• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
8
4
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ETAP REJONOWY 25 listopada 2020 r. godz. 9.00

Uczennico/Uczniu:

1. Arkusz składa się z 9 zadań, na rozwiązanie których masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz inną odpowiedź.

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

5. W rozwiązaniach zadań otwartych przedstawiaj swój tok rozumowania – za napisanie samej odpowiedzi nie otrzymasz maksymalnej liczby punktów.

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 20 100%

Uzyskana liczba punktów %

Podpis Przewodniczącej/-ego

(2)

Zadanie 1. (0-1 pkt)

Na tablicy przedstawionej niżej Julka zakreśliła kółkiem cztery liczby, a następnie Janek zaznaczył krzyżykiem cztery z pozostałych pięciu liczb. Okazało się, że suma liczb

zaznaczonych przez Julkę jest cztery razy mniejsza od sumy liczb zaznaczonych przez Janka.

6 28 7 27 16 33

8 5 24

Jakiej liczby nie zaznaczono? Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.

A. 33 B. 8 C. 24 D. 16

Zadanie 2. (0-1 pkt)

Dany jest układ równań {𝑥2 = 80 + 𝑦2 𝑥 + 𝑦 = 20

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba x jest o 4 większa od liczby y. P F

Jedna z liczb x i y jest dodatnia, a druga ujemna. P F

Zadanie 3. (0-1 pkt)

W trójkącie prostokątnym kąt zewnętrzny przyległy do mniejszego z kątów ostrych jest od niego pięć razy większy.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Różnica miar kątów ostrych tego trójkąta wynosi

A. 40° B. 30°

Stosunek długości przeciwprostokątnej do długości jednej z przyprostokątnych jest równy C. 3√3

𝟐 D. 2√3

𝟑

Zadanie 4. (0-1 pkt)

Która z podanych niżej liczb jest dzielnikiem wartości wyrażenia 22020+ 22021+ 22022+ 22023?

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

A. 3 B. 7 C. 35 D. 40

.../1

.../1

.../1

.../1

(3)

Bartek ma białe i szare klocki sześcienne. Białych klocków ma trzy razy więcej niż szarych. Ze wszystkich szarych klocków skleił bryłę przedstawioną na rysunku, składającą się z dwóch

jednakowych elementów w kształcie litery E i łącznika w kształcie litery S.

Oblicz, ile białych klocków zostałoby Bartkowi po uzupełnieniu tej bryły do najmniejszego sześcianu.

(4)

Zadanie 6. (0-3 pkt)

Agnieszka zapisała pięć liczb w kolejności rosnącej. Różnica między pierwszą a ostatnią liczbą wynosi 10, środkowa liczba jest o 200% większa od pierwszej. Druga liczba to 4, a przedostatnia liczba jest o 2 mniejsza od ostatniej. Średnia arytmetyczna tych liczb wynosi 8.

Jakie to liczby? Uzasadnij odpowiedź.

.../3

(5)

20 km/h wróci na obiad na godzinę 15. Po przejechaniu 70% drogi „złapał gumę”. Jej wymiana zajęła panu Jackowi 9 minut. Aby nie spóźnić się na obiad, musiał resztę drogi jechać ze średnią prędkością 30 km/h. Oblicz, jaką drogę miał do pokonania pan Jacek.

(6)

Zadanie 8. (0-4 pkt)

Ania kupiła w prezencie dwa jednakowe pojemniki na przyprawy. Pojemniki te mają kształt graniastosłupa prawidłowego. Długość krawędzi podstawy pojemnika wynosi a, wysokość jest od niej trzy razy większa, natomiast suma długości wszystkich krawędzi pojemnika jest równa 30a. Ania chce zapakować te dwa pojemniki do prostopadłościennego pudełka. Ile jest pudełek o najmniejszej objętości, ale o różnych wymiarach, w których można umieścić te dwa pojemniki? Odpowiedź uzasadnij.

.../4

(7)

10 m i 6,3 m. Do pielęgnacji trawnika stosuje sześć razy w roku nawóz. Zakupił worek, w którym jest 10 kg nawozu. Oszacuj, czy wystarczy panu Andrzejowi ta ilość nawozu na rok, jeżeli na jednokrotne użycie potrzeba 30 g nawozu na 1 m2. W obliczeniach przyjmij, że (6,3)2 = 40.

(8)

Brudnopis

(zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dębu czerwonego, zaleca się między innymi nieuprawianie tych drzew w pobliżu lasów oraz obszarów chronionych, a także

Oblicz długość drogi z domu do pracy oraz czas w minutach na pokonanie tej drogi rowerem z prędkością 4 razy większą... Przyjmij za jednostkę długość boku kratki i

Średnia arytmetyczna sześciu liczb jest równa 4, natomiast średnia arytmetyczna tych samych liczb i liczby a równa się 5.. Zawodnik D przybiegł przed zawodnikiem C, ale nie

Może jestem włamywaczem – tak przynajmniej nazwały mnie krasnoludy, bo osobiście nigdy się nim naprawdę nie czułem – ale włamywaczem mniej więcej uczciwym,

A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną inną literę, trzeba się obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk jak pćmy i murkwie – po

Suma pięciu początkowych jest trzycyfrowa, suma pięciu końcowych jest czterocyfrowa?. Ile jest równa suma wszystkich

Na przekątną deltoidu, wychodzącą z wierzchołków między równymi bokami, ucięli listewkę, której długość, podana w centymetrach, była liczbą całkowitą, dwucyfrową i

Z niebieskich sześciennych klocków zbudowano „piramidę” w taki sposób, że najniższa warstwa była „kwadratem” o boku 10 klocków, kolejna „kwadratem” o boku

Spośród czterech poniższych zegarów jeden chodzi dokładnie, drugi spieszy się 40 minut, trzeci spóźnia się 40 minut, a o czwartym nie wiadomo czy się spóźnia, czy

Na krześle oznaczonym numerem 6 usiadł Śpiący Rycerz, a naprzeciw niego usiadł Czarny Rycerz.. Numer krzesła, na którym siedzi Czarny

Monet dziesięciogroszowych było o tyle więcej od pięciogroszowych, o ile więcej było monet dwudziestogroszowych od dziesięciogroszowych.. Monet pięciogroszowych

Tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, bezwonnym i niepodtrzymującym palenia gazem, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.. Stały

Polietylen (PE) to związek wielkocząsteczkowy wchodzący w skład popularnych tworzyw sztucznych. Cząsteczki PE zbudowane są wyłącznie z atomów węgla i atomów

Iloczyn pewnych dwóch spośród tych trzech liczb równa się 888.. Iloczyn innych dwóch liczb spośród tych trzech równa

II. Wilgotny papierek uniwersalny przy wylocie B zabarwi się na kolor……….... Rozpad ten jest charakterystyczny dla jąder, dla których liczba neutronów jest duża

Uzasadnij, że długość jednej podstawy trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy

i przekraczał międzynarodową linię zmiany daty od strony półkuli wschodniej. w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi i przekraczał

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i uzasadnij ją odnosząc się do

c) Zaznacz zdania, które zawierają poprawne informacje dotyczące położenia głównych form rzeźby na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej. Poprawną odpowiedź oznacz

Na rysunku przedstawiono odnóża owadów, które różnią się budową, ponieważ pełnią odmienne funkcje.. Wybierz i przyporządkuj odpowiednie odnóża (I-V) do

Miejsce na mapie konturowej Europy (strona 2) oznaczono w następujący sposób:. Uwaga – nie we wszystkie miejsca zaznaczone na mapie konturowej wpisujesz numery. Stolica państwa

Jest on jednak ściśle upakowany - mierzy maksymalnie do 10 µm (10 −6 m) tak, że mieści się we wnętrzu wymienionej organelli.. Uporządkuj w poprawnej kolejności