Data zawarcia r r. Wykonanie i dostawa do siedziby r r r r.

11  Download (0)

Pełen tekst

(1)

1 WITKAC Sp. z o.o.

wniosków 18.01.2021r. 18.01.2021r.-

17.01.2022r. 11.536,17 WKS-IV.272.1.2021.RZ

2

uczestników szkolenia medialnego w projekcie

Radomskie Centrum Wolontariatu

29.01.2021r. 29.01.2021r.-

30.04.2021r. 1.732,50 BZP.272.5.2021.MD

3

Wykonanie i dostawa do siedziby

15.01.2021r. 15.01.2021r.-

26.01.2021r. 1.530,00 BP.272.1.2021.DD

4 Gabriela Wójcik

Komunalnej 20.01.2021r. 01.01.2021r. -

31.12.2023r. 201,36 WNG.6845.8.181.2020.MD

5

SECURION Jerzy Godziszewski komunikacji kamery, jego ponowna instalacja oraz konfiguracja z systemem monitoringu miejskiego w Radomiu

18.01.2021r.

40 dni od daty otrzymania zlecenia

3.825,30 WBO.M.5520.4.2021.DZ

6

SECURION Jerzy Godziszewski transmisji bezprzewodowej, ich ponowna instalacja oraz konfiguracja z systemem monitoringu miejskiego w Radomiu

18.01.2021r.

21 dni od daty otrzymania zlecenia

2.792,10 WBO.M.5520.5.2021.DZ zamówienia Numer

w rejestrze

Kontrahent Przedmiot umowy /

zamówienia Data zawarcia

Data

(2)

7

SECURION Jerzy Godziszewski

transmisji bezprzewodowej,

stacji bazowej i stacji klienckiej, ich ponowna instalacja oraz konfiguracja z systemem monitoringu miejskiego w Radomiu

18.01.2021r.

21 dni od daty otrzymania zlecenia

2.712,10 WBO.M.5520.6.2021.DZ

8

SECURION Jerzy Godziszewski

transmisji bezprzewodowej,

stacji klienckiej, ich ponowna instalacja oraz konfiguracja z systemem monitoringu miejskiego w Radomiu

19.01.2021r.

21 dni od daty otrzymania zlecenia

2.293,95 WBO.M.5520.7.2021.DZ

9

SECURION Jerzy Godziszewski ekranu w monitorze, jego ponowna instalacja oraz konfiguracja z systemem monitoringu miejskiego w Radomiu

19.01.2021r.

14 dni od daty otrzymania zlecenia

1.350,00 WBO.M.5520.8.2021.DZ

(3)

10

Polska Wytwórnia Papierów

Warszawie ul. Sanguszki 1 00-222 Warszawa

Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych

jachtów i innych jednostek 05.01.2021r. 05.01.2021r. - 31.12.2029r.

jedynie za wytworzone dokumenty zlecone przez UM.

Koszt za 1 wyprodukowany i spersonalizowany Dokument wynosi

Dokumentu lub pakietu dokumentów 9,00

11 "Eltast 95" Stefan Tatarek z

LED) 14.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2023r.

1760,73

12 Wspólnota Mieszkaniowa Najem gruntu na miejsca

postojowe 12.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2023r.

218,45

13 Radomiu przy ul. Zbrowskiego 104

Najem gruntu z przeznaczeniem

04.01.2021r.

31.10.2023r. 60,90 kwartalnie WNG.6845.209.2019.DW

14 Mariusz Serwatka

Najem gruntu z przeznaczeniem

05.01.2021r.

30.11.2023r. 75,27 kwartalnie WNG.6845.78.2020.DW

15

Wspólnota Mieszkaniowa

Poniatowskiego 6

Najem gruntu z przeznaczeniem

28.01.2021r.

31.12.2023r. 50,22 kwartalnie WNG.6845.61.2020.DW

16

Kowalczyk m², 1015 m², 1007 m²

08.01.2021r. 08.01.2021r. 333.300,00 BZN.6840.116.2019.IB

(4)

17

A. Rutkowska, M. Wróbel, B.

Wojtkowicz, A. Ostrowska- Wojtkowicz, B. i D. Wolszczak, A.

