• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SĄCZOWIE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 13 czerwca 2022r.

Dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły w dniu 13 czerwca 2022r.

(2)

2

PRZEDSZKOLE

Przedmiot Grupa Tytuł Autor Wydawnictwo

Numer w szkolnym

zestawie Wychowanie

przedszkolne

Wszystkie grupy

Zabawy z porami roku – program wychowania przedszkolnego

Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk

Podręcznikarnia PP/06.20 Język angielski Wszystkie

grupy

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych.

Magdalena Appel, Joanna Zarańska Ewa Piotrowska

Macmillan PPA/06.17

Religia Wszystkie grupy

TAK dla Jezusa Program nauczania w przedszkolu

ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność PPR/06.20

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY

Przedmiot Klasa Tytuł Autor Wydawnictwo

Numer w szkolnym zestawie Edukacja

wczesnoszkolna

I, II, III Program edukacji wczesnoszkolnej „Nowi

tropiciele” Jadwiga Hanisz WSiP SPew/06.17

Wychowanie fizyczne

I, II, III Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

(klasy I – VIII)

Krzysztof Warchoł Fosze SPwf/06.17

Język angielski I, II, III

Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą

Programową z dnia 14.02.2017r.

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

Macmillan SPewA/06.17

Religia I, II, III „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Jedność SPR/06.20

(3)

3

SZKOŁA PODSTAWOWA - II ETAP EDUKACYJNY

Przedmiot Klasa Tytuł Autor Wydawnictwo

Numer w szkolnym zestawie Język polski IV, V, VI,

VIII

„NOWE Słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w

klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz Nowa Era SP JP/06.17

Historia IV, V, VI, VIII

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski Nowa Era SP H/06.17

Matematyka IV, V, VI, VIII

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki dla drugiego etapy edukacyjnego

M. Jucewicz M. Karpiński

J. Lech

GWO SP M/06.17

Informatyka IV, V, VI, VIII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

"Lubię to!"

Michał Kęska Nowa Era SP Inf/06.17

Przyroda IV „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko Nowa Era SP P/06.20

Biologia V, VI, VIII

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

Anna Zdziennicka Nowa Era SP B/06.17

Chemia VIII Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era SP Ch/06.17

Fizyka VIII Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

Nowa Era SP F/06.17

Geografia V, VI, VIII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

„Planeta Nowa”

Maria Tuz,

Barbara Dziedzic Nowa Era SP G/06.17

Muzyka IV, V, VI

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

„Lekcja muzyki”

Monika Gromek ,

Grażyna Kilbach Nowa Era SP Muz/06.17

Technika IV, V, VI Technika – program nauczania w klasach IV–VI

Małgorzata Czuj MAC SP T/06.20

(4)

4 Plastyka IV, V, VI

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej

„Do dzieła”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,

Nowa Era SP Pl/06.17

Język angielski IV, V, VI, VIII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

Katarzyna Niedźwiedź Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Dorota Wosińska

Nowa Era SP IV-VI Ang/06.17

Język niemiecki VIII

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka

obcego nowożytnego

(II etap edukacyjny klasy VII –VIII) Poziom II 2/A1

Anna Jaroszewska Nowa Era SP VII-VIII Niem/06.17

Religia IV „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

Jedność SP IV-VI R1/06.15

V, VI „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

Jedność SP V R/06.21

VIII „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

Jedność SP VII R/06.17 Wychowanie

fizyczne

IV, V, VI, VIII

Program nauczania wychowania fizycznego

dla ośmioletniej szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł Fosze SP WF/06.17 Wiedza

o społeczeństwie VIII

„Dziś i jutro”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

Barbara Furman Nowa Era SP VIII WOS/06.18 Edukacja dla

bezpieczeństwa

VIII Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma Nowa Era SP VIII EDB/06.18

Wychowanie do życia w rodzinie

IV, V, VI, VIII

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania dla klas IV – VIII szkoły

podstawowej.

Teresa Król Rubikon SP V WDŻ/06.18

Doradztwo zawodowe

VIII Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Alina Dziurkowska, Bożena Fronczek, Sebastian Glaziński,

Edyta Kaczmarek,

ORE SP VII – VIII DZ/01.17

(5)

5

Aneta Karmowska, Renata Maciejczyk

Mariola Modelska Halina Pasternacka

Anna Sowińska Edyta Załoga

Cytaty

Powiązane dokumenty

25 Geografia Maria Tuz, Barbara Dziedzic Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa 26 Biologia Anna Zdziennicka Program nauczania biologii w klasach

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - Dz. 977 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia –

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

JĘZYK POLSKI „Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII Autorzy:

Język niemiecki SZPN/22/2/3 Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.. Autorzy: Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV

Nowa Era Oxford Plastyka Program nauczania plastyki „Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Zajęcia komputerowe „Lubię to” Program nauczania

Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej..

Uaktualniony program nauczania języka ukraińskiego dla Grupy I (klasy 0-IV) szkoły podstawowej opracowany na podstawie programu nauczania języka ukraińskiego dla

Język polski Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, Nowe słowa na start.. Przyroda Program nauczania przyrody w klasie 4

Zestaw uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Salezjańskich dnia 24.08.2020 r. Gdańskie Wydawnictwo

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. angielskiego dla II etapu edukacyjnego w

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Moje

Biologia Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy (nowa podstawa).. Podręcznik

Chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – to jest chemia,

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. chemia

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach 4-6 szkoły

„Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017”.. Religia Ks.T.Panuś „W drodze

Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantem podstawy programowej III.2.0.. Muzyka

polski PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa.. Historia Program nauczania historii w klasach 4-8

Język angielski 2/I/2017 Program nauczania języka angielskiego dla I etapu.. edukacyjnego, szkoła

Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Wędrując ku

Uczeń kształtuje szyb- kość, wytrzymałość, si- łę, koordynację ruchowąUczeń wie, co to jest błąd krokówX, XI1 82.Doskonalimy rzut z bie- gu (dwutaktu)Uczeń dostrzega