CAVIAR-AC-2700

Pełen tekst

(1)

Caviar AC-2700 Western Digital 3,5" EIDE

Wymiary zewnętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 101,6 głębokość [m m ] 146,1

ciężar [kg] 0,544

Pojemność Dysk niesfonnatowany Format (512B na sektor)

całkowita [MB] 696,9

powierzchni [MB]

cylindra [MB]

ścieżki [B]

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC] 5 ... 55 -40 ... 60

Opóźnienia [ms]

Średnio 10

R>W

TR/TR 4

Max 25

Latency 6,67 Overhead 0,3

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 8

cylindrów 1416

głow ic danych 16

głow ic serwo suma sektorów

sekt/ścieżkę 63

Dopuszczalne przeciąż grawit [G]

Dysk zaparkowany Praca bez błędów Błędy korygowalne

Prędkość transmisji M B/s]

Dysk <-> Bufor Bufor <■> Host Poj. zapas. ZBR

Wrtpre. Re-wrt curr Land, zone CMOS-typ

0 0 auto user

Niezawodność Błędy (xx->1 na Exx)

MTBFplOOOh] MTTR [m in] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER Bufor dysku [kB] 128

Prędkość obr. [1/min]

Syfem kodowania (1,7)R LL Gęstość zapisu [TPI]

Pozycjoner Start / Stop [s]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy R/W vTcvtnC t u t b Max Spin-up Idle Stand-by Sleep pobór mocy [W]

linia +12V [A]

linia +5V [A]

(2)

1 —

R S T

j f c j

G N D

D B 7 D 8 8

D B 6 o © D B 9 D B 5 o © D B A D B 4 0 0 D B B D B 3 0 0 D B C D B 2 O 0 D B D DB1 0 0 D B E DBO 0 0 D B F

G N D 0 K E Y

D R Q O © G N D IO W o © G N D IO R « © G N D R D Y © © C S l D C K o o G N D IR Q © © S 16 A D 1 © 0 P D G A D 2 © © A D 2

CSO 0 0 CS1

D S P o o G N D

J1 J2

O + 12V O GND (12 V) O GNO (5V) O + 5V

J3

J1 Jedyny dysk w systemie (Single Drive) J1 [■jfjP J2

Drugi z dysków w połączeniu łańcuchowym (Dual Drive Slave)

J1 j f | j 2 Pierwszy z dysków w połączeniu łańcuchowym (Dual Drive Master)

J1 ^ J 2

Stan zabroniony

J3

§

Pin 28 steruje selekq'ą Master/Slave; tylko dla dysków pracujących w tym trybie (Cable Select)

J3 $ Pin 28 nie steruje selekcją Master/Slave (Cable Select)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :