SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2021/2022

13  Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa I

Lp. Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1 Język angielski Jennt Dooley, Virginia Evans

Virginia C. Andrews , Jenny Dooley

New Smiles 1. Pupils Book.

Smiles 1. Acitivity Book. Zeszyt ćwiczeń

Express Publishing Express Publishing

857/1/2017

2 Edukacja wczesnoszkolna

J. Dymarska, J. Hanisz,

M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, A. Brudzińska

J. Dymarska, J. Hanisz,

M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska, A. Brudzińska

Nowi Tropiciele . Edukacja wczesnoszkolna w klasie I.

Podręcznik. Części 1 – 5.

Nowi tropiciele. Karty pracy klasa 1, część 1 – 5

Nowi Tropiciele. Karty matematyczne klasa 1, część 1 - 5

WSiP

WSiP

WSiP

815/1/2017

3 Religia ks. R. Szewczyk, A.Frączak, M. Korzeniewska

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Wyd.

Katechetyczne

AZ-11-01/18-WA-1/20

(2)

Klasa II

Lp. Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1 Język angielski Jennt Dooley, Virginia Evans

Virginia C. Andrews , Jenny Dooley

New Smiles 2. Pupils Book.

Smiles 2. Acitivity Book. Zeszyt ćwiczeń

Express Publishing Express Publishing

857/2/2018

2 Edukacja wczesnoszkolna

A. Kamińska, B. Kamiński, A Danielewicz- Malinowska

Agnieszka Brudzińska, Aldona Danielewicz – Malinowska

Beta Szapkowska, Dorota Zdunek

Nowi Tropiciele cz. 1-5

Nowi tropiciele. Karty ćwiczeń klasa 2 ( cz. 1 – 5)

Nowi Tropiciele. Karty matematyczne. ( 1-5)

WSiP

815/2/2018 ( część 1,2,3)

815/4/2018( część 4 i 5)

3 Religia A. Frączak, R. Szewczyk, M

Korzeniewska, M. Przelaskowski

To jest mój Syn umiłowany Wyd.

Katechetyczne

(3)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa III

Lp Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1 Język angielski Jennt Dooley, Virginia Evans

Virginia C. Andrews , Jenny Dooley

New Smiles 3. Pupils Book

Smiles 3. Acitivity Book. Zeszyt ćwiczeń

Express Publishing

Express Publishing

857/3/2019

2 Edukacja wczesnoszkolna

A. Banasiuk, A. Burdzińska, J. Dymarska, J. Hanisz, E. Kłos, A Kamińska, B. Nadarzyńska Beata Szapkowska, Dorota Zdudek, A. Banasiak, A. Brudzińska, A. Danielewicz – Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, B. Nadarzyńska

Nowi Tropiciele. Podręcznik klasa 3 cz.1 – 5

Nowi tropiciele. Karty pracy klasa 3 ( cz. 1 – 5)

Nowi Tropiciele. Karty pracy.

Klasa 3. Matematyka. ( 1-5)

WSiP

WSiP

815/5/2019 – 815/6/2019

3 Religia A. Frączak, R. Szewczyk Kto spożywa moje Ciało, ma

życie Wyd.

Katechetyczne

AZ-13-01/10-WA-2/14

(4)

Klasa IV

Lp Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1 Język polski Anna Klimowicz Marlena Derlukiewicz

Anna Klimowicz, Joanna Ginter, Krystyna Brząkalik

Nowe Słowa na start. 4 Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 - 2022

Nowe Słowa na start. 4 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego do klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

907/1/2017

2 Matematyka Marianna Kowalczyk, Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk, Helena Lewicka

Matematyka wokół nas. Podręcznik. Szkoła Podstawowa.

Klasa 4

Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń . Klasa 4.

Część 1 i 2

WSiP

WSiP

787/1/2020/z1

3 Historia Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 - 2021

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej.

