• Nie Znaleziono Wyników

sesji, godz., sala) godz. 11:00-12:45 sala 101 CDWTCh godz. 9:00 (online)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "sesji, godz., sala) godz. 11:00-12:45 sala 101 CDWTCh godz. 9:00 (online)"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala)

Matematyka dyskretna (Egzamin) prof. dr hab. inż. Piotr

Formanowicz 09.02. 09.02.2022 (online) 21.02.2022 (online)

Podstawy programowania (Egzamin) dr inż. Marcin Radom

02.02. 02.02.2022 (online) 18.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L125 BT

Wprowadzenie do informatyki prof. dr hab. inż. J. Nawrocki 17.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala 8 CW i L053 BT

Podstawy genetyki dr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk 16.02.

Wychowanie fizyczne CS CS

Język angielski CJiK CJiK

Wprowadzenie do chemii organicznej (Egzamin)

dr inż. Łukasz Ławniczak WTCh 07.02.2022 godz. 11:00-12:45

sala 101 CDWTCh

25.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 101 CDWTCh

Bioróżnorodność dr inż. Wojciech Smułek WTCh

Podstawy chemii dla bioinformatyków dr hab. inż. Bogdan Wyrwas WTCh

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka I (Egzamin)

prof. dr hab. inż. Piotr

Formanowicz 03.02. 03.02.2022 (online) 17.02.2022 (online)

PO Systemy operacyjne dr inż. Dariusz Wawrzyniak

14.02.

Algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak 23.02.2022 sala 6 CW godz.11:00-12:45 , sala 2.6.21 BT godz. 8:00-15:00

Specjalizowane języki programowania dr inż. Maciej Miłostan 21.02.

Optymalizacja kombinatoryczna prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski

18.02.2022 godz. 9:00 (online)

Wychowanie fizyczne CS CS

Różnorodność roślin i grzybów (Egzamin)

UAM UAM UAM UAM

Podstawy mikrobiologii UAM UAM

Inżynieria genetyczna UAM UAM

Moduły do wyboru UAM UAM UAM

Język angielski UAM UAM

Uczenie maszynowe (Egzamin) dr hab. inż P.Łukasiak, prof. PP 01.02. 08.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 13 CW

16.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 6 CW

Inżynieria oprogramowania (Egzamin) dr hab.inż. Mirosław Ochodek

07.02. 01.02.2022 godz. 12-14 sala 6 CW

14.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 6 CW

Proteomika prof. dr hab. Maciej Stobiecki 21.02.

PO Programowanie wizualne dr inż. Marcin Radom

23.02.

Bioinformatyka strukturalna (Egzamin) UAM UAM UAM UAM

Genomika i transkryptomika (Egzamin) UAM UAM UAM UAM

Obliczeniowa biologia komórki UAM UAM

Moduły do wyboru UAM UAM UAM

Bioinformatyka I stopień 1 ROK

2 ROK

3 ROK

(2)

sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala)

Genomika populacji (Egzamin) dr hab. inż. Agnieszka Rybarczyk

01.02. 01.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L126 BT

16.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L126 BT

Zaawansowane programowanie prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak,

dr inż. Marcin Radom 23.02.

Biologiczne aplikacje baz danych dr inż. Anna Leśniewska 14.02.

Zaawansowane metody optymalizacji prof. dr hab. inż. Piotr

Formanowicz 17.02.

Communication in English CJiK CJiK

Biotechnologia (Egzamin) dr inż. Wojciech Smułek

WTCh 13.01.2022 -

Zaawansowane metody analityczne dr hab. inż. Beata Strzemiecka WTCh

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

dr inż. Piotr Mitkowski WTCh

Biologia systemów (Egzamin) prof. dr hab. inż. P.Formanowicz

03.02. 03.02.2022 (online) 17.02.2022 (online)

PO Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych

dr inż. Marcin Borowski

21.02.

Bioinformatyka genomów (Egzamin) UAM UAM UAM UAM

Moduły do wyboru UAM UAM UAM

Bioinformatyka II stopień 1 ROK

2 ROK

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

(3)

sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala)

Calculus I (Exam) prof. dr hab. Lech Maligranda 09.02.2022 godz. 11.00-12.45 sala 6 CW

02.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L053 BT

16.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 6 CW

Discrete mathematics (Exam) dr Maciej Machowiak

08.02.

