ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Download (0)

Full text

(1)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA I

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA 1. Elementarz odkrywców –

edycja 2020-2022

Wypożyczane ze szkoły

2. New English Adventure 1 819/1/2017

3. „Poznaję Boży świat” Elżbieta Kondrak, K. Mielnicki wyd.

Jedność

KLASA II

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA 1. Elementarz odkrywców-c-

ed. polonistyczna,

przyrodnicza, społeczna(1-4) oraz matematyczna (1,2)

Wypożyczane ze szkoły

2. New English Adventure -2 819/2/2018

3. „Królestwo Boże” K. Mielnicki, E.Kondrak wyd. Jedność

KLASA III

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA

1. Elementarz odkrywców 790/5/2019 I sem.

790/6/2019 II sem.

Wypożyczane ze szkoły

2. New English Adventure 3 Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

819/3/2019

4. „Jezus jest z nami” J. Czerkawski, E. Kondrak wyd. Jedność

(2)

KLASA IV

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR/

AUTORZY

WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA MEN

1. Słowa z uśmiechem.

Literatura i kultura.

Podręcznik . Szkoła podstawowa kl.4 ćwiczenia

Słowa z uśmiechem.

Nauka o języku i ortografia. Język polski klasa 4.

Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP

361/1/207

861/2/2017

2. English Class A1 Ćw. English Class A 1 – wydanie rozszerzone 2020 r.

S. Zervas, C. Bright, C.Barraclough,Croxford

Pearson Central Europa

3. Wczoraj i dziś. Historia 4 Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk -Fertsch

Nowa Era 877/1/2020/z1 4. Matematyka z plusem 4 M. Dobrowolska, M.

Jucewicz, M. Karpiński, J.

Lech

GWO 780/1/2017

5. Tajemnice Przyrody Zeszyt ćwiczeń- Tajemnice Przyrody

M. Marko-Worłowska, J.

Stawarz, F. Szlajfer

Nowa Era 863/2019/z1 2019

6. Plastyka 4 St.K. Stopczyk, B. Neubart WSiP 779/1/2017 7. Klucz do muzyki.

Podręcznik dla kl.4

U.Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, A.Sołtysik

WSiP 858/1/2017

8. Jak to działa? Technika 4 L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era 295/1/2017 9. Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej klasa 4

Grażyna Koba Migra 806/1/2020/z1

4. Miejsce pełne BOGActw Ks. Dr K. Mielnicki, E.

Kondrak, B. Nosek

Jedność

(3)

KLASA V

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR/AUTORZY WYDAWNICT WO

NR DOPUSZCZENIA MEN 1. Słowa z uśmiechem.

Literatura i kultura. Język polski 5.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Język polski 5

Zeszyt ćwiczeń – Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia

Ewa Horwath, Anita Żegleń Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP WSiP

WSIP

861/3/2018 861/4/2018

2020

2. English Class A1+

Ćw. English Class A1 – wydanie rozszerzone 2021

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

Pearson Central Europa

840/2/2018

3. Wczoraj i dziś. Historia Klasa 5

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era 877/2/2018

4. Matematyka z plusem.

Kl. 5

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,M.

Karpiński, P.

Zarzycki

GWO 780/2/2018

5. Planeta Nowa. Geografia kl. 5

Feliks Szlajfer, Zbigniew

Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era 906/1/2018

6. Puls Życia. Biologia kl. 5 Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era 844/1/2018 7. Plastyka 5 St.K. Stopczyk, B.

Neubart

WSiP 779/2/2018

8. Klucz do muzyki. Klasa 5 Urszula Smoczyńska, Katarzyna

Jakóbczak - Drążek

WSiP 858/2/2018

9. Jak to działa? Podręcznik do techniki dla kl. 5

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era 295/2/2018 10. Teraz bajty. Informatyka dla

SP Klasa 5

Grażyna Koba Migra 806/2/2021/z1

11. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

K. Mielnicki, E, Kondrak

Jedność

(4)

KLASA VI

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR/AUTORZY WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA MEN 1. Słowa z uśmiechem.

Literatura i kultura. Język polski dla kl. 6

Słowa z uśmiechem.

Nauka o języku i

ortografia. J. polski dla kl.

6

Słowa uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP 861/3/2019

861/4/2019

2017

2. English Class A2 podręcznik wraz z ćwiczeniami wydanie rozszerzone 2020

Sandy Zervos, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson 840/3/2019

3. Wczoraj i dziś.

Klasa 6.

B. Olszewska, W.

Surdyk –Fertsch, G.Wojciechowski

Nowa Era 877/3/2019

4. Matematyka z plusem.

6.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.

Karpiński, P.

Zarzycki

GWO 780/3/2019

5. Puls życia. Biologia 6 Joanna Stawarz Nowa Era 844/2/2019 6. Planeta Nowa. Geografia T. Rachwał, R.

Malarz, D.

Szczypiński

Nowa Era 906/2/2019

6. Plastyka. St.K. Stopczyk, B.

Neubart, K.

Janus- Borkowska

WSiP 779/3/2019

7. Klucz do muzyki. A. Sołtysik, U.

Smoczyńska, K.

Jakóbczak - Drążek

WSiP 858/3/2019

8. Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 6 sp.

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era 295/3/2019

9. Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.

Klasa 6

Grażyna Koba Migra 806/3/2019

10. Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

K. Mielnicki, E. Kondrak Wyd. Jedność

(5)

KLASA VII

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR/AUTORZY WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA MEN 1. Myśli i słowa.

Literatura- kultura- język. Podręcznik do j.

polskiego do klasy 7.

Język polski dla klasy 7.

Gramatyka i stylistyka - ćwiczenia

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

895/1/2017

2. English Class (poziom A2+)

+ ćwiczenia A2+

wydanie rozszerzone 2020

B. Hastings, S.

Mckinley, A.

Tkacz

Pearson Central Europa

840/4/2017

3. Magnet smart 1 + ćw. Magnet Smart 1

Giorgio Motta LektorKlett 817/1/2017 4. Wczoraj i dziś. Historia 7 S. Roszak, A.

Łaszkiewicz, J.

Kłaczków

Nowa Era

877/4/2020/z1 5. Matematyka z plusem.

Klasa 7

M. Dobrowolska, M. Juceicz, M.

Karpiński, J. Lech

GWO 780/4/2017

6. Biologia. Puls życia.

Klasa 7

M. Jefimow Nowa Era 844/3/2020/z1 7. Geografia. Planeta

Nowa. Klasa 7

R. Malarz,M.

Szubert

Nowa Era 906/3/2019/z1 8. Chemia Nowej Ery Jan Kulawik,

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era 758/1/2017

9. Spotkania z fizyką.

Fizyka 7

G. Francuz- Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny - Różańska

Nowa Era

10. Plastyka , Podręcznik do klasy 7

St.K. Stopczyk, B.

Neubart, J.

Chałaścińska

WSiP 779/4/2017

11. Klucz do muzyki.

Podręcznik dla klasy 7

Katarzyna Jakóbczak – Drążek, A.Sołtysik, W.

Sołtysik

WSiP 858/4/2017

13. Teraz Bajty.Informatyka Grażyna Koba MIgra 806/4/2020/z1 14. Błogosławienie, którzy

szukają Jezusa

K. Mielnicki, E.

Kondrak, B.

Nosek

Jedność

(6)

KLASA VIII

L.P. TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR/AUTORZY WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA MEN 1. Myśli i słowa.

Literatura, kultura - język. Podręcznik do j. polskiego do klasy 8.

Gramatyka i stylistyka.

Zeszyt ćwiczeń

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

WSiP

895/2/2018

Wyd . III |: 2020

2. Repetytorium dla szkoły podstawowej.

Edycja jednotomowa – Poziom A2+/B1 Podręcznik wieloletni Zeszyt ćwiczeń

A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R.

Cowen, R. |Ranus

Pearson 2021

3. Magnet Smart 2 Ćwiczenia Magnet Smart 2

Giorgio Motta LektorKlett 817/2/2018

4. Wczoraj i dziś.

Historia 8

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era 877/5/2021/z1 5 Dziś i jutro. Podręcznik

do wiedzy o społeczeństwie.

I. Janicka, A.

Janicki, A. Kucia – Maćkowska, T.

Maćkowski

Nowa Era 874/2017

5. Matematyka z plusem. Klasa 8

M. Dobrowolska, GWO 780/5/2018

6. Biologia. Puls życia.

Klasa 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era 844/4/2021/z1

7. Geografia. Planeta Nowa. Klasa 8

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era 906/4/2021/z1 8. Chemia Nowej Ery Jan Kulawik, Teresa

Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era 758/2/2018

9. Spotkania z fizyką.

Fizyka 8

G. Francuz- Ornat, T. Kulawik, M.

Nowotny - Różańska

Nowa Era 885/2/2018

12. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Klasa 8

Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow

WSiP 923/2018

13. Teraz Bajty.

Informatyka

Grażyna Koba Migra 806/5/2018

14. Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

K. Mielnicki, E.

Kondrak, E.

Parszewska

Jedność

Figure

Updating...

References

Related subjects :