• Nie Znaleziono Wyników

JĘZYK POLSKI KLASA V – 14.05.2020r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JĘZYK POLSKI KLASA V – 14.05.2020r."

Copied!
1
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

JĘZYK POLSKI KLASA V – 14.05.2020r.

TEMAT LEKCJI 32: Rady dla piszących – opis krajobrazu. Zbigniew Nienacki Uroczysko (fragmenty).

Poznasz fragment powieści Uroczysko Zbigniewa Nienackiego, poznasz kompozycję opisu krajobrazu, kształcisz umiejętność tworzenia opisu krajobrazu, stosowania związków wyrazowych określających stosunki przestrzenne, kształcisz umiejętność funkcjonalnego stosowania środków stylistycznych w opisie krajobrazu.

1. Przeczytaj fragment powieści Uroczysko Zbigniewa Nienackiego, /podręcznik, str. 255 -256/.

2. Wykonaj polecenie 1, 7, 8 i 9, /podręcznik, str. 257 – 260/.

3. Zapoznaj się z informacjami z ramki Rady dla opisujących krajobraz, /podręcznik, str.

260/ oraz materiałami znajdującymi się pod poniższym linkiem.

https://epodreczniki.pl/a/opis---rozne-typy-i-funkcje-opisow/D1GkkPjWP

4. Zadanie domowe

Podręcznik, str. 290, zadanie 10. Termin zadania: 20.05.2020r.

- kontakt z uczniami na Messengerze, konsultacje Skype /piątek 1100-1200/ - mail nauczyciela: malgorzata_herbut@vp.pl

PS Kochani, przypominam o czytaniu lektury: Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy.

Poniżej link do treści lektury.

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pustyni-i-w-puszczy.pdf

Cytaty

Powiązane dokumenty

Być może jednak najbardziej przekonująca interpretacja tego faktu znajduje się w książce Mariana Filara, który w błyskotliwy sposób opisał problem, którego nie

[Uczący się] potrafi pisać listy prywatne i notatki zawierające prośbę lub przekazujące proste informacje na tematy, jakie uważa za ważne. Prowadzenie

Cel: ukazanie istoty pierwszych piątków miesiąca i nabożeństw czerwcowych2. Istota pierwszych piątków

Poznasz fragment Księgi dżungli, kształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania środków stylistycznych, wnioskowania, analizy świata przedstawionego

Poznasz fragment powieści Skrzynia Władcy Piorunów Marcina Kozioła, kształcisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, czytania ze zrozumieniem,

Poznasz fragment tekstu Poza horyzonty Jaśka Meli, poznasz postać autora i głównego bohatera tekstu, poznasz pojęcia pamiętnik, kształcisz umiejętność czytania

Poznasz fragment powieści Kapelusz za 100 tysięcy Adama Bahdaja, poznasz pojęcia powieść detektywistyczna, kształcisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, czytania

Poznasz fragment powieści W osiemdziesiąt dni dookoła świata Juliusza Verne’a, poznasz pojęcia powieść podróżnicza, postacie epizodyczne, kształcisz umiejętność

Wykorzystasz umiejętność rozpoznawania gatunków wypowiedzi, czytania ze zrozumieniem, rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych, utrwalisz pojęcia związane z epiką..

Poznasz wybrane fraszki Jana Sztaudyngera, poznasz pojęcia apostrofa, puenta, doskonalisz umiejętności analizy utworu poetyckiego.. Obejrzyj rysunek w podręczniku, /str.230/,

Poznasz pojęcia: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdania składowe, doskonalisz umiejętności wyodrębniania podmiotu i orzeczenia w zdaniu, wyodrębniania grupy podmiotu i

 Sprawdź w słowniku frazeologicznym znaczenie wyrażenia ikarowy lot Ułóż zdanie z tym związkiem wyrazowym, które będzie odnosiło się do czasów współczesnych.. 

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź

 Do każdej opisanej sytuacji wybiorę odpowiednią reakcję językową zad.2.  Przeczytam dialog i uzupełnię go poprawnym

kontakt na messenger od 8.00-15.00 w ważnych sprawach rodzice mogą się kontaktować ze mną codziennie od 16-17.  - mail

Subject: Extra Culture –The United States of America.

 Powtórzenie poznanego slownictwa, poznanych struktur gramatycznych, powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych.. Zadania

W Środę test unit 6 podsumowujący dział 6 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a

Miejsce obserwacji danej kompozycji prze- strzennej względem źródła światła decyduje o tym, jak duża część układu będzie widziana w świetle lub w cieniu, czy układ