08.02.2022 (online) 22.02.2022 (online)

Introduction to mathematics for computer science

dr Agnieszka Ziemkowska-Siwek 15.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 6 CW

Introduction to Artificial Intelligence dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof.

PP 14.02.

Introduction to programming dr hab. inż. Maciej Antczak 18.02.2022 godz.10 sala 13 CW

Introduction to computing prof. dr hab. inż. J. Nawrocki 17.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala 8 CW i L053 BT

Artificial life with cognitive sciences dr hab. inż. Maciej Komosiński 11.02.2022 godz.15

English CJiK CJiK

Physical education CS CS

Database systems (Exam) prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

07.02.

07.02.2022 (online) 17.02.2022 (online)

Artificial intelligence (Exam) dr hab. inż. Agnieszka

Ławrynowicz, prof. PP 01.02.

01.02.2022 godz. 11:00 (online)

21.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala 6 CW

Elective 2: Combinatorial optimization (Exam)

prof. dr hab. inż. Maciej

Drozdowski 03.02.

03.02.2022 godz. 11:00 (online)

18.02.2022 godz. 11:00 (online)

Statistics dr hab. inż. Katarzyna Filipiak

14.02.

Elective 1: Information theory dr hab. inż. Robert Susmaga

15.02.

Object programming dr hab. inż. Dariusz Brzeziński,

prof. PP 22.02. (online)

Career resources mgr Ewa Hołubowicz

16.02.

English CJiK CJiK

Deep learning (Exam) prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

04.02.

04.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L122 BT

16.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L125 BT

Elective 5: Operational research (Exam) dr inż. Michał Tomczyk

31.01.

31.01.2022 godz. 09:00-10:45 sala 13 CW

11.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala 6 CW

Elective 7: Computer vision (Exam) prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

08.02.

08.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 13 CW

21.02.2022 godz. 13:00-14:45 sala L125 BT

Internet applications dr inż. Maciej Piernik

15.02.

Information retrieval dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof.

PP 14.02.

Innovative enterpreneurship prof. dr hab. inż. Andrzej

Jaszkiewicz 22.02.

Problem classes I: data analysis / artificial intelligence

dr hab. inż. Dariusz Brzeziński,

prof. PP 17.02.

1 ROK

2 ROK

3 ROK Sztuczna Inteligencja I stopień

(4)

sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala)

Wprowadzenie do informatyki / Introduction to Computing (Egzamin)

prof. dr hab. inż. J. Nawrocki

03.02.

03.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala 4 CW i L053 BT

17.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L053 BT

Analiza matematyczna (Egzamin) dr Zbigniew Walczak grupy C1-C5: 08.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L122 BT

01.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala 4 CW i L053 BT

15.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L053 BT

Matematyka dyskretna (Egzamin) prof. dr hab. inż. P.Formanowicz, prof. dr hab. inż. Małgorzata

Sterna 09.02.

09.02.2022 (online) 21.02.2022 (online)

PO1 - Podstawy programowania -Delphi prof. dr hab. A. Marciniak

16.02.

PO1 - Podstawy programowania - Python mgr inż. Jan Badura

16.02.

PO1 - Wprowadzenie do Algorytmiki mgr inż. Artur Laskowski

16.02.

Narzędzia informatyki dr inż. B. Wołyńska,dr inż.

B.Prędki 14.02.

Algebra liniowa dr Jacek Gruszka

22.02. (online) Logika obliczeniowa prof. dr hab. inż. Joanna

Józefowska 18.02. (online)

Wychowanie fizyczne CS CS

Język angielski CJiK CJiK

Programowanie systemowe i współbieżne (Egzamin)

prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, dr hab. inż. Anna Kobusińska, prof. PP

02.02.

02.02.2022 godz. 9-12 sale lab. CW/BT

14.02.2022 godz. 09:00-10:45 sala L053 BT

Podstawy techniki cyfrowej (Egzamin) dr inż. Rafał Walkowiak 10.02.2022 godz.9-15 sala 142/143 CW

08-09.02.2022 godz.9-18 sala 142/143 CW

18.02.2022 godz.9-16 sala 142/143 CW

Optymalizacja kombinatoryczna (Egzamin)

prof. dr hab. inż. Maciej

Drozdowski 04.02.

