• Nie Znaleziono Wyników

A →→→→→→→→ B B →→→→→→→→ C ( g,f ) $→ g ◦ f A →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ C ∈ Ob ( C ) A →→→→→→→→ B B →→→→→→→→ C Hom ( B,C ) × Hom ( A,B ) → Hom ( A,C ) A,B,C f : A → B Ob ( C ) f Hom ( A,B ) A B A →→→→→→→→ B Hom ( A,B ) A,B ∈ Ar ( C ) C Ob ( C ) A,B,C,..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "A →→→→→→→→ B B →→→→→→→→ C ( g,f ) $→ g ◦ f A →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ C ∈ Ob ( C ) A →→→→→→→→ B B →→→→→→→→ C Hom ( B,C ) × Hom ( A,B ) → Hom ( A,C ) A,B,C f : A → B Ob ( C ) f Hom ( A,B ) A B A →→→→→→→→ B Hom ( A,B ) A,B ∈ Ar ( C ) C Ob ( C ) A,B,C,.."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

1.8 Podstawowe pojęcia teorii kategorii.

Definicja 1.59. Kategoria C składa się z klasy obiektów Ob(C), oznaczanych przez A, B, C , ...

oraz klasy morfizmów (albo strzałek) Ar(C) wraz z:

1. klasami parami rozłącznych strzałek Hom(A, B), jednej dla każdej pary obiektów A, B ∈ Ob(C); element f klasy Hom(A, B) nazywamy morfizmem z A do B i oznaczamy A→→→→→→→→f B lub f : A→ B,

2. funkcjami Hom(B, C) × Hom(A, B) → Hom(A, C), dla każdej trójki obiektów A, B, C ∈ Ob(C), zwanych składaniem morfizmów; dla morfizmów A →→→→→→→→f B i B →→→→→→→→g C wartości tej funkcji oznaczamy przez (g, f ) $→ g ◦ f, a morfizm A →→ →→→→→→→→→→g→→→→→→→→→◦f→→→→→→→ C nazywamy złożeniem morfizmów A→→→→→→→→f B i B →→→→→→→→g C.

(2)

Ponadto wymagamy, aby spełnione były następujące aksjomaty:

Łączność. Jeśli A→→→→→→→→f B, B →→→→→→→→g C i C →→→→→→→→→→h D są morfizmami w C, to

h◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f.

Identyczność. Dla każdego obiektu B∈ Ob(C) istnieje morfizm B →→→→→→→→→→→→1→→→→→→→→B B taki, że dla każdych morfizmów A→→→→→→→→f B i B →→→→→→→→g C

1B◦ f = f oraz g ◦ 1B= g.

(3)

Jeśli klasy Ob(C) i Ar(C) są zbiorami, to kategorię C nazywamy małą. Jeśli wszystkie klasy Hom(A, B) są zbiorami, to kategorię C nazywamy lokalnie małą.

(4)

Przykład 1.60. Niech (P , ≤) będzie częściowym porządkiem. Kategorię P określamy nastę- pująco: obiektami Ob(P) są elementy zbioru P, zaś a→ b wtedy i tylko wtedy, gdy a≤ b. Niech (X , τ ) będzie przestrzenią topologiczną i rozważmy częściowy porządek (τ ,⊆). Określoną powyżej kategorię P dla takiego porządku będziemy oznaczać przez O(X) i nazywać kategorią posetalną przestrzeni (X , τ ).

(5)

Definicja 1.61. Niech C i D będą kategoriami. Funktorem kowariantnym F z C do D nazywamy parę odwzorowań Ob(C) → Ob(D) i Ar(C) → Ar(D) (oznaczanych tym samym symbolem F), które przyporządkowują dowolnemu obiektowi A ∈ Ob(C) obiekt F (A) ∈ Ob(D) i dowolnemu morfizmowi A→→→→→→→→f B w Ar(C) morfizm F (A)→ →→→→→→→→→→→F (f )→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→F (B) w Ar(D) w taki sposób, że spełnione są następujące aksjomaty:

1. F (1A) = 1F (A), dla dowolnego A ∈ Ob(C);

2. F (g◦ f) = F (g) ◦ F (f), dla dowolnych A→→→→→→→→f B i B →→→→→→→→g C w Ar(C).

Funktorem kontrawariantnym nazywamy analogicznie zdefiniowaną parę odwzorowań, w których morfizmowi A→→→→→→→→f B w Ar(C) przyporządkowany jest morfizm F (B)→ →→→→→→→→→→→F (f )→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→F (A) w Ar(D) oraz warunek 2. zastąpiony jest przez

2’. F (g◦ f) = F (f) ◦ F (g), dla dowolnych A→→→→→→→→f B i B →→→→→→→→g C w Ar(C).

(6)

Przykład 1.62. Niech k będzie ciałem algebraicznie domkniętym, niech V ⊆ kn będzie rozma- itością algebraiczną, niech (V , τ ) będzie przestrzenią topologiczną z topologią Zarisskiego i niech O(V ) będzie kategorią posetalną przestrzeni (V , τ ). Niech k − Alg będzie kategorią k-algebra.

Prasnopem nazywamy funktor kontrawariantny F :O(V ) → k − Alg.

Snopem nazywamy prasnop spełniający dodatkowo następujące aksjomaty:

Lokalność. Jeśli {Ui| i ∈ I } jest pokryciem otwartym zbioru U ∈ τ oraz dla s, t∈ F (U) zachodzi s|Ui=t|Ui, i∈ I, to wówczas s = t.

Sklejanie. Jeśli {Ui| i ∈ I } jest pokryciem otwartym zbioru U ∈ τ oraz dla i ∈ I istnieje si ∈ F (Ui) takie, że dla dowolnych j ∈ I zachodzi si|Ui∩Uj =sj|Ui∩Uj , to wówczas istnieje s∈ F (U) takie, że s|Ui=si, i∈ I.

Analogicznie można też definiować prasnopy i snopy o wartościach w innych kategoriach C.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

[r]

Jeżeli podano więcej niż dwie nazwy roślin (np. Poprawna odpowiedź:. Części owocu lub nasienia

- Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.. - Wymagana jest pełna poprawność zapisu

Jeżeli podano więcej niż trzy odpowiedzi, ocenie podlegają tylko trzy kolejne, pierwsze odpowiedzi...

Wyjaśnij, czym był wielki kryzys gospodarczy i jakie były

A group of 30 children are surveyed to find out which of the three sports cricket (C), basketball (B) or volleyball (V) they play.. The results are