Nowa Era 877/1/2020/z1

4 Muzyka Teresa Wójcik Muzyka klasa 4 Mac 909/1/2017

5 Język angielski Sylvia Weeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton

Sylvia Wheeldon, Christina de la Mare

Step Plus dla klasy IV

Steps Plus dla klasy IV ( practice book)

Oxfrord

University Press Polska Sp z o o Oxfrord

University Press Polska

800/1/2017

6 Przyroda Maria Marko – Worłowska Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era 863/2019/z1

(5)

Jolanta Golanko, Urszula Moździeż, Joanna Stwarz, Iwona Wróbel

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy

czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

7 Informatyka Michał Kęska Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 - 2021

Nowa Era 847/1/2020/z1

8 Technika Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa?. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 - 2021

Nowa Era 295/1/2017

9 Religia Ks.Mariusz Czyżewski Jestem Chrześcijaninem Wyd.

Katechetyczne

AZ-21-01/10-WA-3/13

(6)

Klasa V

Lp. Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1. Muzyka Teresa Wójcik Muzyka. Klasa 5 Mac 909/2/2018

2. Historia Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 877/2/2018

3 Język polski Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

Nowe Słowa na start!.5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowe Słowa na start!.5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

907/2/2018

4 Informatyka Michał Kęska Lubię to! Podręcznik do informatyki

dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era 847/2/2018 5 Technika Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa? Podręcznik do

techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era 295/2/2018

6 Język angielski Sylvia Weeldon, Tim Falla, Paul A.

Davis, Paul Shipton

Sylvia Wheeldon

Step Plus dla klasy V

Materiały ćwiczeniowe Step Plus dla klasy V

Oxfrord University Press Polska Oxfrord University Press Polska

800/2/2017

7 Geografia Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021- 2023

Nowa Era 906/1/2018

(7)

Kamila Skomorko, Justyna Knopik, Ryszard Przybył

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021- 2023

Nowa Era

8 Biologia Marian Sektas, Joann Stawarz Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era 844/1/2018 9 Matematyka Marianna Kowalczyk, Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk, Helena Lewicka

Matematyka wokół nas. Podręcznik klasa 5

Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń . Klasa 5.

Część 1 i 2

WSiP

WSiP

787/2/2018

10 Religia ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny

Bóg nas szuka Wyd.

Katechetyczne

AZ-21-01/18-WA-3/20

(8)

Klasa VI

L. Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1 Matematyka Helena Lewicka,

Marianna Kowalczyk

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół na. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń 1 i 2

WSiP

WSiP

787/3/2019

2 Język angielski Sylvia Weeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton

Sylvia Wheeldon

Steps Plus VI

Steps Plus VI. Materiały

ćwiczeniowe z języka angielskiego dla klasy VI.

Oxford Uniwersity Press Polska

Oxford Uniwersity Press Polska

800/3/2018

3 Muzyka Teresa Wójcik Muzyka. Klasa 6 Mac 909/3/2019

4 Język polski Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Agnieszka Marcinkiewcz, Joanna Kuchta

Nowe Słowa na start!.6”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowe Słowa na start!.5” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

907/3/2019

5 Historia Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

877/3/2019

(9)

6 Biologia Joanna Stawarz Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły

podstawowej

Nowa Era 844/2/2019

7 Geografia Tomasz Rachwał, Roman

Malarz, Dawid Szczypiński Kamila Skomorko

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

906/2/2019

8 Informatyka Michał Kęska Lubię to! Podręcznik do

informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era 847/3/2018

9 Technika Lech Łabecki, Marta

Łabecka

Jak to działa?. Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era 295/3/2019

10 Religia ks. Mariusz Czyżewski, ks M. Polny, M. Małek

Jezus nas zbawia Wyd.

Katechetyczne

(10)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa VII

Lp. Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1 Język polski Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

Joanna Kuchta, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska ( praca zbiorowa)

Nowe Słowa na start!7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowe. Nowa edycja 2020 - 2021

Nowe Słowa na start!7 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

907/4/2020

2 Historia Stanisław Roszak, Anna

Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Ewa Fuks, Iwona Janicka

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej . Nowa edycja 2020 – 2022.

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020- 2022

Nowa Era

Nowa Era

877/4/2020/z1

3 Informatyka Grażyna Koba Lubię to. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 - 2021

Nowa Era 847/4/2020/z1

4 Matematyka Anna Drążek, E. Duvnjak, E.

Kokiernak - Jurkiewicz

Anna Drążek, E. Duvnjak, E.

Kokiernak - Jurkiewicz

Matematyka wokół nas . Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7.

Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej.Klasa 7.

WSiP

WSiP

787/4/2020/z1

5 Język angielski Virginia Evans, Jenny Dooley Virginia Evans, Jenny Dooley

Smart Time 2

Smart Time 2 workbook compact edition

Express Publishing Express Publishing

860/5/2017

(11)

6 Biologia Małgorzata Jefimow

Joanna Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

Puls życia. Podręcznik do biologii do klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2021.

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 - 2022

Nowa Era

Nowa Era

844/3/2020/z1

7 Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier

Fizyka. Świat fizyki 7 WSiP 821/1/2018

8 Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2021

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2021

Nowa Era

Nowa Era

785 / 1/ 2017

9 Język niemiecki Giorgio Motta Magnet smart1. Język niemiecki dla szkoły podstawowej Lektor Klett 817/1/2017

10 Muzyka Teresa Wójcik Muzyka. Klasa 7 MAC 909/4/2020/z1

11 Geografia Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek - Nowakowska

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020- 2022

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Nowa Era

906/3/2019/1z

12 Religia ks. Piotr Tomasik Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze Wyd. Katechetyczne AZ-31-01/10-WA-1/12

(12)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa VIII L

p.

Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia

1 Język polski Joanna Kościerzyńska, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska

Praca zbiorowa

Nowe Słowa na start!8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021- 2023

Nowe Słowa na start!8 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

907/5/2021/z1

2 Historia Śniegowski R, Zielińska A.

Panimasz K, Janicka I, Jurek K, Leszczyńska L

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej. Klasa 8. Nowa edycja 2021-2023

Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej. Klasa 8

Nowa Era

Nowa Era

877/5/2021/z1

3 Informatyka Grażyna Koba Lubię to. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej

szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023 Nowa Era 847/5/2021/z1 4 Język angielski Atena Juszko, Jenny Quintana,

Weronika Sałandyk

Jenny Quintana, Jacquelina Walkolen, Dariusz Kętla

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty. Wieloletni podręcznik do języka angielskiego

Oxford.Repetytorium ósmoklasisty Workbook.

Materiały ćwiczeniowe z kodem do Online Practice

Oxford University Press

Oxford University Press

930/2018

5 Matematyka Anna Drążek, E.Duvnjak, E.Kokiernak – Jurkiewicz,

Anna Drążek, E.Duvnjak, E.Kokiernak – Jurkiewicz,

Matematyka wokół nas . Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 8

Matematyka wokół nas .Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej. Klasa 8.

WSiP 787/5/2021/z1

6 Biologia Beata Sagin, Andrzej Baczarowski, Marian Sektas

Puls życia. Podręcznik do biologii do klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Nowa Era 844/4/2021/1z.

(13)

7 Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier

Fizyka. Świat fizyki 8 WSiP 821/2/2018

8 Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Nowa Era

785/2/2018

9 Język niemiecki Giorgia Motta, Magnet smart 2. Język niemiecki dla szkoły podstawowej

Lektor Klett 788/2/2018 10 Geografia Tomasz Rachwał, Dawid

Szczypiński

Ryszard Przybył

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Nowa Era 906/4/2021/z1

11 Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era 846/2017

12 Wiedza

o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023 Klasa 8.

Nowa Era 874/2021/z1

13 Religia ks. Piotr Tomasik Ty ścieżkę życia mi ukażesz Wyd. Katechetyczne AZ-32-01/10-WA-1/13

Figure

Updating...

References

Related subjects :