04.02.2022 (online) 16.02.2022 (online)

Badania operacyjne prof. dr hab. inż. Joanna

Józefowska 22.02.

Programowanie obiektowe dr inż. T. Koszlajda

15.02. (online) PO5 Mikroelektronika dr inż. Michał Melosik

17.02.

PO5 Podstawy robotyki dr inż. Paweł Szulczyński

17.02.

Podstawy automatyki prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak 21.02.2022 godz.9-10 sala L053 BT

Fizyka dla informatyków 2 WIMiFT WIMiFT

Język angielski CJiK CJiK

Sieci komputerowe 2 (Egzamin) dr inż. M. Sajkowski

03.02. 03.02.2022 (online) 15.02.2022 (online) Wspomaganie decyzji (Egzamin) prof. dr hab. inż. R. Słowiński

31.01.

cz1: 31.01.2022 godz. 12:15- 14:00 sale 4 CW i L053 BT cz2: 01.02.2022 godz. 12:00 sala 4 CW

21.02.2022 godz. 12:00-13:45 sala L053 BT

Zarządzania bazami SQL i NoSQL (Egzamin)

prof. dr hab. inż. T. Morzy

07.02.

07.02.2022 (online) 17.02.2022 (online)

Systemy wbudowane / Embedded systems (Egzamin)

dr inż. Ewa Łukasik,

dr inż. Przemysław Zakrzewski 09.02.

09.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 4 CW i L053 BT

22.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L053 BT

Komunikacja człowiek-komputer dr hab. inż. Piotr Zielniewicz

16.02.

Inżynieria oprogramowania dr hab.inż. Mirosław Ochodek

14.02.

Sztuczna inteligencja dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz, prof. PP, dr inż.

A.Michalski

18.02.2022 godz.11-13 sala L029 BT

Bezpieczeństwo systemów informatycznych (Egzamin)

dr inż. M. Szychowiak

31.01.

31.01.2022 godz. 9-12, lab.43,44,45, 142,143, 144 CW, 1.6.16, 1.6.18, 1.6.22 , 1.6.23 BT

04.02.2022 godz. 9-12, lab.43,44,45, 142,143, 144 CW, 1.6.16, 1.6.18 BT

PO10 Wybrane zagadnienia kryptograficzne

dr inż. Anna Grocholewska-

Czuryło 03.02.

PO10 Teoria informacji i metody kompresji danych

dr hab. inż. Robert Susmaga

03.02.

PO11 Praktyka i teoria szeregowania zadań

prof. dr hab. inż. Małgorzata Sterna

26.01.2022 godz.13:30-15:00 sala 13 CW

PO11: Programowanie wizualne dr inż. Paweł Wojciechowski

02.02.

PO11 Nanometrowe technologie CMOS dr hab. inż. Szymon Szczęsny

02.02.

PO12 Przetwarzanie Big Data dr inż. Krzysztof Jankiewicz 01.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 142/143 CW PO12 Elementy inteligencji obliczeniowej prof. dr hab. inż. Jerzy

Stefanowski, mgr inż. Iwo Błądek 01.02.

PO13 Koncepcja i narzędzia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

03.02.

Przygotowanie do badań naukowych IIn IIn

Informatyka I stopień 1 ROK

2 ROK

3 ROK

4 ROK

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

(5)

sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala)

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych (Egzamin)

dr inż. Anna Grocholewska-

Czuryło 31.01.

31.01.2022 godz. 9:00-10:45 sala L122 BT

04.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 6 CW

Systemy przechowywania danych dr inż. Tomasz Bilski 01.02.2022 godz.10:00- (online)

Teoria informacji i kodowanie dr inż. Ewa Idzikowska 02.02.

Ochrona danych mgr inż. Łukasz Matuszczak

03.02.

Systemy równoległe i rozproszone dr inż. K.Bucholc

03.02. (online)

Systemy agentowe (Egzamin) dr inż. Grażyna Brzykcy

31.01. 31.01.2022 godz. 12:15-14:00 sala 8 CW

04.02.2022 godz. 09:00 (online)

Teleinformatyczne systemy mobilne dr Paweł Misiorek

01.02.

