• Nie Znaleziono Wyników

Zakres zagadnień i lektur do egzaminu: Dydaktyka szkoły wyższej i Pedagogika współczesna – dr S. Bakuła Dydaktyka szkoły wyższej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zakres zagadnień i lektur do egzaminu: Dydaktyka szkoły wyższej i Pedagogika współczesna – dr S. Bakuła Dydaktyka szkoły wyższej"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zakres zagadnień i lektur do egzaminu: Dydaktyka szkoły wyższej i Pedagogika współczesna – dr S. Bakuła

Dydaktyka szkoły wyższej

.

Zakres zagadnień do egzaminu.

1. Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe zmiany w tworzeniu programów nauczania.

2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. Nowy system pojęć – program kształcenia a program studiów.

4. Metody weryfikacji efektów kształcenia.

5. Tworzenie zajęć i programów kształcenia zgodnych z KRK.

6. Techniki i metody zwiększania potencjału myślenia twórczego jednostki.

Lektury obowiązkowe.

1. Chmielewska E., Autonomia programowa uczelni – ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW, 2010, szczególnie s. 91-116.

2. Kraśniewski A., Jak przygotować program kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Warszawa 2011, szczególnie s. 19-85.

3. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1995, szczególnie rozdz. IV-V.

Pedagogika współczesna.

Zakres zagadnień do egzaminu.

(2)

1. Przedmiot i metody badań pedagogicznych.

2. Ogólna struktura systemu pojęć pedagogicznych: wychowanie, kształcenie, edukacja.

3. Wybrane współczesne prądy i kierunki pedagogiczne.

4. Tradycyjny a współczesny model szkoły: programy, metody wdrażania, style nauczania, cele kształcenia, wzory uczenia się, metody oceniania.

5. Pozytywne i negatywne strony związane z zastosowaniem technik informacyjnych w edukacji.

6. Behawiorystyczne, humanistyczne, konstruktywistyczne style tworzenia programów szkolnych.

7. Warsztat nauczyciela – nowe metody pracy z uczniem i sposoby oceniania

Lektury obowiązkowe.

1. Hankała A., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, w:

Pedagogika@środki informatyczne i media, M. Tanaś (red.), Warszawa- Kraków 2004, s. 73-83.

2. Pedagogika: podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t.

1-2, Gdańsk 2006 – znajdą tu Państwo wszystkie materiały niezbędne do opracowania zagadnień na egzamin.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zdaniem Schippmanna plan tego typu wywodzi się z Iranu, skąd rozprzestrzenił się szeroko na obszarze Bliskiego Wschodu (z wyjątkiem Mezopotamii).6 Wielu z nich przypisuje się

The following aspects are discussed in this survey: the concepts of agents in general with its characteristics, possible fields of applications in manufacturing, manufacturing

Een aantal beslissingsregels zijn ingebouwd in het systeem die beslissen over zaken zoals het kiezen van de modaliteit waarmee een container wordt vervoerd wanner

[r]

In this paper, the results of numerical modelling of complex process of the cross-wedge rolling (CWR) of screw spike are presented. The commercial software DEFORM-3D basing on

Analiza numeryczna wybranych testów trybologicznych stosowanych w procesach obróbki.. plastycznej

Next, for a selected study area with all relevant types of 3D Cadastral parcels occurring, both building format and volumetric format parcel (above and below

- w przypadku, gdy wydział nie prowadził dotychczas studiów na wymienionym w uchwale kierunku i poziomie kształcenia – utworzenie studiów na tym kierunku i poziomie