark decide to move back to his parents' house?

Y: He the rent of his flat on his own.

A couldn't help B couldn't stand C couldn't afford

2.3. X: What's wrong with him, doctor?

Y: I'm not sure.

A He's not patient enough.

B We're not convinced yet.

C I'll have to do a blood test.

Informacja zwrotna: Odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych konsultacji związanych z powyższym tematem

to prześlij odpowiedzi na mój adres mailowy:

ania.oko.elektronik@wp.pl i skontaktuj się ze mną przez Messenger w celu omówienia tematu indywidualnie.

2.4. X: Can't you have lunch with us tomorrow?

Y: No, we want to early to avoid the traffic.

A set off B set up C set in

2.5. X: When will you call me?

Y: I get home.

A As well as B As soon as C As long as

(3)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Praca własna: Zdjęcie lub plik.jpg lub dowolny plik z wypełnioną kartą odpowiedzi. Informacja zwrotna:

Praca własna: Wypełniona karta testu (przesłana na e-maila) plik arkusza kalkulacyjnego. Informacja zwrotna:

Po jakim czasie kapitał oprocentowany na 12% ulega potrojeniu przy.. (a) kapitalizacji ciągłej, (b)

Wprowadzenie do tematu: 1 Zapoznanie się ze słownictwem związanym z types of books i cinema 2 Czytanie ze zrozumieniem- dobieranie nagłówków do akapitów 3 Nauka

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Osoby, które się jeszcze nie logowały proszę o kontakt przez dziennik w celu przesłania linku. Opracowała:

Praca własna: Wykonać dla utrwalenia Kartę pracy ( na idzienniku). Informacja zwrotna: wysłać kartę pracy do piątku

Temat lekcji: Lekcja kulturoznawcza- Die Vornamen Nummer 1 Data lekcji: 30.03.. Wprowadzenie do tematu: Przeczytaj tekst