• Nie Znaleziono Wyników

Katecheza dla kl. 0. Temat: Maryja Matką i Królową Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Katecheza dla kl. 0. Temat: Maryja Matką i Królową Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus."

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Katecheza dla kl. „0”

Temat: Maryja Matką i Królową Polski.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzisiaj dowiemy się, dlaczego Maryję nazywamy Matką i Królową naszej

Ojczyzny, a także, gdzie i w jaki sposób Polacy oddają cześć Maryi jako Matce i Królowej.

Maryja jest naszą najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych problemach mówi Jezusowi i prosi, by On nam pomagał. Maryja zawsze wspierała Jezusa. Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie było przy Nim tych, którym przywrócił zdrowie, którym wyświadczał dobro. Uciekli również Jego uczniowie. Została tylko Maryja oraz najmłodszy z uczniów – Jan. Jezus, widząc swoją Matkę i ukochanego ucznia – Jana, w słowach „Oto Matka Twoja”

wskazał Janowi, że Maryja będzie matką wszystkich ludzi. W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją oddajemy cześć dobremu Bogu. W Polsce najbardziej znane są: Jasna Góra, Licheń, Gietrzwałd, Limanowa i Święta Lipka, gdzie znajdują się Jej obrazy lub figury.

Poniżej w załączniku nr 1 znajdują się zdjęcia tych miejsc.

(2)

Załącznik nr 1.

Sanktuarium w Licheniu:

Cudowny Obraz Matki Bożej w Licheniu:

(3)

Klasztor na Jasnej Górze:

Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze:

(4)

Sanktuarium w Świętej Lipce:

Cudowny Obraz Matki Bożej w Świętej Lipce :

(5)

Sanktuarium w Gietrzwałdzie:

Cudowny Obraz Matki Bożej w Gietrzwałdzie:

(6)

Sanktuarium w Limanowej:

Matka Boża Bolesna w Limanowej:

(7)

Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy Jej obrazie lub figurze, nazywamy sanktuariami.

Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice.

Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego, to Jasna Góra, nazywana często duchową stolicą Polski. Jest to klasztor położony na wzgórzu zwanym Jasną Górą w mieście Częstochowie. Wiemy, że stolicą Polski jest Warszawa. Wcześniej natomiast był nią Kraków. Jasna Góra jednak zawsze była miejscem, gdzie Polacy spotykali się ze swoją Matką. Tam czuli się wolni, nawet wtedy, gdy Polska była w niewoli.

Popatrzmy jeszcze raz na obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

– Co charakterystycznego dostrzegamy na twarzy Maryi? (rysy) – Co mogą oznaczać te rysy? Gdy dzieci odpowiedzą „rany”, wówczas możemy

zapytać:

– Skąd się wzięły te rany na twarzy Maryi? (czytamy dziecku opowiadanie)

„Jasna Góra”

– Babciu, dlaczego na obrazie Maryi są takie rysy? – zapytałam.

– Posłuchaj Kasiu – powiedziała babcia. – To długa, ale piękna historia. Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli uciec. Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo zniszczony obraz wrócił do

klasztoru. Król Polski zajął się jego odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym malarzom. Ci jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys

spowodowanych cięciem szabli. I tak nawet dzisiaj możemy je oglądać.

– Kasiu – powiedziała babcia. – Popatrz jeszcze raz na twarz Maryi, na jej oczy.

Ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi, a szczególnie na tych, którzy się modlą razem z Nią.

Polacy bardzo polubili tę twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich kłopotach i zmartwieniach. Do Niej zwracali się również wtedy, gdy na nasz kraj napadli wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo szybko zdobyli

Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do Jasnej Góry. Było to już ostatnie ważne miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie natomiast tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się zwycięstwem rycerzy

(8)

Maryi. Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie.

Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do apelu, śpiewając o godzinie 21.00

„Maryjo Królowo Polski...”.

Pytania do opowiadania:

– Które sanktuarium maryjne nazywamy duchową stolicą naszej Ojczyzny?

– Dlaczego na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej są widoczne rysy?

– Dlaczego król Polski ogłosił Maryję Królową naszej Ojczyzny?

– Kto bronił Jasnej Góry przed szwedzkimi wojskami?

– W jakiej modlitwie Polacy każdego dnia jednoczą się ze swoją Matką?

Dzieci: Zapytajcie swoich rodziców, czy byli na Jasnej Górze lub w innym miejscu. A może, jak już wszystko wróci do normalności, wybierzecie się wspólnie do Sanktuarium w Licheniu lub na Jasną Górę????

Nauka „Apelu Jasnogórskiego”:

Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. (3 razy)

Kiedy wrogowie zaatakowali klasztor na Jasnej Górze, bronili go polscy żołnierze i zakonnicy, których nazwaliśmy rycerzami Maryi. Jeśli chcemy, my

również możemy być rycerzami Maryi.

– Co robi rycerz Maryi? (modli się, stara się czynić dobro, broni słabszych, pomaga ludziom starszym, chorym i wszystkim potrzebującym pomocy)

(9)

Rymowanka:

Pamiętamy ważne dla nas słowa:

Maryja to Matka i Polski Królowa.

Pozdrawiam Z Panem Bogiem

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rejestr dworu królowej Barbary, drugiej żo- ny Zygmunta Augusta, ma ponadto ogólniej- sze znaczenie źródłoznawcze, ponieważ sta- nowi przykład typowej dokumentacji aktowej

niech On przynosi radość i pokój serca, w tym trudnym czasie, daje poczucie sensu w codziennym pełnieniu obowiązków. Z modlitwą Katechetka Na dziś już

Zwróćcie uwagę, że najważniejszy jest tam ŻYWY PAN JEZUS ukryty pod postacią Chleba w monstrancji (czyli takim złotym słoneczku) nakrytym białym welonem. To do Niego modlimy

Czasami oprócz chleba i wina (które jest zawsze) podczas sprawowania uroczystej Mszy św. uroczystość I Komunii św.) przynosimy i składamy Panu Bogu inne dary:

b) Człowiek został wyróżniony pośród innych stworzeń tym, że otrzymał dar wolności, który umożliwia człowiekowi poznanie świata, kochania Boga i ludzi oraz

Gdy gromadzimy się na Mszy Świętej, gdy poznajemy Jezusa na katechezie, gdy modlimy się do Niego, On jest wśród nas, bo tak nam obiecał.. Tak bardzo nas kocha, że jest zawsze

Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie.. Coraz

Dlatego chcąc Jej podziękować za Jej miłość i pokazać, że my również Ją kochamy, miesiąc, w którym kwitną najpiękniejsze kwiaty, poświęcamy Maryi.. W tym

Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie.. Coraz

• Posłuchaj piosenki (Nie zastąpi Ciebie nikt - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko,

Przez Ducha Świętego miłość Boga jest pośród nas, aż do końca świata.. Wykonaj ćwiczenie 1

Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i

Świadomi naszej odpowiedzialności za to królestwo, powinniśmy być zawsze gotowi świadczyć o Chrystusie swoim postępowaniem oraz czujnie wyczekiwać na Jego powtórne przyjście

«Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im

Możesz to zrobić w pliku tekstowym lub zrobić wyraźnie (czytelne) zdjęcie notatki

Wraz z rozprzestrzenieniem się chrześcijaństwa wartości duchowe, które ono niosło, przeniknęły nie tylko do życia codziennego, ale i do kultury oraz sztuki, którą

Jan Paweł II mówił: ,,Modlę się, aby wszyscy, którzy zwracają się do Jasnogórskiej Pani, obficie z tego źródła czerpali i znajdowali umocnienie na trudnych drogach trzeciego ( W

Kościół to wspólnota ludzi wierzących, których łączy jeden chrzest i jedna wiara w Jezusa.. Link do tematu

Aby dowiedzieć się, czym jest "tragiczne rozdarcie" z tematu - obejrzyj uważnie prezentację:. https://view.genial.ly/5ec0475b32a04c0d96b72ff4/presentation-temat-36 Na

Powinni pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem2. Na czym polega

Szczególną pobożność maryjną charakteryzował się Władysław Herman Jak twierdził, został przez Maryję cudownie uleczony z ciężkiej choroby.. W geście

Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie

Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został