• Nie Znaleziono Wyników

Forum Inicjatyw Młodzieżowych - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Forum Inicjatyw Młodzieżowych - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

MARTA KLICZKA

ur. 1951; Hrubieszów

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL, współczesność

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, 1990, 1991, przemiany ekonomiczne i społeczne, mentalność młodzieży, młodzież wobec transformacji ustrojowej, praca, nowy rynek pracy, nowa gospodarka, program „Rynek Pracy - Workshops on Economics of Job Market”, Martin Meyer, Pasquale Policastro, Forum Inicjatyw Młodzieżowych

Forum Inicjatyw Młodzieżowych

Zmiany w gospodarce, koniec obowiązku świadczenia pracy mobilizowały młodzież do zdobywania informacji o nowym rynku pracy. Dotychczas wystarczał dyplom, obecnie pracodawcy interesują się czy kandydat potrafi porozumiewać się w innym języku i jakie ma hobby (wychowankowie domów kultury, chętnie opisywali swoje zainteresowania).

Wsparliśmy młodzież, tworząc w 1990 r. program „Rynek Pracy - Workshops on Economics of Job Market” przy pomocy Martina Meyera i Pasquale Policastro o nazwie „Forum Inicjatyw Młodzieżowych”. Zainteresowanie było ogromne mimo informacji, że spotkania będą prowadzone w języku angielskim. Udział w forum był bezpłatny, ale młodzież odpowiadała za całodzienne wyżywienie wykładowcy. Dzielili między siebie obowiązki eleganckiego nakrycia stołu, samodzielnego przygotowania menu. Z ich inicjatywy odbywały się także koncerty dla amerykańskich wykładowców w wykonaniu kameralnych składów muzyków z Filharmonii Lubelskiej. Zajęcia prowadzone były ciekawymi metodami, program kończył się sprawdzeniem wiedzy.

Dwudziestego szóstego kwietnia 1991 roku Rada Forum wydała zaświadczenia dla absolwentów, podkreślając duże zaangażowanie młodzieży. W następnym roku uzyskaliśmy zgodę producenta filmów „Jak założyć własną firmę” na bezpłatną projekcję w MDK filmów dla młodzieży. Takie były początki poznawania zasad nowej gospodarki w naszej placówce.

(2)

Data i miejsce nagrania 2014-02-03, Lublin

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Małgorzata Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Cytaty

Powiązane dokumenty

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Okrągły Stół, przemiany ekonomiczne i społeczne, Mieczysław Rakowski, Zbigniew Brzeziński,

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, PRL, wybory czerwcowe 1989, kampania wyborcza 1989, wybory parlamentarne 1991, kampania wyborcza 1991, przełom 1989

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom 1989 roku, przemiany po 1989 roku, przemiany gospodarcze..

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, przemiany ekonomiczne i społeczne, nowa gospodarka, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz,

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, przemiany ekonomiczne i społeczne, Polacy, mentalność Polaków, zmiana mentalności,

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, przemiany ekonomiczne i społeczne, zmiana nazw ulic, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, PRL, wybory czerwcowe 1989, przełom 1989 roku, przemiany po 1989 roku, Obywatelski Klub Parlamentarny, Roman

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, Lublin, PRL, Solidarność, UMCS, wolne wybory w 1989 roku, przełom w 1989 roku, Włodawa, internowanie, Zbigniew Zaporowski,