• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF.002.1.2.2021.BB

Wrocław, 02.02.2021r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z dnia 12 stycznia 2021 r.

3. Komunikaty Przewodniczącej.

4. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Waldemarowi Bojakowskiemu (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu) – ref. dr hab. Jacek Grębowiec.

5. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Małgorzacie Serafin

– ref. dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak.

6. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Sofii Kamińskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. dr hab. Anna Majewska-Tworek.

7. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Justyny Fudali: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej - ref. dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr.

8. Dyskusja nad konkursami IDUB.

9. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej

Językoznawstwo

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o