• Nie Znaleziono Wyników

BIOMAXIMA S.A. przeciw nie było, głosów wstrzymujący się nie było

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BIOMAXIMA S.A. przeciw nie było, głosów wstrzymujący się nie było"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się Pawła Wrońskiego, Michała Janika i Je- rzego Ziętarskiego. ---

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,4% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów

„przeciw” i głosów „wstrzymujący się” nie było. --- Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Łukasza Urbana. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,4% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” i głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2016. ---

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów

„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. --- Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016. ---

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „prze- ciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

(2)

- sumą bilansową w kwocie 23 415 461,94 zł. --- - zyskiem netto w kwocie 1 227 716,83 zł. --- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „prze- ciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubajowi. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Łukaszowi Urbanowi. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 1.976.205 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 52,98 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.976.205 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.976.205 głosów, gło-

(3)

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.294.430 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.294.430 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.294.430 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek. --- W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

(4)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.069.084 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 55,47 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.069.084 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.069.084 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Kunda. --- W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.215.263 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 59,39 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.215.263 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.215.263 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.. ---

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadel. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Marcinkowskiej. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

(5)

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Janikowi. ---

W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.248.063 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 60,27 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.248.063 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów „prze- ciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2016 Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Mikoszowi. --- W głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których od- dano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, gło- sów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2016 w kwocie 1.227.716,83 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset szesnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na: --- - kapitał zapasowy w kwocie 1.041.216,83 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) --- - dywidendę w kwocie 186.500,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) (0,05 zł na jedną akcję). --- Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala: --- - dzień dywidendy na 31 sierpnia 2017 roku --- - termin wypłaty dywidendy na 18 września 2017 roku ---

W głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 2.327.763 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 62,41 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 2.327.763 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.327.763 głosów, głosów „prze- ciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ---

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dmuchane zamki ufundowane przez Burmistrza Kalisza Pomorskie- go, oraz konkurencje prowadzone przez strażaków z OSP Biały Zdrój zadowoliły nawet najbardziej wymagających ucze-

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Spółki. Niniejszy regulamin zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń. W zakresie

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych

1) Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 330.000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych, w drodze upoważnienia zarządu do

Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy

Być może jednak naj­ bardziej istotną przyczyną utrzymywania się polimorfizmu zachowań migracyjnych w popu­ lacjach planktonowych jest, wspomniana już we

Substituting the steady flow by uniform flow introduces considerably different motion resul for medium wave lengths. Japanese experiments for a tanker model indicate that for blunt

Studia nad pismami ojców Kościoła dopro- wadziły Newmana do refleksji nad wiarygodnością Kościoła, a następnie do od- krycia, że prawdziwym kontynuatorem Kościoła

Kiedy "Burza" znalazł się naprzeciwko nieznajomego, otworzył się lufcik domu, przy którym stał nieznajomy i ukazała się w nim głowa są- siadki:!. - O,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego

Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. W Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz świętowano go bowiem już w 1929 roku,

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku.. Wtedy to w Genewie

zauważyła, że mur nie kończy się tam, gdzie sad, lecz ciągnie się dalej, jakby oddzielał znów ogród inny po tamtej stronie.. Dostrzegła zresztą wierzchołki drzew ponad murem,

Но когда имущим классам вследствие сопротив­ ления молодежи не удалось ликвидировать забастовку, эндеция для вида вклю ­ чается в

In the case of the second principal component, identified with the second level of differences among the studied cities, the situation in both years looked similar, though in

This paper presents TestNForce, a tool that helps developers to identify the unit tests that need to be altered and executed after a code change, thereby reducing the effort needed

Ponieważ z tego okresu nie zachowały się sprawozdania z sesji TTN, trze­ ba było się oprzeć jedynie na osobistych notatkach prezesa Towarzystwa, ks...

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Graniewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014... Walne Zgromadzenie

Zgromadzenia. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej