Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019 Kalendarz imprez, uroczystości, konkursów, zawodów, wydarzeń, działań

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 7 do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019

Kalendarz imprez, uroczystości, konkursów, zawodów, wydarzeń, działań

Termin Zadania Organizatorzy/ Odpowiedzialni Miejsce, zakres imprezy

wrzesień 2018

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Powitanie uczniów klas IV a, b – V c SP Spotkania integracyjne w klasach

Dyrekcja Szkoły Ida Tamioła

Żaneta Trąbczyńska Wychowawcy klas

uroczystość szkolna

Warsztaty adaptacyjno - integracyjne dla uczniów klas IV a, b –V c

Wychowawcy klas Pedagog

szkoła

Warsztaty „Co to znaczy zgrana klasa?” dla uczniów klas IV-VIII i III G

Wychowawcy klas Pedagog

szkoła Diagnoza oczekiwań rodziców, nauczycieli, uczniów co

do realizacji zadań z zakresu wychowania i profilaktyki

Wychowawcy klas Pedagog

szkoła

Spotkania Zespołów przedmiotowych - opracowanie planów pracy na rok 2018/19

Wioletta Glanda Edyta Gąszczak Anna Machura Żaneta Trąbczyńska Członkowie zespołów

szkoła

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rady SU

Samorząd Uczniowski Katarzyna Sobieraj Roman Ociepa

szkoła

(2)

Projekt „epiSTEMe - European Partnership in STEM Education”.Krótkie programy szkoleniowe dla

pracowników Wymiana doświadczeń i wspólna nauka nauczycieli ze szkół partnerskich w naszej szkole.

Tomasz Tyrała szkoła

„Powitanie na wesoło” uczniów klas IV – VIII SP, kl.

III G

Dyrekcja Szkoły Pedagog

Wychowawcy klas Nauczyciele

integracyjna impreza plenerowa

Ogłoszenie Międzyklasowego Konkursu na prezentację multimedialną nt. „Ja, moja klasa, moja szkoła” oraz innych konkursów międzyklasowych organizowanych w ciągu roku szklonego, będących elementem przedsięwzięć wychowawczych i profilaktycznych o Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej

Pedagog szkoła

Stworzenie siatki pomocy koleżeńskiej: ustalenie przez wychowawców klas z uczniami (za zgodą rodziców) zasad kontaktowania się, udzielania i korzystania z pomocy w sytuacji dłuższej nieobecności ucznia w szkole

spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością

Wychowawcy klas szkoła

Szkolenie dla rodziców uczniów kl. IV-V c nt.

„Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w SP 7” oraz „Pierwsze kroki w nowej szkole”

Pedagog rodzice uczniów klas IVa, IV b, V c

Szkolenie dla rodziców uczniów kl. VIII i III G

nt. „Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w r. szk. 2018/19 egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów z SPE” oraz

„Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/20”

Pedagog rodzice uczniów klas VIII i III G

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2018 Dyrektor Szkoły Zespoły przedmiotowe Zespół ds. analizy i poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego Zespół ds. EWD

szkoła

(3)

Test diagnozujący z matematyki w klasach

rozpoczynających naukę w SP (kl. IV, V c) „Lepsza szkoła” - sesja 1

Iwona Pala

Alicja Miedzińska szkoła

Dyskoteka szkolna SU szkoła

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Iwona Pala

Ida Tamioła szkoła

Wygrajmy razem – zawody integracyjne na wesoło Żaneta Trąbczyńska , Beata

Heppner, Mariola Sojda,Aleksandra Wróblewska

szkoła

Międzyklasowy konkurs na okolicznościową gazetkę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości (r. szk. 2018/19 ogłoszony przez MEN Rokiem Niepodległej)

Wychowawcy klas szkoła

Dzień Chłopaka Wychowawcy klas

SU

szkoła

Piknik sportowy – spotkanie integracyjne uczniów

i rodziców klas lekkoatletycznych Żaneta Trąbczyńska,Beata Heppner, Mariola Sojda, Aleksandra

Wróblewska, Ida Tamiola,Katarzyna Sobieraj

Zalew Pająk-Konopiska

październik 2018

Dzień Edukacji Narodowej Wioletta Gradek - Konieczna Anna Jamrozińska-Ciura Alicja Miedzińska

uroczystość szkolna

Ślubowanie pierwszoklasisty Małgorzata Paruzel Katarzyna Knop

uroczystość szkolna (edukacja wczesnoszkolna)

Rozpoczęcie realizacji pierwszego „małego” projektu eTwinning przez uczniów szkół partnerskich – „Let's STEMulate the Space”

Tomasz Tyrała szkoła

Tydzień kodowania Iwona Kokot - Ujma szkoła

Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego (w ramach projektu

„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”)

Iwona Kokot – Ujma Pedagog

szkoła

(4)

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

ph. „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”

1-7.10.2018 r., w tym konkurs o tytuł Mistrza

Ortografii pn. „Międzyklasowe Potyczki Wyrazowe”

Pedagog

Beata Jarzębowska szkoła

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10.10.2018 r. Pedagog

Pracownicy PPP Nr 3

Nauczyciele biologii i przyrody

szkoła

Kampania Białych Serc Europejski solidarny protest przeciw narkotykom i przemocy „100% dla życia”

12-21.10.2018 r.

Pedagog

Wychowawcy klas SU

szkoła

Inauguracja Kampanii Pola Nadziei Klub Młodego Wolontariusza szkoła Inauguracja projektu „Tolerancja dla

niepełnosprawności” (kl. VII, VIII)

Pedagog

Pracownik PPP Nr 3

szkoła Zbiórka środków do pielęgnacji i higieny osobistej dla

małych pacjentów ZOL przy ul. Michałowskiego w Częstochowie

Klub Młodego Wolontariusza szkoła

Wycieczka fakultatywna do Oświęcimia Wychowawcy klas III Wyznaczeni nauczyciele

Oświęcim Szkolenie „Bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów

klas I i IV

Pedagog

Funkcjonariusze Policji

szkoła

Warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla klas VII - VIII

Pedagog

Funkcjonariusze Policji

szkoła Szkolny konkurs recytatorski „Piękna nasza Ziemia

Ojczysta”

Nauczyciele języka polskiego szkoła

Wernisaż prac plastycznych – „W 100. rocznicę odzyskania niepodległości”

Małgorzata Sosna szkoła

Wystawa „Sportowcy 100 - lecia” Nauczyciele wychowania fizycznego

szkoła

Warsztaty plastyczne – wykonanie kotylionów, kartek pocztowych okolicznościowych. Wysłanie zrobionych kartek pocztowych wraz z życzeniami z okazji 100.

rocznicy niepodległości (do rodziców, osób związanych ze szkołą, władz miasta)

Nauczyciele świetlicy szkoła

(5)

Spotkanie z członkami Związku Strzeleckiego Anna Szymańska Katarzyna Kosmala

szkoła

Drogi Polaków do niepodległości – realizacja tematu na lekcjach historii w klasach IV-VIII i III G

Anna Szymańska Katarzyna Kosmala

szkoła

Konkurs plastyczny „ Polskie godło wczoraj i dziś” Małgorzata Sosna szkoła Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w Polsce Kamila Wieczorek szkoła

Międzyszkolny Event Lekkoatletyczny „Lekkoatletyka dla każdego”

Żaneta Trąbczyńska, CKS Budowlani

hala

listopad 2018

Konkursy Śląskiego Kuratora Oświaty:

1) dla uczniów klas VII- VIII szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z: Języka Polskiego, Matematyki, Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Historii

2) dla uczniów dotychczasowych gimnazjów Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:

Języka Polskiego, Matematyki, Biologii, Języka Angielskiego, Historii, Geografii, Wiedzy o

Społeczeństwie, Fizyki, Chemii, Języka Niemieckiego

Dyrektor Szkoły

Liderzy Zespołów przedmiotowych Nauczyciele powołani do komisji konkursowych

etapy szkolne

Projekt „epiSTEMe - European Partnership in STEM Education”. Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

„STEM nad Morzem Czarnym” – wyjazd uczniów do Bułgarii

Tomasz Tyrała

Eliminacje szkolne do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Wioletta Glanda Roman Ociepa

szkoła

Eliminacje szkolne do VI Powiatowego Turnieju Chemicznego „Młody chemik”

Tomasz Tyrała Adam Makówka

szkoła Apel z okazji Dnia Niepodległości Katarzyna Kosmala

Anna Szymańska

uroczystość szkolna

Uroczysta wieczornica z okazji 100. rocznicy niepodległości

Katarzyna Kosmala Anna Szymańska

uroczystość szkolna

(6)

20 listopada - V Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Pedagog

Wychowawcy klas

Nauczyciele historii i WOS

szkoła

21 listopada - Dzień Życzliwości i Pozdrowień Pedagog

Wychowawcy klas SU

szkoła

dzielnica Raków

Andrzejki szkolne SU szkoła

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych Koordynator WSDZ CIZ, SPG i SPP

Dyskoteka szkolna SU szkoła

Dzień Misia Małgorzata Paruzel

Katarzyna Knop

szkoła (edukacja wczesnoszkolna) Konwersacje z języka niemieckiego w Instytucie

Goethego w Krakowie

Anna Machura Kraków

grudzień 2018

Próbny egzamin gimnazjalny (badanie diagnostyczne) dla uczniów klas trzecich + egzamin ósmoklasisty

Z-ca Dyrektora Szkoły

Przewodniczący zespołu ds. analizy i poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego

szkoła

Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Języka

Angielskiego „Sprawdź swój angielski z 7-ką” I etap

Katarzyna Sobieraj Ida Tamioła

szkoła Światowy Dzień Walki z AIDS (1.12.18r.) Udział

uczniów w konkursie wiedzy nt. HIV/AIDS oraz obchodach tego Dnia

Pedagog

Nauczyciele biologii

szkoła

Jak zostać św. Mikołajem? Mikołajkowe przedstawienie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Klub Młodego Wolontariusza Opiekun KMW

Beata Stachowicz

szkoła

Projekt „epiSTEMe - European Partnership in STEM Education”. Rozpoczęcie organizowania pracowni

"epiSTEMe lab"

Tomasz Tyrała szkoła

Szkolny Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową Emilia Sobolewska Monika Stolarz

szkoła Mikołajkowy Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej

Dziewcząt „Lepiej grać niż brać”

Barbara Ulewicz szkoła

(7)

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – II etap

Wioletta Glanda Roman Ociepa

szkoła Warsztaty czytelnicze i plastyczne dla uczniów klas 1 w

Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży.

Katarzyna Knop,

Małgorzata Paruzel Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Góra Grosza SU szkoła

Akcja charytatywna dla Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie

Klub Młodego Wolontariusza SU

UM Częstochowa

Spotkania Wigilijne w klasach Koncert kolęd

Wychowawcy klas Kamil Malchar

szkoła - zespoły klasowe uroczystość szkolna styczeń

2019

Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich (badania diagnostycznego) oraz egzaminu ósmoklasisty

Koordynator egzaminu

Liderzy zespołów przedmiotowych Zespoły nadzorujące egzamin Zespół ds. analizy i poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas

szkoła

Eliminacje szkolne do Powiatowego Konkursu

„Matematyka w geografii”

Alicja Miedzińska Wioletta Glanda

szkoła Test diagnozujący z matematyki w klasach

rozpoczynających naukę w SP „Lepsza szkoła” - sesja 1I

Iwona Pala (kl. IV)

Alicja Miedzińska (kl. V c)

szkoła

Tydzień z Wielką Orkiestra Świątecznej Pomocy Klub Młodego Wolontariusza szkoła Współpraca ze środowiskiem lokalnym: udział w

wyjściu do Filharmonii w Częstochowie na audycje umuzykalniająca dla dzieci (kl. 1)

Małgorzata Paruzel, Katarzyna Knop

filharmonia w Częstochowie

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – III etap

Wioletta Glanda Roman Ociepa

szkoła w Zawierciu

Spartakiada Przedszkolaka Nauczyciele wychowania fizycznego szkoła

luty 2019

Konkursy Śląskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Szkoły

Liderzy Zespołów Przedmiotowych

etapy powiatowe

(8)

Projekt „epiSTEMe - European Partnership in STEM Education”. "Jak rozmawiać z robotami" - zajęcia online dla uczniów, prowadzone przy wykorzystaniu narzędzi konferencyjnych portalu eTwinning przez nauczycieli z Estonii.

Tomasz Tyrała szkoła

Przedsięwzięcie wych.-profilakt. „Moda na bezpieczeństwo i zdrowie”, w tym

Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz DBI (28.01.2019 r., 5.02.2019 r.)

Pedagog

Wychowawcy klas Nauczyciele informatyki Nauczyciele

szkoła

Powiatowy Turniej Chemiczny „Młody chemik” – II etap

Tomasz Tyrała Adam Makówka

szkoła

Dyskoteka szkolna SU szkoła

Walentynki szkolne SU szkoła

Pasowanie na czytelnika Kamila Wieczorek

Małgorzata Paruzel Katarzyna Knop

szkoła

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w I półroczu SU szkoła

Apel „Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych” Małgorzata Paruzel Katarzyna Knop

uroczystość szkolna (edukacja wczesnoszkolna)

Obóz sportowy „Siódemka Cup” Żaneta Trąbczyńska hala

marzec 2019

Okolicznościowa gazetka na temat „ Polskiego Państwa Podziemnego”

Anna Szymańska Katarzyna Kosmala

szkoła Finał Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka

Angielskiego „Sprawdź swój angielski z 7-ką”

Katarzyna Sobieraj, Ida Tamioła szkoła

Dzień Samorządności SU szkoła

Zajęcia psychoedukacyjne „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym” dla uczniów klas VIII i III G

Pedagog Pracownik CIZ

szkoła

Światowy Dzień Liczby ∏ Alicja Miedzińska

Monika Stolarz

szkoła Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki

Krajobrazowe Polski” – IV etap

Wioletta Glanda Roman Ociepa

siedziba parków krajobrazowych w Będzinie

Warsztaty decoupag’u dla chętnych (także rodziców) Emilia Sobolewska szkoła

(9)

Powiatowy Konkurs „Matematyka w geografii” – etap II

Wioletta Glanda, Monika Stolarz

I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Iwona Pala szkoła Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX 2019 Katarzyna Duraj szkoła Moda na języki – Event Językowy Nauczyciele języka angielskiego i

niemieckiego

szkoła

Targi Edukacyjne Zawodowiec Koordynator WSDZ UM, CIZ

V Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III G i VII – VIII SP

Pedagog

Wychowawcy klas Nauczyciele

szkoła

Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Częstochowa moje miasto”

Małgorzata Paruzel Katarzyna Knop

uroczystość szkolna (edukacja wczesnoszkolna)

Apel „Pierwszy Dzień Wiosny” Małgorzata Paruzel Katarzyna Knop

uroczystość szkolna (edukacja wczesnoszkolna)

Dzień Kobiet Wychowawcy klas szkoła

Lekkoatletyka dla każdego – mityng sportowy dla najmłodszych

Żaneta Trąbczyńska, Beata Heppner, Mariola Sojda, Aleksandra

Wróblewska

szkoła

kwiecień 2019

Gazetka okolicznościowa - rocznica zbrodni katyńskiej Katarzyna Kosmala, Anna Szymańska

szkoła Udział w Kampanii „Pola Nadziei” Klub Młodego Wolontariusza szkoła Egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty Dyrekcja Szkoły szkoła Eliminacje szkolne do konkursu powiatowego „Moja

szkoła, moja klasa”

Iwona Kokot – Ujma Emilia Sobolewska Tomasz Tyrała Konrad Śpiewak

szkoła

Międzyszkolny Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Chłopów „Lepiej grać niż brać”

Barbara Ulewicz szkoła

Światowy Dzień Zdrowia „Aby zdrowym być trzeba umieć żyć”

Żaneta Trąbczyńska, Beata Heppenr, szkoła, dzielnica Raków

(10)

Parada Postaci Literackich Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Kamila Wieczorek

Aleje NMP

maj 2019

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Agnieszka Małolepsza Anna Szymańska

uroczystość szkolna 31 maja Światowy Dzień bez Papierosa (konkurs

plastyczny, happening)

Pedagog

Nauczyciele przyrody i biologii

szkoła Projekt „epiSTEMe - European Partnership in STEM

Education”.Krótkoterminowe wymiany grup uczniów

„STEM w otoczeniu przyrody” – wyjazd uczniów do Estonii

Tomasz Tyrała szkoła

Szkolny konkurs o UE „Wiesz - wygrywasz” Edyta Gąszczak Wioletta Glanda

szkoła

Apel z okazji Dnia Europy Edyta Gąszczak

Wioletta Glanda

uroczystość szkolna Szkolny konkurs „Mistrz Rachunku” Alicja Miedzińska i nauczyciele

matematyki

szkoła (uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły)

Test przyrodniczy – „Młody przyrodnik” Adam Makówka szkoła

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: udział w wyjściu do Filharmonii w Częstochowie na audycje umuzykalniająca dla dzieci (kl.1)

Małgorzata Paruzel, Katarzyna Knop

filharmonia w Częstochowie

Szkolny konkurs dla uczniów SP „Wiem więcej” Nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

szkoła

Bieg uliczny "Z Siódemką na 7-kę" Żaneta Trąbczyńska, Katarzyna Sobieraj, Wyznaczeni nauczyciele

szkoła

Szkolny Konkurs z języka angielskiego dla wszystkich oddziałów

Małgorzata Miłkowska-Nylec szkoła

Szkolny Konkurs z języka niemieckiego „Diktatprofi” Anna Machura

Anna Jamrozińska - Ciura

szkoła

czerwiec 2018

Szkolne Oskary Beata Jarzębowska

Edyta Gąszczak Konrad Śpiewak Katarzyna Sobieraj

uroczystość szkolna

(11)

Dzień Dziecka - Wybór Najsympatyczniejszych Koleżanek i Kolegów

Wychowawcy klas Pedagog

SU

szkoła

Zorganizowanie konwersacji z języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Krakowie

Anna Machura Kraków

Szkolny Konkurs Ekologiczny „O zielone drzewko” Wioletta Glanda, Roman Ociepa

szkoła

Jak nie czytam jak czytam – ogólnopolska akcja czytelnicza

Kamila Wieczorek szkoła

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w II półroczu SU uroczystość szkolna Podsumowanie Międzyklasowego Konkursu na

prezentację multimedialną nt. „Ja, moja klasa, moja szkoła” o Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej.

Spotkanie całej społeczności szkolnej podsumowujące działania wychowawczo-profilaktyczne w br. szk.

Pedagog

Wychowawcy klas

szkoła

Badanie wyników z języka niemieckiego dla klas VII Nauczyciele języka niemieckiego szkoła

Testy diagnozujące dla uczniów na koniec roku szkolnego - analiza wyników, udział w projekcie badawczym „Lepsza szkoła”

Iwona Pala (kl. IV)

Alicja Miedzińska (kl. V c)

szkoła

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 Beata Dąbrowska Emilia Sobolewska Iwona Kokot - Ujma

uroczystość szkolna

Przygotowanie rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 Anna Machura

Małgorzata Miłkowska -Nylec

uroczystość szkolna W roku szkolnym 2018/19 podejmowane będą następujące zadania:

Realizacja innowacji pedagogicznej pt. „W małym sercu Polska – edukacja patriotyczna” dla uczniów klas 1

Zadania związane z działalnością wychowawczą i profilaktyczną szkoły (wg kalendarza, zgodnie z bieżącymi potrzebami)

Konkursy wiedzy, tematyczne, artystyczne (wg kalendarza, zgodnie z bieżącymi

(12)

Zbiórka surowców wtórnych w ramach Edukacji Ekologicznej

Zdjęcia i notatki z uroczystości szkolnych na stronę szkoły

Zbiórka nakrętek w ramach „Nakrętkowej Częstochowy”

Realizacja projektu „Tolerancja dla niepełnosprawności”

 Realizacja IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa”

Realizacja projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Realizacja programu „Zajęcia z treningu mentalnego z psychologiem sportu”

(dla oddziałów sportowych piłka nożna)

 Realizacja projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

Obraz

Updating...

Cytaty

  1. „Let's
Powiązane tematy :