Systemy rekomendacyjne dr inż. Andrzej Szwabe 02.02.2022 (online)

Programowanie wieloparadygmatowe dr inż. Grażyna Brzykcy,

dr inż. Adam Meissner 03.02. (online) Zastosowania technologii

informatycznych

prof. dr hab. inż. Czesław

Jędrzejek 03.02.g.10-12 s.8 CW

4 ROK Informatyka WE I stopień

specj.:BSI

specj.:TI

(6)

sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala)

Software Architecture and Verification (Exam)

mgr inż. Michał Maćkowiak

07.02. 07.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 6 CW

17.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L126 BT

Software Evolution and Maintenance (Exam)

dr hab. inż. Bartosz Walter

02.02. 02.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 6 CW

14.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L126 BT

Software Development Studio 2 dr hab. inż. Mirosław Ochodek,

dr inż. Sylwia Kopczyńska 16.02.

Quality Management and Experimental Software Engineering

dr hab. inż. Mirosław Ochodek,

dr inż. Sylwia Kopczyńska 21.02.

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Ocena efektywności systemów komputerowych (Egzamin)

prof. dr hab. inż. Maciej

Drozdowski 03.02. 03.02.2022 (online) 18.02.2022 godz. 13:00

(online) Inżynieria biznesowa (Egzamin) dr inż. R. Klaus

07.02. 07.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 13 CW

16.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L125 BT

Systemy zarządzania treścią dr inż. Marcin Borowski

21.02.

PO1 Produkt cyfrowy dr inż. Adam Wojciechowski

14.02.

Programowanie gier dr inż. Paweł Wojciechowski

17.02.

Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof.

PP 22.02. (online)

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Sensory i bezprzewodowe sieci sensorowe (Egzamin)

mgr inż. Ariel Antonowicz 01.02. 01.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 13 CW

15.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 6 CW

Inteligentne domy i budynki (Egzamin) dr inż. Mariusz Nowak

03.02. 03.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L125 BT

16.02. 2022 godz. 11:00-12:45 sala L126 BT

Bezprzewodowe sieci komputerowe (Egzamin)

dr inż. Michał Kalewski

07.02. 07.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L125 BT

21.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L126 BT

Internet Przedmiotów w monitorowaniu i wizualizacji procesów

dr inż. Mariusz Nowak

16.02.

Zarządzanie projektami dr hab. inż. Grzegorz Waligóra,

prof. PP 17.02.

PO1 Testowanie systemów wbudowanych

dr inż. Mariusz Naumowicz

18.02. (online) Nowoczesne technologie informatyczne

w zastosowaniach branży IT

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof.

PP 22.02. (online)

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Eksploracja masywnych danych (Egzamin)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

03.02.

03.02.2022 (online) 16.02.2022 (online)

Sztuczne życie (Egzamin) dr hab. inż. Maciej Komosiński

09.02.

09.02.2022 godz.14-15 sala 6 CW

17.02.2022 godz. 13:30-14:30 sala 6 CW

Eksploracja procesów (Egzamin) dr inż. Tomasz Pawlak

31.01. 31.01.2022 godz. 9:00-10:45 sala 6 CW

7.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala 6 CW

Głębokie sieci neuronowe prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec 14.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L125 BT

PO1 Konstrukcja systemów chmurowych dr inż. Cezary Sobaniec

21.02. (online) Nowoczesne technologie informatyczne

w zastosowaniach branży IT

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof.

PP 22.02. (online)

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Specj.: GTI

Specj.: IP

Specj.: ITI Informatyka II stopień

1 ROK Specj.: SE

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

(7)

sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala)

Kryptografia i bezpieczeństwo sprzętowe w inżynierii komputerowej (Egzamin)

dr inż. Michał Melosik

03.02.

03.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L126 BT

17.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L125 BT

Implementacja sprzętowa algorytmów transmisji cyfrowej (Egzamin)

prof. dr hab. inż. A.Handkiewicz

01.02.

01.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L126 BT

14.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L126 BT

Systemy operacyjne i aplikacje dla Systemów Wbudowanych (Egzamin)

dr inż. Mariusz Naumowicz

07.02. 07.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L125 BT

21.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L126 BT

Modelowanie, projektowanie i analiza sieci komputerowych

dr inż. M. Sajkowski

15.02.

