• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"

Copied!
12
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 12

……… Kod ucznia

- -

Dzień Miesiąc Rok

pieczątka WKK

DATA URODZENIA UCZNIA

KONKURS POLONISTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

ETAP WOJEWÓDZKI

Drogi Uczniu,

witaj na III etapie konkursu polonistycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 Arkusz liczy 12 stron i zawiera 12 zadań.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.

Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.

Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.

Nie używaj korektora.

 Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały

umieszczone w odpowiednim, wykropkowanym pod pytaniem, miejscu.

Brudnopis nie będzie oceniany.

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania:

100

(2)

Strona 2 z 12 Motyw przewodni:

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Dwie tylko:poezja i dobroć... i więcej nic...

Cyprian Norwid Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

św. Paweł (Rz. 12,21)

Zadanie 1. (0-2) Święty Paweł w Liście do Rzymian zaleca miłość nieprzyjaciół. Jedno ze zdań: „Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę” - odsyła nas do powtarzającego się często w Biblii motywu oznaczającego…

a) bałwochwalczą, bezbożną modlitwę niepokornego człowieka, wywyższającego swoje postępowanie;

b) żar ognia, węgle ogniste, czyli wywołanie zawstydzenia i rozpoczęcie tradycyjnych 50 dni postu;

c) oczyszczającą obecność Boga, czyli unicestwienie zła i wyzwolenie dobra z jego powiązań ze złem.

Zadanie 2. (0-8) Scharakteryzuj narratora opowiadania Kornela Filipowicza pt.

Zazdrość, czyli o nadmiarze i doskonałości środków. Wykorzystaj wiedzę dotyczącą zarówno formy utworu, jak i jego treści (jaka jest forma osobowa narracji?, z czym wiążą się dwie konsekwencje wyboru takiej formy?, jakie dwie charakterystyczne/dominujące cechy narracji?) (0-4).

………

………

………

………

Czy o narratorze opowiadania można wygłosić następujący sąd: „dręczy się cudzym dobrem”? Odpowiedź uzasadnij przy pomocy dwóch zdań złożonych (0-4).

………

………

………

………...

(3)

Strona 3 z 12 Zadanie 3. (0-8) Odwołując się do znajomości treści opowiadania Kornela Filipowicza Zazdrość, czyli o nadmiarze i doskonałości środków, odpowiedz na pytanie: czy zazdrość może być pożyteczna? Uzasadnij swoją tezę przy pomocy trzech argumentów (potwierdzających, negujących bądź wyrażających stosunek ambiwalentny).

Teza………

Argument I

………...

………...

...

Argument II

………

………

………

Argument III

………

………

………

Zadanie 4. (0-4) Wyjaśnij znaczenie tytułu reporterskiej książki Baśnie udokumentowane Krzysztofa Kąkolewskiego. Uwzględnij treść reportażu oraz konteksty: biograficzny i historyczny.

………

………

………

………

………

(4)

Strona 4 z 12 Zadanie 5. (0-2) Na podstawie znajomości treści reportażu Jak umierają nieśmiertelni.

Baśnie udokumentowane odpowiedz, kto jest autorem następujących puent:

„Trudno to wszystko do końca zrozumieć. Ale jesteście połączeni, przykuci do siebie, bliźniacy świętości.”

a) Gajowniczek b) Wajda c) Reporter

„Za życie dziecka, nie swoje, jestem jej wdzięczna, nigdy nie przestanę. Jeśli jest Bóg, jakaś moc, ja życzę jej dobra.”

a) Marianna T.

b) Irena Ch.

c) Stanisława U.

Tekst I

„Mowa ojczysta to nie wybrane i dobrane dla dziecka przepisy i morały, a powietrze, którym dusza jego oddycha na równi ze zbiorową duszą całego narodu. Prawda i wątpliwość, wiara i obyczaj, miłość i niechęć, swawola i powaga, cała dostojność i poziomość, bogactwo i ubóstwo, wszystko, co stworzył w natchnieniu wieszcz i wyrzygał w pijanym bredzeniu zbir, stulecia pracy i mroczne lata niewoli.”

Janusz Korczak, Myśli, wybór i wstęp Hanna Kirchner, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 14-15.

Zadanie 6. (0-6) Potraktuj myśl Janusza Korczaka jako inspirację do napisania dedykacji, w której rekomendujesz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Piękno, wartość i bezcenne dobro ojczystego języka to słowa klucze twojej dedykacji.

………

………

………

………

………

………

Zadanie 7. (0-3) Zdanie Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane to przykład a) przysłowia

b) powiedzenia

c) związku frazeologicznego

Za pomocą jednego zdania złożonego wyjaśnij jego znaczenie.

………

………

………

(5)

Strona 5 z 12 Zadanie 8.(0-4)

A) Bohaterowie lektury Ziele na kraterze podróżowali drogami naszego województwa.

Podaj nazwę dwóch zapamiętanych przez Ciebie nazw miejscowości wspomnianych w rozdziale Drogami Podkarpacia (0-1).

... ……….

B) Rozwiąż krzyżówkę, wypisz hasło i wyjaśnij jego związek z treścią lektury (0-3).

1.

2.

3.

4.

1. Podkarpacki hrabia, z którym rodzina Wańkowiczów spotkała się w Rymanowie. Określany przez narratora jako „naiwny marzyciel”, opowiadający o urządzanych przez siebie „świętach pracy”.

2. Córki Kinga z adwokatem Święcickim układały sobie z prozy tego pisarza swoistą grę w

„zielone”.

3. Jedna z ulubionych zabaw Krysi i Marty, urozmaicana przesiadkami.

4. Kraj, do którego wyjeżdża Wańkowicz zaraz po wybuchu wojny.

Hasło………..

Jego związek z treścią lektury

………

………

Zadanie 9. (0-6) Cyprian Norwid wspomina w elegii Do Bronisława Z. słowa Jules’a Micheleta: „sztuki przyszłość polega na tym,/ By wyrazić d o b r o ć”. Wybierz trzy dowolne, znane Ci teksty poetyckie (spoza literatury konkursowej), które Twoim zdaniem w szczególny sposób ukazują siłę dobra. Uzasadnij swoje wybory.

Autor ……… tytuł wiersza ………

Uzasadnienie

………

………

………

(6)

Strona 6 z 12 Autor ……… tytuł wiersza ………

Uzasadnienie

………

………

………

Autor ……… tytuł wiersza ………

Uzasadnienie

………

………

………

Zadanie 10. (0-4) Napisz notatkę (przynajmniej 5 zdań złożonych) do gazetki szkolnej, w której zrecenzujesz film Korczak (reż. A. Wajda). W swej wypowiedzi wyraź pozytywną lub negatywną ocenę dzieła filmowego. Pamiętaj o rzeczowej argumentacji.

………

………

………

………

………

………

………

………

(7)

Strona 7 z 12 Zadanie 11. (0-3)

Jacek Malczewski, Chrystus przed Piłatem, olej na płótnie, 1910 r.

a) Wyjaśnij zagadkę twarzy Chrystusa, zwróć uwagę na kontekst biograficzny.

(0-1)

………

………

………

………

b) Michaił Bułhakow stwierdzał w swojej twórczości – Piłat był tchórzem. Nazywał tchórzostwo „najstraszliwszą z ułomności”. Czy obraz Jacka Malczewskiego jest Twoim zdaniem malarskim potwierdzeniem wyżej wspomnianej tezy? (0-2) Swoje stanowisko uzasadnij dwoma argumentami.

………

………

………

………

………

………

(8)

Strona 8 z 12 Zadanie 12. (0-50) Rozdali swoje życie. W eseju przedstaw portrety trzech wybranych przez Ciebie postaci/autorytetów z różnych tekstów kultury, dających swoją postawą wyjątkowe świadectwo człowieczeństwa.

Ci, którzy rozdali swoje życie

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(9)

Strona 9 z 12

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(10)

Strona 10 z 12

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(11)

Strona 11 z 12 Brudnopis

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(12)

Strona 12 z 12

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dolina Światła jest jeden z pacjentów sanatorium.. TAK NIE Głównym bohaterem

W zdaniu Tą tajemnicą jest czas podkreślony wyraz pełni funkcję A. Gigi zaczął bardzo odczuwać brak Momo, bo jego opowieści nie były już uskrzydlone, mimo że nadal

Na podstawie odpowiedzi Andrzeja Maleszki na trzecie pytanie sformułuj zasady, którymi powinien kierować się młody widz, aby w ocenie filmu nie ulec manipulacji..

a) Mama Alcesta okropnie się zezłościła Alcestowi powiedziała że wieczorem przy kolacji nie dostanie dokładki deseru a mnie że robi się późno i żebym lepiej wracał do

Było bowiem jeszcze wiele innych drzew w ogrodzie, a jakiś specjalny, czarowny urok nadawało mu to, że owe róże pięły się po owej drzewinie, puszczając w

Dokończ zdanie, wypisując z wiersza te sformułowania, których używa się w języku polskim, by podkreślić, że ktoś lub coś jest zbędne.. Kolejne odpowiedzi

Przy czytaniu dostałem się w tę Nie Kończącą Się Historię, ale kiedy potem się wydostałem, książki nie

Zapisz cechę Nerona, jaka ujawnia się w powyższym fragmencie i uzasadnij odpowiedź, odwołując się do

Mając na względzie słowa księdza Józefa Tischnera, przedstaw przykład tekstu literackiego, w którym spotkanie dwóch bohaterów stało się punktem kulminacyjnym opowieści lub

(0-6) Kto jest kim? Dopisz pseudonimy, imiona i nazwiska do charakterystyki wybranych bohaterów Kamieni na szaniec. a) Piegowaty blondyn o wiecznie rozwichrzonej czuprynie;

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje

(…) Amisze mają własną szkołę – jednoizbowy budynek, w którym najwyższe wykształcenie osiąga się po ośmiu latach – więcej nie jest ani wymagane, ani wskazane. Widzę

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej

a) Określenie dziadek przylgnęło do późniejszego naczelnika państwa polskiego za sprawą wieku. francuskim) przez wiele wieków. Dowódca był dla żołnierzy po

składniowe (nie więcej niż trzy błędy interpunkcyjne – 10 punktów); rozumienie interpunkcji ze względu na jej. funkcje składniowe (nie więcej niż

(0-2) Przywołane przez Witolda Pileckiego słowa: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” są parafrazą cytatu…. a) Tomasza

……….. b) „…zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się cezara z oznajmieniem, że nic nie straci ze

Bezczyn jest wynikiem brudnego egoizmu lub skutkiem powierzchownego rozumowania: jeżeli dwa, trzy razy w życiu sparzyłem się w swych porywach, wolę nic nie

Błogosławiony trud, Z którego twórczej mocy Powstaje taki but Wśród takiej srebrnej nocy.. Boże obłoków, Boże rosy, Naści z mej dłoni dar obfity, Abyś

b) Wyliczenie opóźnia pojawienie się refleksji; wzmacnia efekt bezinteresownego zachwytu pięknem przyrody; prezentuje kolejność poetyckiego spojrzenia, przypominającego

„wynaturzone” wzorce estetyki. Odpowiedzi mogą być bardzo subiektywne. Punktujemy odpowiedzi znajdujące uzasadnienie w treści wiersza. wartości dobra, prawdy i piękna

Przedstaw również swoje refleksje i ustosunkuj się do sądu Tadeusza Sobolewskiego -„«Będzie piękny dzień, chce

Specyficzne predyspozycje do tego konieczne to wysoki stopień samouwielbienia, postrzegania świata, w którym się żyje, jako obcego, nawet wrogiego, gdzie nie