Nabycie w formie darowizny

ul. S. Banacha o pow. 2522 m2

11.01.2021r. Umowa

darowizny 196.766,00 BZN.6822.15.2019.MK

18

Kancelaria Notarialna Marzena

Giermakowska

Radom

na rzecz Gminy Miasta Radomia przy ul. S. Banacha

11.01.2021r. 11.01.2021r. 1.572,25 BZN.6822.15.2019.MK

19 Kaczmarczyk

1 operat szacunkowy

07.01.2021r. 07.01.2021r. -

29.01.2021r. 14.000,00 BZP.272.3.2021.AG

20 ul. W. Witosa 76 26-600 Radom

Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia oraz zagospodarowanie

zabranych odpadów komunalnych

29.01.2021r. 01.02.2021r. -

31.01.2022r. 2.691.412,07 GOK.271.8.2020.AS

21 Helena Sadowska

prowadzenie poboru w drodze

ul. Moniuszki 9

08.01.2021r. 01.01.2021r -

31.12.2021r. czynsz 209,57 BAG.2501.1.2021

22

BRAMAR sp.j.

Radom

ul. Królowej Jadwigi 1 Miejskiego w Radomiu przy ul.

30

12.01.2021r. 12.01.2021r. -

26.01.2021r. 1.365,30 BAG.2614.1.2021.ZW

(5)

23

PORZYCZKA Tadeusz Porzyczka

Radom 21.01.2021r. 21.01.2021r. -

31.12.2021r. 13.683,75 BAG.272.16.2020.AK

24

Deloitte Doradztwo Podatkowe

00-133 Warszawa

podatkowego w zakresie podatku

Miasta Radomia na 2021r.

19.01.2021r. 01.01.2021r. -

31.12.2021r. 27.748,80 BS/1/2021

25

prywatnego

28.01.2021r.

od 01.02.2021r.

na czas 1/2021/BAG

26

prywatnego

28.01.2021r.

od 01.02.2021r.

na czas 2/2021/BAG

27 Kancelaria Adwokacka ul. Moniuszki 20 lok.2

26-600 Radom

Radomiu i Biura tej Rady 04.01.2021r. 01.01.2021r. -

31.12.2021r. 53.992,08 BRM.272.1.2021

28

Szpakowska Anna Antonina

Kancelaria Adwokacka Radom ul. Sienkiewicza 4 lok. 8

pomocy prawnej, w tym z zakresu

zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

14.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 18.018,00 ZS.V.8130.9.2021

29

Szpakowska Anna Antonina

Kancelaria Adwokacka Radom ul. Sienkiewicza 4 lok. 8

pomocy prawnej, w tym z zakresu

zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

14.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 12.012,00 ZS.V.8130.10.2021

30 Krystyna Kancelaria Adwokacka w Radomiu ul.

Sienkiewicza 4 lok. 8

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

14.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 18.018,00 ZS.V.8130.12.2021

(6)

31 Krystyna Kancelaria Adwokacka w Radomiu ul.

Sienkiewicza 4 lok. 9

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

14.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 12.012,00 ZS.V.8130.11.2021

32

Kancelaria Adwokacka Adwokat

Natalia Lech Piastów 109D

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

18.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 18.018,00 ZS.V.8130.16.2021

33

Kancelaria Adwokacka Adwokat

Natalia Lech Piastów 109D

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

18.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 12.012,00 ZS.V.8130.15.2021

34

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Sas - Badowska w

Radomiu

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

28.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 18.018,00 ZS.V.8130.14.2021

35

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Sas - Badowska w

Radomiu

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

28.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 12.012,00 ZS.V.8130.13.2021

36

Kancelaria Radcy Prawnego

Justyna Mrowiec Radom ul. Struga 78/15

pomocy prawnej, w tym z zakresu

zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

12.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.2.2021

37

Kancelaria Radcy Prawnego

Justyna Mrowiec Radom ul. Struga 78/16

pomocy prawnej, w tym z zakresu

zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

12.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.1.2021

(7)

38

Katarzyna Cieslik- Kalita

Kzncelaria Radców Prawnych

"KALITA KARPETA KAROLAK i

WÓJCIK" w Radomiu

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

26.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.3.2021

39

Katarzyna Cieslik- Kalita

Kzncelaria Radców Prawnych

"KALITA KARPETA KAROLAK i

WÓJCIK" w Radomiu

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

26.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.4.2021

40

Radomska Kancelaria

Radcowska Agata Pater Radom ul. Malczewskiego 12 lok. 13

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

26.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.5.2021

41

Radomska Kancelaria

Radcowska Agata Pater Radom ul. Malczewskiego 12 lok. 14

pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

26.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.6.2021

42

Sylwia Dabrowska- Radca

Prawny Radom

pomocy prawnej, w tym z zakresu

zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

12.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.7.2021

43

Sylwia Dabrowska- Radca

Prawny Radom

pomocy prawnej, w tym z zakresu

zorganizowanego przez Powiat

pomocy prawnej

12.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 15.015,00 ZS.V.8130.8.2021

(8)

44

Powierzenie prowadzenia 1

poradnictwa obywatelskiego oraz

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia w 2021r.

15.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 128.040,00 ZS.V.526.1.2021

45

Stowarzyszenie Rozwoju

Radomiu

Powierzenie prowadzenia 1

poradnictwa obywatelskiego oraz

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia w 2021r.

15.01.2021r. 01.01.2021r.-

31.12.2021r. 128.040,00 ZS.V.526.2.2021

46

Tadeusz Gotkowicz ul. Mieszka I 11 lok. 11

26-600 Radom

Sprawowanie nadzoru

inwestorskiego nad zadaniem:

19.01.2021r. 15.12.2022r. 67.750,00 1/In/2021

47

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul.

00-680 Warszawa

Forum Sekretarzy 04.01.2021r. 01.01.2021-

31.12.2021r. 2.160,00 Kd.2402.1.2021

48

OWAL s.c.

ul. Klubowa 2 Szkolenie online 07.01.2021r. 08.01.2021r. 249,00 Kd.2402.2.2021

49

Taxpress s.c.

00-517 Warszawa

Szkolenie online 07.01.2021r. 12.01.2021r. 350,00 Kd.2402.3.2021

50

Taxpress s.c.

00-517 Warszawa

Szkolenie online 07.01.2021r. 14.01.2021r. 350,00 Kd.2402.4.2021

51

PRESSCOM Sp. zo.o. ul.

Krakowska 29 Szkolenie online 08.01.2021r. 15.01.2021r. 360,00 Kd.2402.6.2021

52 Szkolenie online 05.01.2021r. 18.03.2021r. 189,79 Kd.2402.7.2020

(9)

53

Taxpress s.c.

00-517 Warszawa

Szkolenie online 08.01.2021r. 28.01.2021r. 300,00 Kd.2402.10.2021

54

Taxpress s.c.

00-517 Warszawa

Szkolenie online 18.01.2021r. 26.01.2021r. 350,00 Kd.2402.11.2021

55

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul.

00-680 Warszawa

Szkolenie online 25.01.2021r. 29.01.2021r. 299,00 Kd.2402.15.2021

56 Poczta Polska S.A. 04.01.2021r.

31.12.2021r. 606.221,20 BZP.272.2.2021.EF

57 Poczta Polska S.A. 04.01.2021r.

31.12.2021r. 174.999,70 BZP.272.1.2021.MD

58

OVH Sp. z o.o.

ul. Swobodna 1 Odnowienie domen 14.01.2021r. 14.01.2021r. -

13.01.2022r. 479,12 WT.271.2.1.2021.RK

59

Technika IT Sp. z o.o.

ul. Toszeckiej 2 44-102 Gliwice

Roczna asysta techniczna PB-

EWID 26.01.2021r. 01.02.2021r. -

31.01.2022r. 5 965,52 WT.271.1.2021.MO2

60

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

1.524,00- luty

2021r. Kd.2430.1.2021

61

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

2.733,00- marzec

2021r. Kd.2430.1.2021

62

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

2.139,00-

Kd.2430.1.2021

(10)

63

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

3.195,00- maj

2021r. Kd.2430.1.2021

64

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

2.509,00-

czerwiec 2021r. Kd.2430.1.2021

65

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

3.586,00- lipiec

2021r. Kd.2430.1.2021

66 Dorota Rajkowska

Umowa zlecenie (Aneks Nr7) dot.

wsparcia w prowadzonym przez

Umowa - 21.02.2019,

04.01.2021r.

21.02.2019r.- 30.06.2021r.

W cyklu

5.500,00

Kd.2150.1.1.2019

67

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

1.927,00-

Kd.2430.1.2021

68

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

2.692,00 -

Kd.2430.1.2021

69

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

3.280,00-

2021r.

Kd.2430.1.2021

70

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

1.900,00 -

listopad 2021 r. Kd.2430.1.2021

(11)

71

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

2.530,00 -

Kd.2430.1.2021

72

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu Szczepienia- Grypa

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

7.080,00 -

Kd.2430.1.2021

73

S.C GAMED Gabinety lekarskie NZOZ, K. Jankowski, I.

Jankowska ul. Wysoka 12 26-600 Radom

Miejskiego w Radomiu

28.01.2021r. 01.02.2021r.- 31.01.2022r.

2.554,00 -

Kd.2430.1.2021

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :