• Nie Znaleziono Wyników

Ten pomysł, który przed laty wydawał się nierealny, dziś staje się faktem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ten pomysł, który przed laty wydawał się nierealny, dziś staje się faktem"

Copied!
13
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

wyd. 5/2022 (70) maj 2022

INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

Ten pomysł, który przed laty wydawał się nierealny, dziś staje się faktem

Rozmowa z Burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim

czytaj str. 3

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Będą pieniądze na linię kolejową Śrem – Czempiń!

Otwarcie nowego skweru w parku miejskim

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Partner wspierający Partnerzy

zakamarki

(2)

3

CO? GDZIE? KIEDY?

2

CO? GDZIE? KIEDY?

HARMONOGRAM KLUBU „SENIOR+” MAJ 2022

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz budżetu Gminy Śrem

Dzień Flagi. Spotkanie historyczne w Klubie przy ul. Franciszkańskiej 2 2 maja, godzina 12:00

Spotkanie z „Żywą Książką”. Działanie międzypokoleniowe.

19 maja, godzina 11:00

Śladami Józefa Wybickiego. Rajd edukacyjny do Manieczek.

20 maja, godzina 10:00 Spotkanie urodzinowe w plenerze.

Zapraszamy majowych Jubilatów 25 maja, godzina 12:00 Obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin Babcie i Dziadkowie rodzinni nauczyciele miłości.

Warsztaty edukacyjne w Klubie „Senior+”

13 maja, godzina 9:00 Zabawne Historie Rodzinne.

Spotkanie integracyjne śremskich rodzin w Wirydarzu przy Klubie „Senior+”

14 maja, godzina 15:00

Łączymy pokolenia. Piknik integracyjny na Plaży Miejskiej w Śremie.

21 maja, godzina 15:00 Zapisy na warsztaty, Jarosław Ługowski

pod nr tel. 575 778 744

Data Godzina Tematyka spotkań i warsztatów

18.05

środa 8:30-10:00 Taniec sposobem na przedłużenie młodości.

14:00-15:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. II 14:00-17:00 Karty i gry karciane.

19.05

czwartek 10:00-11:30 Rękodzieło. Gr. I

Koniczynka na szczęście metodą quillingu, cz. II 12:00-13:30 Rękodzieło. Gr. II

Koniczynka na szczęście metodą quillingu, cz. II 14:00-15:30 Rękodzieło. Gr. III

Koniczynka na szczęście metodą quillingu, cz. II 20.05

piątek 12:00-13:30 Zachowaj błyskotliwy i sprawny umysł.

Trening pamięci i koncentracji.

15:00-17:30 Filmowe popołudnie. „Ścieżka słoni”

23.05

poniedziałek 10:00-11:30 Szachowy pojedynek.

12:00-13:30 Akcja „Integracja”, tworzymy nowe relacje.

16:00-17:30 Czas na gry logiczne i strategiczne.

24.05

wtorek 10:00-11:30 Tworzymy dla innych. Warsztaty kreatywne:

majowy zawrót głowy, czyli kwiaty w roli głównej.

14:00-15:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. I 15:30-17:00 Wiosenne odprężenie. Joga.

25.05

środa 8:30-10:00 Taniec sposobem na przedłużenie młodości.

14:00-15:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. II 14:00-17:00 Karty i gry karciane.

26.05

czwartek 12:00-13:30 Rękodzieło. Gr. I Najpiękniejsze chwile zatrzymane na fotografii. Słoik wspomnień.

14:00-15:30 Rękodzieło. Gr. II Najpiękniejsze chwile zatrzymane na fotografii. Słoik wspomnień.

27.05

piątek 12:00-13:30 Zachowaj błyskotliwy i sprawny umysł.

Trening pamięci i koncentracji.

15:00-17:30 Muzyczne popołudnie. Trzech Tenorów: Carreras, Domingo, Pavarotti

30.05

poniedziałek 10:00-11:30 Szachowy pojedynek.

15:00-17:30 Czas na gry logiczne i strategiczne.

31.05

wtorek 10:00-11:30 Tworzymy dla innych. Warsztaty kreatywne: kartki urodzinowe dla czerwcowych jubilatów.

14:00-15:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. I 15:30-17:00 Wiosenne odprężenie. Joga.

Data Godzina Tematyka spotkań i warsztatów 02.05

poniedziałek 10:00-11:30 Szachowy pojedynek.

10:00-11:30 Grupa samopomocowa dla osób w kryzysie emocjonalnym po stracie bliskiej osoby.

16:00-17:30 Czas na gry logiczne i strategiczne.

04.05

środa 8:30-10:00 Taniec sposobem na przedłużenie młodości 10:00-11:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. II 14:00-17:00 Karty i gry karciane.

05.05

czwartek 10:00-11:30 Rękodzieło. Gr. I. Inspiracje z drutu i metalu.

12:00-13:30 Rękodzieło. Gr. II Inspiracje z drutu i metalu.

14:00-15:30 Rękodzieło. Gr. III Inspiracje z drutu i metalu.

06.05

piątek 10:00-11:30 Zaufaj naturze, czyli jak czerpać zdrowie z natury.

14:00-15:30 Zachowaj błyskotliwy i sprawny umysł.

Trening pamięci i koncentracji.

15:00-17:30 Filmowe popołudnie. „Jak poślubić milionera”

09.05

poniedziałek 10:00-11:30 Szachowy pojedynek.

12:00-13:30 Wiosenne przebudzenie. Warsztaty pozytywnej energii.

16:00-17:30 Czas na gry logiczne i strategiczne.

10.05

wtorek 10:00-12:00 Tworzymy dla innych. Warsztaty kreatywne: kartki urodzinowe dla majowych jubilatów.

14:00-15:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. I 15:30-17:00 Wiosenne odprężenie. Joga.

11.05

środa 8:30-10:00 Taniec sposobem na przedłużenie młodości.

12:00-13:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. II 16:00-17:30 Karty i gry karciane.

12.05

czwartek 10:00-11:30 Rękodzieło. Gr. I

Koniczynka na szczęście – metodą quillingu cz. I 12:00-13:30 Rękodzieło. Gr. II

Koniczynka na szczęście – metodą quillingu cz. I 15:00-17:30 Muzyczne popołudnie. The Cranberries.

13.05

piątek 10:00-11:30 Rękodzieło. Gr. III

Koniczynka na szczęście – metodą quillingu cz. I 12:00-13:30 Zachowaj błyskotliwy i sprawny umysł.

Trening pamięci i koncentracji.

16.05

poniedziałek 10:00-11:30 Szachowy pojedynek.

12:00-13:30 Akcja „Integracja”, tworzymy nowe relacje.

16:00-17:30 Czas na gry logiczne i strategiczne.

17.05

wtorek 10:00-11:30 Tworzymy dla innych. Warsztaty kreatywne: ekologiczne torby.

14:00-15:30 „Tea time” angielskie rozmówki. Gr. I 15:30-17:00 Wiosenne odprężenie. Joga.

Wydarzenia specjalne

Zajęcia w Klubie „Senior+” odbywają się codziennie w godzinach 08:00-18:00

Działania towarzyszące Niedzielna Herbatka w Klubie „Senior+”

Międzynarodowy Dzień Herbaty 8 maja, godzina 15:00-17:00

Niedzielna Herbatka w salce parafialnej przy Kościele Farnym O doświadczeniach w byciu matką i dzieckiem.

29 maja, godzina 15:00-17:00

Gra w Bule. Spotkanie na bulodromie – Skwer 750-lecia W każdy poniedziałek począwszy od 9 maja, godz. 10:00

Spacer po zdrowie – Nordic Walking.

Wymarsz z Klubu „Senior+” ul. Franciszkańska 2 W każdy wtorek i piątek, godzina 10:00

Klub Literacki „Amator”.

Spotkanie w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego.

10 i 31 maja, godzina 14:30 Śremskie Spacery Historyczne

25 maja, godz. 10:00

Wykład edukacyjny z cyklu Eksperci Dobrego Życia Historia miłości macierzyńskiej

Muzeum Śremskie 26 maja, godzina 10:00

â URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE á

Panie Burmistrzu, najważniej- szą wiadomością kwietnia dla gmi- ny Śrem wydaje się być ogłosze- nie wyników programu Kolej Plus i pieniądze na linię Śrem - Czempiń.

– Tak, zdecydowanie!

Wiele lat starań, rozmów, pomy- słów, koncepcji powoli staje się fak- tem… Premier ogłosił, jednym z pro- jektów, które otrzymają finansowa- nie, jest projekt rewitalizacji linii ko- lejowej nr 369 Śrem - Czempiń. Bar- dzo się cieszę! Wiele lat temu, kiedy zrodził się ten pomysł, wydawał się całkowicie nierealny. Niemniej dzię- ki poparciu i współdziałaniu Stowa- rzyszenia Metropolia Poznań, a póź- niej przychylności marszałków; Mar- ka Woźniaka i Wojciecha Jankowia- ka udało się dojść o tego etapu. Do realizacji zakwalifikowano 34 projek- ty, w tym pięć z Wielkopolski. Przed- sięwzięcie będzie realizować Urząd Marszałkowski. Na pierwszy gwiz- dek pociągu jeszcze troszkę pocze- kamy, ale inwestycja staje się fak- tem. Mieszkańcy gminy Śrem będą mogli bez korków i przesiadek doje- chać do centrum Poznania. Przy dzi- siejszej liczbie samochodów, inten- sywności ruchu na drogach, cenach paliwa oraz parkingów w Poznaniu to naprawdę dobra wiadomość.

#zielonyśrem to hasło, które propaguje Pan mówiąc o zieleni w mieście. Co kryje się pod tym hasłem?

– #zielonyśrem to hasło, które przyświeca nam w tym roku. Nakie- rowujemy działania na rozwinięcie terenów zielonych na terenie mia- sta. Pierwszą inicjatywą było zapro- szenie mieszkańców do współdecy- dowania o tym, w których miejscach mamy nasadzić nowe drzewa i krze- wy. Na srem.pl był formularz, w któ- rym można było wskazać wybrane miejsca lub dopisać własne pomy- sły. Efektem będą drzewa i krzewy przy ulicach: Kilińskiego (od ul. Zie- lonej do ronda JPII - po stronie tar- gowiska oraz od kościoła pw. NSJ do ul. Nowowiejskiego, po stronie par- kingów przy ul. Moniuszki), Gostyń- skiej i w Parku Miejskim im. Powstań- ców Wlkp. Na podstawie oczekiwań mieszkańców krzewami obsadzony zostanie fragment przy Franciszkań- skiej i Zielińskiego. Przy ul. Mickiewi- cza i ul. Popiełuszki powstały nowe ogrody - puste miejsca ozdobiono drzewami i krzewami. #zielonyśrem to też przygotowania do rewitalizacji Ogrodu Róż - narożnik ulic Poznań- skiej i Piłsudskiego w Śremie. Przy- gotowujemy się do uporządkowania i estetycznego zagospodarowania

tej przestrzeni. Inwestycję zrealizu- jemy w drugiej połowie roku. Chciał- bym, by w Śremie powstał kolejny ekologiczny przystanek autobusowy - czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.

Idea #zielonyśrem przyświeca również koncepcji zagospodarowa- nia rynku w Śremie. Zielono zrobi się też na deptaku u. Kościuszki i Wyszyńskiego po rewitalizacji, któ- ra przed nami.

Inwestycja na ulicach Kościusz- ki i Wyszyńskiego zmieni oblicze tej części miasta.

– Tak, dodam jeszcze, że oprócz wymienionych ulic wyremontuje- my także sąsiednie ulice: Szewską, Młyńską i Dąbrowskiego. całość zy- ska nowy wygląd. Oprócz tego na deptaku pojawią się ławki, lampy, stojaki rowerowe, zieleń. Będzie miejsce na ogródki gastronomiczne.

W pracach uwzględnimy potrze- by osób, które mają problem z po- ruszaniem się. Zmienimy ulicę, w tym zakresie, który może gmina.

Nie możemy jednak remontować prywatnych kamienic. Dlatego spró- bujemy zachęcić właścicieli kamie- nic do podjęcia remontu elewacji. W tym celu przedstawimy Radzie Miej- skiej projekt uchwały, który pozwoli zwolnić tych właścicieli z podatku od nieruchomości. Zwolnienie będzie

dotyczyć kamienic przy Placu 20 Października, Kościuszki, Wyszyń- skiego oraz sąsiednich ulic w przy- padku, gdy ściana budynku jest wi- doczna z rynku, jak np. w przypad- ku ul. Tylnej.

Jak wygląda temat zapowia- danego amfiteatru nad jeziorem Grzymisławskim? Czy inwestycja dojdzie do skutku?

– Wszystko zapowiada się dobrze.

W marcu ogłosiliśmy przetarg na bu- dowę amfiteatru, który rozstrzygnę- liśmy na początku kwietnia. Ofer- ty złożyło dwóch wykonawców. Ko- rzystniejsza okazała się propozy- cja firmy pana Przemysława Birka z Bodzyniewa. Podpisaliśmy umowę i firma może przystąpić do działania.

Będzie to scena z zadaszeniem w konstrukcji stalowej pokrytej mem- braną. Widownia wkomponowana będzie w naturalny spadek terenu - będzie to 8 rzędów ław. Obiekt po- mieści ok. 300 widzów. Jestem prze- konany, że jesienią zasiądziemy w ławach amfiteatru.

Wojna na Ukrainie wciąż trwa.

Czy wiadomo ilu obywateli Ukra- iny zamieszkało w tym czasie w Śremie? Czy znamy liczbę uchodźców?

– Tak naprawdę to nikt nie wie, ilu Ukraińców jest obecnie w Polsce.

Wiadomo jedynie, ile osób prze- kroczyło granicę ukraińsko-polską.

Najbardziej wiarygodne dane, jaki- mi dysponujemy, to te które dotyczą nadanych numerów PESEL oraz zarejestrowanych osób oczekują- cych w kolejce. Do piątku 22 kwiet- nia urząd wydał 774 numery.

Proces nadawania numeru PE- SEL przebiega u nas sprawnie, nie ma kolejek, choć czasami zawodzi sprzęt. Od tego roku obowiązkowe jest skanowanie wszystkich palców, co powoduje, że obsługa jednej oso- by chwilę trwa.

Ponadto cały czas utrzymujemy oddziały przygotowawcze w szko- le nr 1 i Szkole Kawalerów Orderu Uśmiechu, w pozostałych szkołach dzieci dołączają do klas polskich.

To zapewni szybszą adaptację i na- ukę języka polskiego. Jak wiadomo, nauczyciele pochodzenia ukraiń- skiego, także ci którzy pojawili się w Śremie, nie mają nostryfikowanych dyplomów, więc nie mogą nauczać, ale w oddziałach przygotowawczych są asystentki, nauczycielki z Ukrainy, które znają język polski. Trudno so- bie w innym razie wyobrazić zajęcia przygotowawcze z dziećmi. W szko- le nr 1 mamy pięcioro asystentów, do tego trzy osoby w OPS: dwie poma- gają wypełniać wnioski, a jedna oso- ba to psycholog, stara się uchodź- com nieść pomoc zgodnie ze swoim

wykształceniem i wiedzą zawodową.

Uchodźcy chcą pracować, ale czę- sto problemem jest bariera językowa.

Dlatego wciąż prowadzone są lek- cje języka polskiego dla dorosłych:

w bibliotece przy ul. Grunwaldzkiej, w muzeum, w szkołach nr 4, 5 i w Dąbrowie. W tych zajęciach mogą uczestniczyć też starsze dzieci, które kontynuują zdalną edukację ze swo- jej ukraińskiej szkoły.

Zgodnie ze specustawą przyjętą przez sejm, każdy uchodźca, który ma nadany numer PESEL, może zło- żyć wniosek o jednorazowe świad- czenie finansowe w wysokości 300 złotych, może też złożyć wniosek o świadczenie 500+. Osoby, które przyjmują uchodźców w swoich do- mach, mogą zwracać się o świad- czenie w wysokości 40 zł za każ- dą osobę na dobę. Wnioski składa się w OPS.

Przypomnę, że cały czas trwa ak- cja niesienia pomocy uchodźcom.

Organizacje pozarządowe: stowa- rzyszenia Pomocna Dłoń i Runne- r`s Power i Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alber- ta „Nadzieja” w Śremie zbierają pie- niądze, następnie kupują żywność i podstawowe artykuły higienicz- ne, które uchodźcy mogą odebrać w Śremskim Sporcie. Towarzystwo Brata Alberta prowadzi punkt wyda- wania odzieży.

W mediach słychać o pojawiają- cym się hejcie wobec Ukraińców.

Czy taka sytuacja ma miejsce rów- nież w naszej gminie?

– Faktycznie pojawiają się nieprzy- chylne uchodźcom wpisy w mediach społecznościowych, nawet naszych lokalnych. Zjawisko jest marginal- ne. Oby tak pozostało. Przyjęcie ta- kiej liczby uchodźców w całej Polsce generuje koszty - świadczenia, opie- ka, nauka.. Apeluję o zrozumienie dla tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej zna- lazł się cały naród ukraiński. Nikt z nas nie chciałby być na ich miejscu.

Kto nie chce, niech nie pomaga, ale niech zachowa krzywdzące opinie dla siebie. Nie sprawiajmy przykro- ści tym, którzy nie mają do czego wracać, którzy stracili brata czy ojca, których dom został zbombardowany.

Pewnie zdarzają się przypadki „kom- binowania” i wykorzystywania sytu- acji przez niektórych, ale - tak z ręką na sercu - czy wśród nas, Polaków, nie pojawiłyby się również takie…?

Ponownie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Śrem za oka- zane serca i zaangażowanie w po- moc: osobom prywatnym, organiza- cjom, przedsiębiorstwom.

Å Burmistrz Śremu - Adam Lewandowski

Ten pomysł, który przed laty wydawał się nierealny, dziś staje się faktem

Z Burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim rozmawiamy o strategicznej dla dalszego rozwoju Śremu inwestycji, jaka będzie połączenie kolejowe ze Śremu do Czempinia i dalej do Poznania, o rewitalizacji ulic i rynku w Śremie, a także o pomocy gminy dla uchodźców z Ukrainy, którzy skorzystali z gościnności Śremian i u nas znaleźli schronienie przed wojną.

Będą pieniądze na linię kolejową Śrem – Czempiń!

20 kwietnia br. ogłoszono wyniki konkursu Kolej Plus. Dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028r. otrzyma m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 369 Śrem - Czempiń.

S

półka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę doku- mentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostyczny- mi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgło- szone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspek- ty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomicz- ny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infra- struktury kolejowej w jedenastu województwach, w tym pięć w województwie wielkopolskim.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

• zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowanych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych

• przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połą- czenia - minimum 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat

• zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnio- skodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifika- cji do dofinansowania ze środków Programu).

Inicjatywę rewitalizacji linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń o dł. 21 km rozpoczął Burmistrz Śremu Adam Le- wandowski. Przy wsparciu Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego podejmowano wiele działań, których efektem był wniosek o dofinansowanie, który otrzymał ocenę pozytywną. Za kilka lat mieszkańcy gmi- ny Śrem będą mogli bez korków i przesiadek dojechać do cen- trum Poznania w czasie ok. 50 minut, tańszym i bardziej eko- logicznym środkiem transportu.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE

(3)

5

CO? GDZIE? KIEDY?

4 â URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE

CO? GDZIE? KIEDY?

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE á

Zgłoś źródło ogrzewania budynku – to obowiązkowe

W

łaściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

CO TO JEST CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.

KTO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

DO KIEDY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

• dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.,

• dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

• drogą elektroniczną: przez Internet www.ceeb.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób

• w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Śremie

#zielonyśrem

W styczniu Urząd Miejski w Śremie uruchomił akcję zazieleniania miasta pod hasłem

#zielonyśrem. Do końca marca mieszkańcy mogli głosować w ankiecie internetowej wskazując, gdzie w Śremie powinny pojawić się nowe drzewa i krzewy.

P

racownicy Urzędu Miejskiego w Śremie wskazali 10 możliwych lokalizacji nasadzeń, na które odda- no łącznie 161 głosów. Na podstawie wyników ankiety z początkiem maja posadzone zostaną drzewa w nastę- pujących lokalizacjach: Park Miejski im. Powstańców Wlkp., ul. Kilińskie- go (od ul. Zielonej do ronda JPII - po stronie targowiska), ul. Gostyńska, ul.

Kilińskiego (od kościoła pw. NSJ do ul. Nowowiejskiego, po stronie par- kingów przy ul. Moniuszki) - łącznie 28 szt. drzew. Dodatkowo w ankie- cie mieszkańcy mogli zaproponować inne publiczne miejsce w mieście, w którym pożądane byłoby wykonanie nasadzeń i jako takie wytypowano pas drogi gminnej u zbiegu ul. Fran- ciszkańskiej i Zielińskiego, gdzie po- sadzone zostaną krzewy liściaste.

W ramach akcji zostaną nasadzone głównie rodzime gatunki przystoso- wane do warunków miejskich, odpor- ne na zanieczyszczenia środowiska.

Dobiegają też końca prace zwią- zane z sadzeniem drzew i krzewów przy ul. A. Mickiewicza i przy ul. ks.

J. Popiełuszki, w ramach tzw. małej realizacji projektu dofinansowanego w ramach współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. W ramach

projektu posadzonych zostanie łącz- nie 9 drzew i 134 szt. krzewów.

#zielonyśrem to także przygotowa- nia do rewitalizacji Ogrodu Róż, zlo- kalizowanego u zbiegu ulicy Poznań- skiej i Piłsudskiego w Śremie - obec- nie na etapie projektu, planowana do realizacji w drugiej połowie roku. Pla- nowana jest też realizacja kolejnego eko-przystanku autobusowego - zło- żony został wniosek o dofinansowa- nie realizacji przedsięwzięcia.

Trwają też prace koncepcyjne nad zwiększeniem ilości zieleni w obrę- bie płyty Placu 20 Października w Śremie.

Z inicjatywy mieszkańców i przy współudziale lokalnych grup wolon- tariuszy na terenie Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego w Śremie powstanie łąka kwietna, a 26 maja w ramach projektu realizo- wanego przez Fundację ATQI posa- dzonych zostanie 17 nowych drzew.

Odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców Zbrudzewa - OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

22 kwietnia 2022 roku na ścianie Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców Zbrudzewa, braci ppłk. dypl. Jerzego

Skrzydlewskiego i kpt. rez. Tadeusza Skrzydlewskiego - oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez Rosjan w 1940r. w Charkowie.

I

nicjatorami upamiętnienia oficerów Wojska Polskiego byli Rada Sołec- ka i mieszkańcy Zbrudzewa. Pomysł wmurowania tablicy poparł Burmistrz Śremu. Projekt tablicy został pozytyw- nie zaopiniowany przez Oddział Insty- tutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, który jednocześnie sfinansował wyko- nanie tablicy.

Oprawę artystyczną odsłonięcia tablicy przygotowali uczniowie Szko- ły Podstawowej w Zbrudzewie. Po krótkiej modlitwie dziekan dekana- tu śremskiego ks. Marian Brucki po- święcił tablicę. Odsłonięcia tablicy do- konały wnuczki kpt. Tadeusza Skrzy- dlewskiego. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę Dętą Towarzystwa Muzycznego im. Maria- na Zielińskiego głos zabrali: dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodo- wej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, burmistrz Śremu Adam Lewandowski

oraz Zbigniew Tomaszewski pomysło- dawca przedsięwzięcia.

Odsłonięcie tablicy w Szkole w Zbrudzewie rozpoczęło główne uro- czystości katyńskie w Śremie które odbyły się 24 kwietnia 2022r. Trady- cyjny przemarsz ulicami Śremu po- przedziła msza święta w kościele pw.

Najświętszego Serca Jezusa w Śre- mie. Następnie uroczystości z udzia- łem kompanii honorowej, delegacji, pocztów sztandarowych kontynuowa- no pod pomnikiem Ofiar Katyńskich do Parku Śremskich Odlewników. Po odczytaniu apelu poległych pod po- mnikiem złożono wiązanki kwiatów.

(4)

7

CO? GDZIE? KIEDY?

6 â URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE

CO? GDZIE? KIEDY?

ORGANIZACJE SPOŁECZNE á

O DRZEWACH

Buk, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las. Aż sześć gmin powiatu poznańskiego ma na swoich herbach wizerunek drzew lub liści. Nic w tym dziwnego, skoro wiekowe drzewa to ważny element krajobrazu regionu - zarówno drzewiej, jak i dziś.

OWIANE LEGENDĄ

Nazwa miasta Buku wywodzi się od okazałego drzewa, pod którym po udanym polowaniu zasnął snem wiecznym książę Mieszko I. Z in- nym władcą kojarzy się dąb Bartek w Owińskach, zasadzony przez ry- cerza o tym imieniu na rozkaz Wła- dysława Jagiełły. Ponoć drzewo po- dziwiał później sam Napoleon, które- mu zawdzięcza swe imię lipa nieda- leko Osowej Góry. Ze sławną posta- cią związana jest też martwa sosna przy Alei Filozofów. Niegdyś siady- wał pod nią sam Zygmunt Krasiński, czytając tam listy od ukochanej. Z Wierzenicy blisko na ścieżkę Kraina Modrej Przygody, do osady Odrzy- kożuch. Ciekawe, komu uda się od- naleźć łupy zbójców zakopane tam pod okazałym dębem? Wśród den- drologicznych ciekawostek wyróżnia się rezerwat Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej. Tamtejsze 200-letnie modrzewie wyrosły ponoć z nasion przywiezionych przez cy- stersów z Wągrowca z klasztoru na Świętym Krzyżu. Niezwykłym miej- scem jest też Polana Zabytkowe- go Dębu niedaleko Kobylnicy. Tam, gdzie dziś stoi pamiątkowy kamień, ćwiczyli niegdyś skauci, a wcześniej wisiał cudowny obraz Matki Boskiej.

ROGALIŃSKA DĄBROWA

Najsłynniejsze drzewa regionu to oczywiście sędziwe dęby Lech, Czech i Rus. Ten ostatni, 800-let- ni najstarszy okaz w Polsce został sklonowany i w efekcie w Rogalinie zasadzono jego młodszego „brata”.

Na terenie całego Rogalińskiego Parku Krajobrazowego doliczono się ponad 1400 pomnikowych dębów.

Malownicze drzewa znalazły się na płótnach Michała Wywiórskiego w Galerii Obrazów w Rogalinie. Przy- ciągają też fotografów, którzy szcze- gólnie upodobali sobie dąb zwany Orłem, ale fotografują też kapliczkę wewnątrz wielkiego, pustego pnia koło Rogalina. Sędziwe olbrzymy można oglądać na trasach nowych szlaków pielgrzymkowych - Rogaliń- skich Dróg Ducha Świętego - oraz w ramach gry TRInO Szlakiem maje- statycznych dębów.

REKORDZIŚCI

Założone przez Tytusa Działyń- skiego Arboretum Kórnickie to naj- starsza i największa tego typu pla- cówka w Polsce. Obiekt można zwiedzać, korzystając z aplikacji, gier turystycznych (quest, TRInO, Odkrywca Zdobywca) albo ścież- ki Drzewa świata. W arboretum ro- śnie najokazalszy w Polsce cypry- śnik błotny oraz najgrubsze buk i wiąz w powiecie poznańskim. Do tej listy można dopisać rekordowe okazy kasztanowca, tulipanowca i platana w parku przy Pałacu Jan- kowice, od niedawna opisane na dendrologicznych tablicach. Listę rekordzistów uzupełnia cis o pię- ciu pniach w Murowanej Goślinie oraz okazały modrzew na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie- go w Uzarzewie. Tamtejsze drzewa można poznać na trasie questu-gry terenowej.

ZABYTKOWE ALEJE

Efektowną aleję w Obornikach tworzą piękne okazy igliczni trój- cierniowej. Ozdobą Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach jest po- mnikowa aleja grabowa. Po drugiej stronie Warty ścieżka biegowa Łysy Młyn przebiega obok grupy wieko- wych Dębów Marianowskich. Inna ścieżka, przez Dolinę Kończaka po- zwala dotrzeć do Stobnickich Babek, czyli… okazałych sosen. Wśród so- sen wyróżniają się okazy o efektow- nie powyginanych korzeniach, ro- snące nad Wartą w Puszczykowie i nad Jeziorem Miejskim w Pusz- czy Zielonce. Na terenie tego kom- pleksu ciekawych drzew nie braku- je. Rowerzyści na trakcie bednar- skim mijają aleję dorodnych kaszta- nowców, a w rejonie Tuczna rośnie las żywotników - efekt eksperymen- tu niemieckich leśników. Drzewa Ar- boretum Leśnego w Zielonce najle- piej poznawać na trasie nowego qu- estu W sercu Puszczy. Szczególnie wyróżniają się metasekwoje chiń- skie - żywe skamieniałości. Na tere- nie gminy Śrem drzewa pomnikowe noszą własne imiona, jak Kartograf, Łężek czy Synergia. Olsze i jesiony przy promenadzie nadwarciańskiej w Śremie nazwano od najpopularniej- szych imion w gminie. Najgrubszym z drzew w okolicy jest rosnący na Łęgach Mechlińskich Dąb Śremiak.

DRZEWA W ROLI GŁÓWNEJ

Typy lasów, tworzące je drzewa i owady żyjące w drewnie można

poznać w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowe- go. Na wystawie w Jeziorach uwagę zwraca pień olbrzymiego dębu. Spoj- rzenie na żywe drzewa, ale z nieco innej perspektywy zapewnia Pod- niebna Eko-Wioska w DELI Parku na obrzeżach parku. Tematem wio- dącym ekspozycji Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Łysy Młyn jest z kolei

martwe drewno i zasiedlające je or- ganizmy - od najrozmaitszych owa- dów po grzyby. Drzewa w roli głów- nej występują też w Lesie Nowo- żeńców i Drzew Okolicznościowych, gdzie można posadzić dąb, by uczcić szczególną okazję w zupełnie nietu- zinkowy sposób.

âPiotr Basiński Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna ▪ Poznań Convention Bureau plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań ▪ telefon: 061 878 5696

e-mail: biuro@plot.poznan.pl ▪ www.poznan.travel

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachę- cić do mikroturystyki - samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania. Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

ÅNajgrubszym drzewem rosnącym na Łęgach Mechlińskich jest Dąb Śremiak

P

rzewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie informuje, że w mie- siącu kwietniu 2022r. odbyły się następujące posiedzenia:

1. Komisja Rewizyjna - 12.04.2022r.

1) Rozpatrzono sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebie- gu wykonania budżetu gminy Śrem za 2021 rok.

2) Ustalono zespół kontrolny do przeprowadzenia kontro- li w maju 2022r.

2. Komisja Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środo- wiska - 19.04.2022r.

1) Rozpatrzono sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebie- gu wykonania budżetu gminy Śrem za 2021r.

2) Przedłożono:

• Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współ- pracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku.

• Sprawozdanie z działalności przedstawiciela gminy Śrem w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich za 2021 rok.

3. Komisja Komunalna i Rozwoju - 20.04.2022r.

1) Rozpatrzono sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebie- gu wykonania budżetu gminy Śrem za 2021r. oraz infor- mację o stanie mienia gminy Śrem.

2) Przedstawiono informację na temat realizacji Wieloletnie- go Programu Gospodarowania Mieszkaniami będącymi w zasobach Gminy Śrem.

4. Komisja Wsi i Samorządu - 21.04.2022r.

1) Rozpatrzono sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebie- gu wykonania budżetu gminy Śrem za 2021 rok.

2) Przedłożono informację z działalności Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego za rok 2021.

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 25.04.2022r.

1) Rozpatrzy sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2021 rok.

2) Przedstawione zostanie zagadnienie dot. problematyki pracy z tzw. „trudną młodzieżą” - spotkanie z kuratora- mi sądowymi.

6. Komisja Budżetowa - 26.04.2022r.

Rozpatrzy sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebiegu wy- konania budżetu gminy Śrem za 2021 rok oraz przedstawio- no informację o stanie mienia gminy Śrem.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu kwietniu 2022 roku Rada Miejska w Śremie nie obradowała.

Udział radnych:

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie:

• 10 kwietnia br. brała udział w złożeniu kwiatów pod pomni- kiem Katyńskim,

• 22 kwietnia 2022r. brała udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci ppłk. Jerzego Skrzydlewskiego i kpt. rez. Tadeusza Skrzydlewskiego w Szkole Podstawo- wej w Zbrudzewie,

• 23 kwietnia 2022r. uczestniczyła w uroczystym otwarciu Se- zonu Żeglarskiego 2022.

Kontrola

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Śremie w m-cu kwietniu br.

przeprowadzi kontrolę w Urzędzie Miejskim w zakresie wykona- nia budżetu gminy Śrem za 2021 rok ( 28.04.2022r.)

âPrzewodnicząca Rady (-) Katarzyna Sarnowska Z protokołami z posiedzeń komisji oraz wynikami głosowań można zapo- znać się korzystając z Biuletynu Informacji Publicznej umsrem.bip.eur.pl.

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji systemu e-sesja: srem.esesja.pl Śrem, 22 kwietnia 2022r.

RADA MIEJSKA W ŚREMIE RADA MIEJSKA W ŚREMIE

CHÓR „MONIUSZKO”

CHÓR „MONIUSZKO”

Chór Moniuszko podsumował miniony rok pracy

3 marca 2022r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Moniuszki,

na którym podsumowano pracę i osiągnięcia minionego roku.

U

czestniczyli w nim zaproszeni go- ście - zastępca burmistrza Bar- tosz Żeleźny i członek Zarządu Po- wiatu Śremskiego Janusz Taciak. Nim jednak rozpoczęto oficjalną część zebrania, odbyła się sympatyczna, aczkolwiek trochę smutna uroczy- stość. Przyszło nam pożegnać dzie- sięciu chórzystów, którzy z różnych powodów zakończyli swoją działal- ność śpiewaczą w szeregach chóru.

Byli to Bronisława Biedrzyńska (50 lat w chórze) i Franciszek Biedrzyń- ski (42 lata), Irena Dopierała, Danuta Grzembowska, Marianna Grzempow- ska (36 lat), Ewa Janiszewska, Maria Marcinkowska (43 lata), Teresa Paj- kert, Irena Ptaszyk, Henryk Talaska.

Z rąk prezesa, wiceprezesa, dyrygen- ta chóru oraz wiceburmistrza, otrzy- mali drobne upominki, które będą im przypominać lata spędzone w chó- rze. W imieniu seniorów głos zabrał druh Franek Biedrzyński. Wzruszenie

jednak okazało się silniejsze, bo w pewnym momencie głos uwiązł mu w gardle. Nic dziwnego - pożegna- nia zawsze są trudne.

W dalszej części przystąpiono do odczytania sprawozdań za miniony rok pracy. Prezes Urszula Ciesielska przedstawiła sprawozdanie meryto- ryczne z działalności Stowarzysze- nia. Ze względu na pandemię zaję- cia rozpoczęły się dopiero w maju.

Pomimo tego udało się wziąć udział w kilku koncertach, uczestniczyć w uroczystościach państwowych i lo- kalnych. Zorganizowano piknik w Lu- biatówku, a w dniu patronki śpiewu i muzyki św. Cecylii - Cecylijki. Pre- zes podziękowała też burmistrzo- wi za wskazanie sponsora, dzięki któremu można było zakupić nowe stroje oraz państwu Renacie i Anto- niemu Kochom z drukarni ARKOCH za zasponsorowanie teczek koncer- towych. Następnie dyrygent chóru

Leszek Wawrzynowicz podsumował pracę artystyczną za rok 2021. Pan- demia znacznie pokrzyżowała i za- węziła działalność chóru.

Na bieżący rok są zaplanowane koncerty i kilka występów. Dyrygent podziękował chórzystom za dotych- czasową pracę, życząc im jednocze- śnie zdrowia oraz chęci do dalsze- go działania. Sprawozdanie finan- sowe przedstawiła skarbnik Danuta Matuszkowiak, a sprawozdanie Ko- misji Rewizyjnej - Ewa Wachowiak.

Po udzieleniu absolutorium Zarzą- dowi przystąpiono do wyboru preze- sa i Zarządu. Decyzją głosujących prezesem nadal pozostała Urszu- la Ciesielska, Zarząd również pozo- stał w dotychczasowym składzie. W Komisji Rewizyjnej nastąpiły zmiany - prezesem pozostała Ewa Wacho- wiak, zastępcą Barbara Olejniczak, w miejsce ustępującej Ireny Dopiera- ły weszła Łucja Kozioł. Po wyborach

głos zabrali zaproszeni goście. Bur- mistrz Bartosz Żeleźny podkreślił, że chór Moniuszko jest jednym z naj- starszych chórów w Polsce i god- nie podtrzymuje tradycje śpiewa- cze przodków. Podziękował też za uświetnianie uroczystości lokalnych i państwowych. Zapewnił, że na miarę

możliwości, chór zawsze może liczyć na wsparcie Urzędu Miejskiego. W podobny sposób wypowiedział się członek Zarządu Powiatu Janusz Ta- ciak, zapewniając o pomocy dla chó- ru ze strony Starostwa Powiatowego.

Na tym zebranie zakończono.

â Urszula Ciesielska ÅPożegnanie druhny Teresy

ÅWspólne zdjęcie z chórzystami emerytami Zarząd chóru - od lewej Leszek Wawrzynowicz - dyrygent, Aldona Andrzejczak - członek zarządu, Danuta Matuszkowiak - skarbnik, Lilianna Wąsik - z-ca prezesa, Urszula Ciesielska - prezes, Stanisława Mozgawa - sekretarz

ÅWspólne zdjęcie z chórzystami emerytami

Czwarta dawka szczepienia przeciw Covid 19 dla osób 80+

Od 20 kwietnia br. osoby, które ukończyły 80 lat, mogą przyjąć czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

D la osób powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominającą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, skierowania zostaną wystawione automatycznie. W szczepieniu przypominającym będą stosowane szczepionki mRNA, czyli Pfizer-BioNTech lub Moderna w połowie dawki.

Na szczepienie można się zarejestrować przez:

- całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień (989), - elektronicznie przez e-rejestrację

- aplikację mojeIKP,

- skontaktować się z wybranym punktem szczepień

W sali Bazar w Śremie, ul. Targowa 2, Śrem

szczepienia są realizowane w piątki w godz. 14.00-17.00

(5)

9

CO? GDZIE? KIEDY?

8 â ORGANIZACJE SPOŁECZNE

CO? GDZIE? KIEDY?

ORGANIZACJE SPOŁECZNE á

Odwiedziny płk Ryszarda Wróbla

4

kwietnia br. z okazji imie- nin odwiedziliśmy naszego Honorowego Prezesa Oddzia- łu Śrem Światowego Związ- ku Polskich Żołnierzy Łączno- ści (ŚZPŻŁ) i Związku Żołnie- rzy Wojska Polskiego (ZŻWP) płk Ryszarda Wróbla. Do

dostojnego Solenizanta wybra- ły się delegacje z obu związ- ków: ppłk dypl. Józef Żeleźny, ppłk Ryszard Bańkowski, mjr Franciszek Chiliński i mjr An- drzej Korneluk.

Pan płk Ryszard Wró- bel otrzymał kwiaty i naj-

serdeczniejsze życzenia dłu- gich lat życia w dobrym zdro- wiu i wszelkiej pomyślności.

Była też róża dla Pani Marii Wróbel.

Podczas odwiedzin prezes koła ZŻWP mjr Franciszek Chiliński wręczył Panu płk

Ryszardowi Wróblowi „Krzyż Komandorski” przyznany na nasz wniosek przez Zarząd Główny ZŻWP za zasługi po- niesione dla związku. Spotka- nie upłynęło na wspomnie- niach w miłej i serdecznej atmosferze.

Wycieczka do

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

5

kwietnia uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych im. Hi- polita Cegielskiego w Śremie oraz członkowie śremskiego oddziału ŚZPŻŁ zwiedzili Mu- zeum Broni Pancernej w Po- znaniu. Muzeum posiada nową siedzibę przy ul. 3 Pułku Lotni- czego, na poznańskiej Ławicy.

Wycieczka została zor- ganizowana w ramach na- szej współpracy z Korpu- sem Kadetów w ZST. Celem wycieczki było zapoznanie z dziejami oręża polskie- go, z chlubnymi tradycjami polskich wojsk pancernych.

Zwiedzający mieli okazję na własne oczy zobaczyć i

dotknąć wozów bojowych, które dotąd mogli jedynie obejrzeć w telewizji.

Duża część zgromadzo- nych w muzeum ekspona- tów to unikaty w skali Polski i Europy. W czterech pawi- lonach oraz na zadaszonym terenie między pawilonami zgromadzono czołgi, działa

pancerne, transportery, broń, wozy bojowe, limuzyny rzą- dowe i pojazdy techniczne.

Muzeum jest wspaniale zorganizowaną przestrzenią wystawową, z której muzeal- nicy-pasjonaci mogą być na- prawdę dumni. Wycieczka ta była dla wszystkich doskona- łą lekcją patriotyzmu!

Skwer Zasłużonych dla Parku Prezesów Towarzystwa

W

środę 20 kwietnia 2022r.

Śremscy członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności pomogli Towarzystwu Miłośników Zie- mi Śremskiej w przygotowaniu do otwarcia „Skweru Zasłu- żonych dla Parku Prezesów

Towarzystwa”. Akcję wspar- li koledzy Józef Żeleźny, Cy- prian Wawrzkiewicz, Leszek Gawałek, Piotr Woźniak, Mie- czysław Lewandowski i An- drzej Korneluk. Posadziliśmy 8 z 12 drzewek i przygotowali miejsce dla pozostałych.

W piątkowy poranek 22 kwietnia dokonano uroczy- stego otwarcia Skweru. Po- sadzono pozostałe drzewka.

Burmistrz Śremu Adam Le- wandowski dokonał odsłonię- cia pamiątkowej tablicy.

Hołd dla Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W

bieżącym roku mija 82 lat od zbrodni stalinow- skiej dokonanej w Katyniu i w innych miejscowościach. W piątek 24 kwietnia 2022r. w Zbrudzewie odsłonięta zosta- ła tablica poświęcona pamięci zamordowanych przez Sowie- tów mieszkańców tej wsi, braci,

ppłk Jerzego Skrzydlewskie- go i kpt. rez. Tadeusza Skrzy- dlewskiego. Kol. Józef Żeleźny i Cyprian Wawrzkiewicz zapa- lili symboliczny znicz pamięci.

W dniu 24 kwietnia 2022r.

Śremianie uczcili ofiary zbrod- ni katyńskiej. Co roku władze miasta i powiatu, instytucje,

organizacje oraz poczty sztan- darowe oddają hołd bestial- sko pomordowanym bohate- rom. Pod pomnikiem ofiar ka- tyńskich odczytano nazwiska osób poległych związanych z powiatem śremskim. Po odda- niu salwy honorowej pod po- mnikiem złożono kwiaty oraz

zapalono znicze. W imieniu naszego Śremskiego Oddziału ŚZPŻŁ kwiaty złożyli kol. Józef Żeleźny, Krzysztof Filipowiak i Leszek Bednarczyk. W ten sposób dajemy świadectwo, że o nich pamiętamy i pamię- tać będziemy zawsze.

âTekst i zdjęcia: Andrzej Korneluk

ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI -- KOŁO ŚREM KOŁO ŚREM

Oto prezesi, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju parku: Jakub Thomani, prezes w latach:

(1887-1890), Piotr Wawrzyniak (1893-1899), Her- mann Schwantes (1910-1913), Sylwester Szczep- ski (1924-1935, 1945-1948), Antoni Bartkowiak (1948-1949, 1966-1967), Marian Kujawski (pre- zes: 1949-1952, 1967), Zygmunt Nowakowski ( 1967-1972), Heliodor Jankowski (1986-1995), Marian Dominiczak (1995-2010), Jerzy Naskręt (2010-nadal )

Zarząd TMZŚ serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za uczestnictwo w uroczystości, wła- dzom miasta i powiatu za wsparcie finansowe, PGK w Śremie, przedstawicielom Związku Żoł- nierzy Wojska Polskiego i Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności za okazaną pomoc przy jej realizacji.

Zapraszamy do odwiedzania parku, który w przy- szłym roku będzie obchodził 135-lecie założenia.

OTWARCIE NOWEGO SKWERU

W PARKU MIEJSKIM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/1919 W ŚREMIE

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, obchodzi w tym roku swoje 135-lecie. Z tej okazji park wzbogacił się o „Skwer Zasłużonych dla Parku Prezesów Towarzystwa”. Dnia 22 kwietnia 2022r., w Międzynarodowym Dniu Matki Ziemi, uroczyście otwarto nowy skwer.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ

Z HISTORII TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ Z HISTORII TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej powstało w 1887r., a więc jeszcze w czasie zaborów, jako Towarzystwo ku Upiększania Miasta Śremu. Od samego początku Towarzystwo podejmo- wało ważkie zadania, wśród których była obrona języka ojczystego, pielęgnowanie polskiej hi- storii i tradycji, a przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego.

W 1973r, kiedy poszerzono zakres działalności, zmieniono nazwę na Towarzystwo Miłośników Śre- mu, a w 2005r. na Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej. Mottem i ideą przewodnią wszyst- kich poczynań wielu pokoleń działaczy było i jest hasło: „Ojczyźnie - Miastu - Sobie”. Słowa te znaj- dują się również na sztandarze, który organizacja otrzymała w 2010 roku, po 123 latach działalności.

Wiodącym hasłem ostatnich lat jest również „Uczymy siebie i innych trudnej sztuki niezapominania”.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej jest organizacją będącą członkiem Wielkopolskiego Towa- rzystwa Kulturalnego w Poznaniu i Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie.

TMZŚ miało szczęście do swoich prezesów, którzy potrafili, jak pisał Kazimierz Krawiarz w jednym ze swoich artykułów, „ludzi łączyć wokół realizacji celów nadrzędnych jakimi były i są: rozwijanie pa- triotyzmu poprzez kultywowanie pamięci historycznej i narodowej, poprzez szerzenie wiedzy o za- służonych postaciach, poprzez ukazywanie dorobku gospodarczego i kulturalnego swojego regionu.

Towarzystwo działa na polu regionalno-patriotycznym, kulturalno-edukacyjnym i ekologicznym.

Cała działalność skierowana jest na promowanie naszego miasta, ziemi śremskiej i Wielkopolski.

W zakresie upowszechniania kultury, nauki i wychowania regionalno-patriotycznego zostało zorga- nizowanych wiele przedsięwzięć (większość z nich to imprezy cykliczne organizowane od kilkudzie- sięciu lat): spotkania pokoleń powstańców wielkopolskich, a później ich potomków, uroczysto- ści pod Doboszem 27 grudnia, Promocja Młodych Talentów pod patronatem Starosty Śremskiego czyli promowanie najzdolniejszych uczniów ze wszystkich szkół powiatu śremskiego, co kilka lat w Klubie Relax Powiatowe Wystawy Kronik, odbyło się też 9 edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego, przeprowadzonych zostało mnóstwo konkursów: historycznych, przyrodni- czych, plastycznych, fotograficznych, architektonicznych, literackich, pięknego czytania dla dzieci i młodzieży, wycieczki i rajdy rowerowe.

Szeroko zakrojona jest też działalność ekologiczna. Pierwszym i największym osiągnięciem w tej dziedzinie było założenie parku w Śremie, jego rozbudowa i praca społeczna nad jego upiększaniem przez ponad 130 lat.

Park został założony w 1888r., jako drugie zadanie realizowane przez Towarzystwo Upiększania Mia- sta Śremu Na początku był maleńkim terenem, a dziś, po 134 latach, jest pięknym 50 hektarowym Miejskim Parkiem im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Przez wszystkie te lata członkowie To- warzystwa powiększali go, upiększali i dbali o niego; pielęgnowali, wkładając w to serce, pracę, za- angażowanie i bezinteresowność. W początkowym okresie największą pracę jako prezesi włożyli ks.

P. Wawrzyniak i S. Szczepski, później Z. Nowakowski, M. Dominiczak . W 1988r., w setną rocznicę założenia parku, z inicjatywy M. Dominiczaka przy Towarzystwie utworzony został Społeczny Komi- tet Budowy i Rozbudowy Parku. Obecni członkowie Towarzystwa, pod czujnym okiem Włodzimierza Szymańskiego i Marianny Kosmalskiej, kontynuują tę działalność dbając o park i każdego roku orga- nizując w nim robocze spotkania pokoleń z okazji Dnia Ziemi.

Dziełem Towarzystwa w parku są: pomniki, rzeźby plenerowe, głazy i dęby pamiątkowe z okoliczno- ściowymi tabliczkami, skwery, polany, Kopiec Wł. Reymonta, „Ogród 120-lecia Parku” z rzeźbą „Ro- dzina”, ścieżka dydaktyczna historyczno-przyrodnicza z 24 obiektami i wydany do niej folder. Co roku w kwietniu, z okazji Dnia Ziemi, organizowane są spotkania pokoleń, podczas których wykonywane są prace porządkowe i nasadzeniowe.

Dziś park to miejsce wypoczynku, rekreacji, zabaw, spacerów, ale też edukacji. Odbywają się w nim imprezy kulturalne, patriotyczne i sportowe. Jest naszym dziedzictwem narodowym, więc trzeba o nie- go dbać, gdyż ma piękną historię, cenne okazy roślin i zwierząt oraz ścieżkę dydaktyczną historycz- no-przyrodniczą, która pozwala na wzbogacenie naszej wiedzy o historii miasta i kraju.

D

zięki finansowemu wsparciu Starostwa Po- wiatowego i Urzędu Miejskiego w Śremie zostało posadzonych 12 drzew, katalp, upa- miętniających najbardziej zasłużonych dla par- ku prezesów oraz umieszczono tablicę informu- jącą o ich działaniach na rzecz parku. Wkrót- ce wydany zostanie też okolicznościowy folder.

Po powitaniu zebranych przez prezesa Jerze- go Naskręta uroczystość rozpoczęła się pięk- nym występem dzieci z Przedszkola „Słonecz- na Gromada”. Po wysłuchaniu hejnału nasze- go miasta przedszkolaki świetnie zarecytowa- ły wiersz o Śremie, zaśpiewały piosenkę „Nad rzeką Wartą” oraz zatańczyły i zaśpiewały pio- senkę poświęconą ochronie przyrody. Za swój występ otrzymały ogromne brawa i „słodkie”

podziękowania.

Następnie posadzono pamiątkowe katal- py. Cztery pierwsze drzewa posadzili: Janusz

Taciak -członek Zarządu Starostwa Powiato- wego, Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu, Jerzy Naskręt - prezes TMZŚ i Włodzimierz Szymański - wiceprezes TMZŚ. Pozostałe 8 drzew, dwa dni wcześniej, posadzili członkowie i sympatycy Towarzystwa. Następnie na każ- dym drzewie zawieszono etykietki z nazwiska- mi wyróżnionych prezesów. Dokonali tego po- tomkowie lub członkowie rodzin niektórych wy- różnionych prezesów, przedstawiciele różnych instytucji współpracujących z Towarzystwem, a także członkowie TMZŚ. Wśród przedstawicie- li rodzin byli: wnuczka Sylwestra Szczepskiego - Romana Grund, wnuczka Zygmunta Nowa- kowskiego - Małgorzata Buchwald, rodzeństwo Heliodora Jankowskiego - Zofia Kisielewska i Edmund Jankowski, synowa Mariana Domini- czaka - Grażyna Dominiczak oraz syn Jerzego Naskręta - Rafał Naskręt.

(6)

11

CO? GDZIE? KIEDY?

10 â ORGANIZACJE SPOŁECZNE

CO? GDZIE? KIEDY?

BIBLIOTEKA á

rezerwacja i odbiór zaproszeń wypożyczalnia dla dzieci

Biblioteka Publiczna w Śremie zaprasza na

Przyrodniczy Warsztat o Żubrze Pompiku

z Bajanką

Szczegółowe informacje pod nr 61 28 35 467 wew. 207

zabawy ruchowe

9 maja godz. 17:00

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!

dzieci 5-7 lat wstęp wolny

zabawy językowe

iluzje i eksperymenty

„W świecie książek Astrid Lindgren”

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY (prace przyjmujemy do 11 maja) 4.05.2022 - godz. 10:00 - Filia Przy Moście Czytamy w Filii „Przy Moście” - spotkania z książką

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 4.05.2022 - godz. 16:00 - Filia Pysząca

Dzień kosmosu - zabawy kosmiczne dla dzieci i młodzieży 4.05.2022 - godz. 17:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (pracownia komputerowa) Podstawowy kurs komputerowy: warsztaty (odpłatne)

5.05.2022 - godz. 9:30

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

5.05.2022 - godz. 10:45

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

6.05.2022 - godz. 9:30

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

6.05.2022 - godz.10:30

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

7.05.2022 - godz. 9:15-12:30 Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 Pracownia ilustracji (zajęcia odpłatne)

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJA 2022

9.05.2022 - godz. 9:30

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

9.05.2022 - godz.10:30

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

9.05.2022 - godz. 16:00 - Filia Błociszewo Dzień kosmosu - zabawy kosmiczne

dla dzieci i młodzieży 9.05.2022 - godz. 17:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (sala audiowizualna) Przyrodniczy warsztat o Żubrze Pompiku z Bajanką

- dla dzieci 5-7 lat (zapisy w wypożyczalni dla dzieci) 10.05.2022 - godz. 11:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Literackie Poranki Malucha: dla dzieci od 2 do 3 lat

10.05.2022 - godz. 17:15 Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla młodzieży) BOOK Szpan – rozmowy młodzieży o książkach

11.05.2022 - godz.10:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

11.05.2022 - godz. 10:00 - Filia Przy Moście Czytamy w Filii „Przy Moście”- spotkania z książką

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 11.05.2022 - godz. 17:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (pracownia komputerowa) Podstawowy kurs komputerowy: warsztaty (odpłatne)

11.05.2022 - godz. 9:30

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (sala audiowizualna) Spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim

- dla dzieci ze szkół powiatu śremskiego 11.05.2022 - godz. 17:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (sala audiowizualna) Spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim

(zapisy w wypożyczalni dla młodzieży) 12.05.2022 - godz. 9:30 Filia Pysząca – Przedszkole „Leśne Skrzaty”

Wioska indiańska - zabawy z przedszkolakami

12.05.2022 - godz.10:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

13.05.2022 - godz. 10:30

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

14.05.2022 - godz. 9:15 - 12:30 Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 Pracownia ilustracji (zajęcia odpłatne) 16.05.2022 - godz. 16:00 - Filia Błociszewo Turniej puzzli - rozgrywki dla dzieci i młodzieży

17.05.2022 - godz. 11:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Literackie Poranki Malucha: dla dzieci od 2 do 3 lat

18.05.2022 - godz. 10:00 - Filia Przy Moście Czytamy w Filii „Przy Moście” - spotkania z książką

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 18.05.2022 - godz. 16:00 - Filia Wyrzeka Poznajemy stare i nowe gry towarzyskie

- zajęcia dla młodzieży szkolnej 18.05.2022 - godz. 17:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (pracownia komputerowa) Podstawowy kurs komputerowy: warsztaty (odpłatne)

19.05.2022 - godz. 10:00 Filia Pysząca - Przedszkole Słoneczna Szóstka W wiosce Smerfów - zabawy z przedszkolakami

19.05.2022 - godz. 11:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

19.05.2022 - godz. 16:00 - Filia Niesłabin Biblioteka Malucha: Święto pszczoły - zajęcia czytelniczo-animacyjne dla najmłodszych czytelników

20.05.2022 - godz.10:45

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Czytamy przedszkolakom

20.05.2022 - godz. 12:00 - Filia Wyrzeka Biblioteka Przedszkolaka: Wszystko o pszczołach

- zajęcia czytelniczo-edukacyjne dla dzieci przedszkolnych 21.05.2022 - godz. 9:15-12:30 Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 Pracownia ilustracji (zajęcia odpłatne) 23.05.2022 - Godz. 16:00 - Filia Błociszewo Dzień Mamy - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

24.05.2022 - godz. 11:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Literackie Poranki Malucha: dla dzieci od 2 do 3 lat

25.05.2022 - godz. 10:00 - Filia Przy Moście Czytamy w Filii „Przy Moście” - spotkania z książką

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 25.05.2022 - godz. 16:00 - Filia Pysząca Dzień Mamy - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

25.05.2022 - godz. 17:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (pracownia komputerowa) Podstawowy kurs komputerowy: warsztaty (odpłatne)

26.05.2022 - godz. 16:00 - Filia Niesłabin Poznajemy gry i zabawy towarzyskie

- zajęcia dla młodzieży szkolnej 27-29.05.2022 WEEKEND DOBREJ ENERGII Organizatorzy: Biblioteka, ŚOK, Śremski Sport

Szczegóły wkrótce 31.05.2022 - godz. 11:00

Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (wypożyczalnia dla dzieci) Literackie Poranki Malucha: dla dzieci od 2 do 3 lat

31.05.2022 - godz. 17:00 Biblioteka, ul. Grunwaldzka 10 (mediateka)

Biblioteczni Kinomani

Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, tel. 61 28 35 467 - www.biblioteka.srem.pl

PROPOZYCJE NA MAJ 2022 PROPOZYCJE NA MAJ 2022

CIEPŁE DNI NADESZŁY

N

iezależnie od tego, czy za oknem słońce czy deszcz, a w kalen- darzu wiosna lub jesień - w Funda- cji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem zawsze dzieje się dużo, a każ- da pora roku przynosi nowe szanse i możliwości.

Ogródki w skrzyniach, które miesz- kańcy Domu dla Osób Bezdomnych w Nochowie stworzyli w marcu, z każ- dym tygodniem wyglądają coraz pięk- niej. Rośliny puszczają pierwsze listki, a ogrodnicy spędzają razem czas na świeżym powietrzu pieląc, podlewa- jąc i dbając o posadzone warzywa i zioła. Być może dzięki temu ktoś od- najdzie nową pasję?

Tereny dookoła schronisk w Nocho- wie oraz przy ul. Dutkiewicza w Śre- mie zostały przyozdobione wiosenny- mi dekoracjami i bratkami. Inicjatorem akcji była pracownica Fundacji Lidia, która umiejętności zdobyte na kursie florystycznym przekazała mieszkań- com i wspólnie zajęli się dekorowa- niem oraz tworzeniem ozdób.

W kwietniu obchodziliśmy także Święto Zmartwychwstania Pańskie- go. Mieszkańcy przygotowali pro- dukty, które poświęcił ksiądz Ryszard Adamczak - proboszcz śremskiej pa- rafii Najświętszego Serca Jezusa, a następnego dnia złożyli sobie życze- nia i wspólnie zjedli śniadanie wiel- kanocne. Darczyńcą potraw był Pan Tomasz Kocemba, który od wielu lat wspiera Fundację w organizowaniu świąt, ofiarując potrawy od serca dla wszystkich mieszkańców.

âAB

FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM

WYBORY W PTTK

1

kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na- szego Koła PTTK. Prezesem ponownie został Florian Ko- walski. Gratulujemy!

Skład Zarządu Koła: Krystyna Alankiewicz, Piotr Baryłka, Mo- nika Kaczmarek, Florian Kowalski, Stanisław Kwasiborski, Ma- ria Marciniak, Janusz Niedzielski, Renata Ratajczak

Skład Komisji Rewizyjnej Koła: Halina Mnichowska, Euge- niusz Pietraszewski, Stefania Zielińska

55 rajd „Ruszajka”

24

kwietnia przy pięknej pogodzie odbył się 55 pieszo-rowe- rowy rajd „RUSZAJKA”. Uczestnicy przeszli z Dymaczewa Starego przez Łódź do Stęszewa nad jezioro Lipno.

Razem z naszymi rowerzystami stanowiliśmy najliczniejszą grupę tegorocznego rajdu.

Facebook: Koło PTTK Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A.

KOŁO PTTK ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” S.A.

KOŁO PTTK ODLEWNI ŻELIWA „ŚREM” S.A.

Cytaty

Powiązane dokumenty

There has been a considerable evolution in the field of research in the department from the basic character- istics of tourism areas, analysis and evaluation of the development

To, co tomistyczny punkt wi- dzenia na moralność pozwala nam powie- dzieć, to to, że w każdej sytuacji, w której się znajdziemy, gdy podejmowane są dane decyzje

Daarnaast omvatte het programma van eisen vier praktijkruimten: één voor tandarts zelf, twee voor de mondhygiënistes die in zijn praktijk werken, en één ruimte voor een

Nagród się tu nie przyznaje, formą wyróżnienia jest wybór filmu jako tematu do obrad i dyskusji „okrą­.. głego stołu” - seminarium

Dzięki technologii Roger możesz połączyć się z laptopem, tabletem lub smartfonem i aktywnie uczestniczyć w spotkaniach służbowych i rozmowach konferencyjnych.... Roger Table

Pytanie „kiedy malowidło staje się obrazem?” zapytuje nie tyle o mo- ment tej przemiany, co o miejsce, w którym ona zachodzi, a ponieważ dokonuje się ona w oku widza – to

Czy w toku obowiązywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych możliwe jest jednak, aby podmiot przetwarzający jednocześnie pełnił zgodnie z prawem rolę

Już nigdzie nie ma milczenia; milczenie jest czymś więcej od mowy, wiedzą o tym nie tylko bramini; cisza to największy skarb, jaki człowiek może dać sobie i światu; ale już nie

John Bradshaw – „Zrozumieć rodzinę”, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994, rozdz.2 5. Ryszard Praszkier „Zmieniać nie zmieniając”, Wydawnictwa Szkolne

Nie dziwmy się też, że NSZZ „Solidarność” jest dzisiaj co prawda niezależnym, ale tak słabym związkiem zawodowym, iż jego założenie powoduje nierzadko wyrzucanie z pracy

Finalem ent, les frais de ju stice imposés aux ju sti- ciables so nt g énéralem en t très m édiocres.. Quand-mêm e, la loi adm et plusieu rs

wprowa- dzenie prywatnych ubezpieczeñ, prywatna me- dycyna bêdzie siê rozwijaæ podobnie jak inne bran¿e, zwiêkszaj¹c obroty o mniej wiêcej 10–20 proc. To bardzo

Plany związane z dalszym funkcjonowaniem klasy o profilu dziennikarskim z pewnością łączą się również z rozpalaniem pasji młodych ludzi oraz wska- zywaniem, że wiele

Plany związane z dalszym funkcjonowaniem klasy o profilu dziennikarskim z pewnością łączą się również z rozpalaniem pasji młodych ludzi oraz wska- zywaniem, że wiele rzeczy

Jednak, jak twierdzi Edward Lipiński, powinniśmy tłumaczyć go następująco: „Na początku stwarzania przez Boga nieba i ziemi”, ponieważ w ten sposób wyraża się

The theorems as well as the S-S procedure concer- ning differential inclusions enable efficient analysis of piecewise linear dynamic systems described with the luz (. .)

The relations between da/dN and ∆J for Mode I and III were shown in Fig. The crack propagation rate was expressed as a function of the ∆J- integral range for pure Mode I and pure

W pierwszej kolejności dokonać naleŜy weryfikacji najdalej idącej tezy, za- znaczającej się w polskiej debacie oraz w regulacjach prawnych Ameryki Łaciń- skiej, zgodnie

The elements of descriptive statistics such as average, frequency and percentages were adopted to an- alyse the socio-economic characteristics of onion sellers in Benue State

£amanie praw cz³owieka w imiê ochrony bezpieczeñstwa.. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec

NWyU\SRZLHG]LDã©QLHZLHU]čªDOH&LHUę PRİQDF]\WDþLQDF]HMµ 06WDOD&]DV NWyU\ QDVWDã SR F]DVLH PDUQ\P 2 MHGQ\P ZLHUV]X 7DGHXV]D

łych kolonii Wielkiej Brytanii, w których język angielski, często na równi z językiem danego regionu, ma status języka urzędowego bądź jest uży­.. wany jako uniwersalne

Niebo, jako spełnienie miłości, zawsze może być człowiekowi tylko darowane; piekłem zaś dla człowieka jest samotność, wynikająca stąd, że nie chciał tego przyjąć,