Analiza dużych zbiorów danych dr inż. Jędrzej Potoniec

16.02.

Inżynieria oprogramowania dla Systemów Wbudowanych i Mobilnych

dr hab. inż. Szymon Szczęsny

23.02.

PO 1 Testowanie Systemów Wbudowanych

dr inż. Mariusz Naumowicz

18.02. (online) Nowoczesne technologie informatyczne

w zastosowaniach branży IT

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof.

PP 22.02. (online)

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Uczenie głębokie (Egzamin) prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec 04.02. 04.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 13 CW

21.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L125 BT

Zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (Egzamin)

mgr inż. Mateusz Lango

31.01.

31.01.2022 godz. 11-14 sala L122 BT

22.02.2022 godz. 11-14 sala 6 CW

Metody sztucznej inteligencji w robotyce prof. dr hab. inż. Piotr

Skrzypczyński 10.02.

Metodologia projektów badawczych prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski

08.02.

Algorytmy i modele inspirowane biologicznie

dr hab. inż. Maciej Komosiński

23.02.

PO2 Algorytmiczna teoria decyzji dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof.

PP 07.02

PO2 Technologie dobra społecznego mgr inż. Jan Mizgajski

07.02 PO3 Wprowadzenie do kognitywistyki dr inż. Rafał Mierzwiak

11.02.

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Systemy wysokiej niezawodności (Egzamin)

dr inż. M. Szychowiak

07.02. 07.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L122 BT

23.02.2022 godz. 9:00-10:45 sala L122 BT

Systemy rozproszone dużej skali (Egzamin)

dr hab. inż. Anna Kobusińska,

prof. PP 02.02.

02.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala L122 BT

14.02.2022 godz. 11:00-12:45 sala 6 CW

Konstrukcja systemów chmurowych dr inż. Cezary Sobaniec

21.02. (online) Zarządzanie systemami rozproszonymi dr inż. M. Sajkowski

15.02.

PO1 Rozproszone bazy danych prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

16.02. (online) Nowoczesne technologie informatyczne

w zastosowaniach branży IT

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof.

PP 22.02. (online)

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Zaawansowane technologie przetwarzania danych (Egzamin)

dr inż. T. Koszlajda, dr hab. inż.

M.Wojciechowski 08.02. 08.02.2022 (online) 21.02.2022 (online)

Zaawansowana eksploracja danych (Egzamin)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

03.02.

03.02.2022 (online) 16.02.2022 (online)

Architektury zorientowane na usługi dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz

prof. PP 14.02.

Modelowanie i analiza procesów biznesowych

dr inż. T. Koszlajda 17.02. (online)

PO1 Rozproszone bazy danych prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

16.02. (online) Nowoczesne technologie informatyczne

w zastosowaniach branży IT

dr hab. inż. Jędrzej Musiał, prof.

PP 22.02. (online)

Scientific & Technical Writing CJiK CJiK

Specj.: TPD Informatyka II stopień

1 ROK Specj.: MI

Specj.: SI

Specj.: SR

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stanisław Lipiński dr Ryszard Grosset, prof.. Zdzisław Budziński

- radny Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku – w związku z realizacją procedury związanej z zatwierdzeniem sprawozdań oraz absolutoryjnej, Państwo Radni otrzymali

Bo jeśli nie, to uważam, Panie Prezydencie, że ten czas, który jest dany nam, radnym, mieszkańcom Wrocławia, po pierwsze powinien być wykorzystany na to, żeby

Ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

Logistyka – zajmuje się procesami planowania, realizowania, kontrolowania sprawnego przepływu ładunków oraz osób z punktu A do punktu B.. Wytworzone produkty żeby trafiły

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00.

Rozmawiamy o tym czy wystawienie spektaklu Klątwa przez Dariusza Miłkowskiego – chciałem podkreślić, że to jest pierwsze wystawienie tego spektaklu poza Warszawą,

1 wykona przy udziale podwykonawcy(ów), mimo Ŝe podczas zawarcia umowy deklarował wykonanie zamówienia w sposób określony jak w ust. W przypadkach przewidzianych w umowie