• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zadań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zadań"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/2 ... ...

klasa data

1. Oblicz w pamięci:

a) 33 + 55 =

. . .

b) 87 + 13 + 15 + 75 =

. . .

c) 46 − 14 =

. . .

d) 81 − 46 =

. . . .

2. Oblicz w pamięci:

a) 9 ⋅ 6 =

. . .

b) 18 ⋅ 3 =

. . .

c) 42 : 7 =

. . .

d) 64 : 4 =

. . . .

3. Oblicz w pamięci:

a) 65 ⋅ 100 =

. . . .

b) 9000 ⋅ 50 =

. . . .

c) 8100 : 9 =

. . . .

d) 63000 : 700 =

. . . .

e) 3 3 =

. . . .

f) 4 2 =

. . . .

g) 25 ⋅ 4 ⋅ 29 =

. . . .

h) 50 ⋅ 47 ⋅ 2 =

. . . .

4. Jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej?

A. � = 5 7 , � = 4 7 B. � = 7 5 , � = 11 7 C. � = 5 7 , � = 1 4 7 D. � = 6 8 , � = 1 5 8 5. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Liczba 4220 dzieli się przez 2, 3, 5, 9 i 10. prawda fałsz Liczba 10 2 + 8 dzieli się przez 9. prawda fałsz

6. W klasie V a jest 25 uczniów, w klasie V b – 30, a w klasie V c – 25. Czy liczba wszystkich uczniów tych klas jest podzielna przez 10?

7. Znajdź najmniejszą wspólną wielokrotność (różną od 0) podanych liczb.

a) NWW (3, 11) =

. . .

b) NWW (4, 8) =

. . .

c) NWW (9, 15) =

. . . .

8. Znajdź NWD (18, 27).

9. Rozłóż podane liczby na czynniki pierwsze:

56 =

. . .

450 =

. . . .

10. a) Zamień ułamki niewłaściwe na liczby mieszane:

14 5 =

. . . .

7 4 =

. . . .

b) Zamień liczby mieszane na ułamki niewłaściwe:

2 1 3 =

. . .

2 2 9 =

. . . .

11. Wpisz odpowiednie ułamki.

a) 19 sekund to

. . .

godziny b) 47 g to

. . .

kg c) 14 cm 9 mm to

. . .

m 12. Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Postaraj się, aby był on jak najmniejszy.

a) 2 3 i 3 5

. . .

b) 5 8 i 3 4

. . .

c) 5 6 i 15 7

. . . .

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A str. 2/2

13. Wstaw znak > lub <.

a) 13 9

. . .

9

10 b) 1 4 7

. . .

1 4 9 c) 3 5

. . .

4

7 d) 2 5 6

. . .

3 1 8

14. Oblicz:

a) 1 2 7 + 1 4 =

. . .

c) 5 2 3 − 3 2 5 =

. . . .

b) 1 3 4 + 3 3 5 =

. . .

d) 7 1 8 − 5 3 4 =

. . . .

15. Rysunek przedstawia dwie drogi łączące miejscowości � i �. Która z podanych tras — trasa przez miejscowość �, czy trasa przez miejscowość � — jest dłuższa?

16. Uzupełnij:

a) odwrotnością liczby 5 6 jest liczba

. . .

b) odwrotnością liczby 1 2 5 jest liczba

. . . .

17. Oblicz:

a) 4 + 1 1 53 4 =

. . .

b) 2 1 4 : 2 5 6 − 1 1 31 6 =

. . . .

18. Oblicz. Wynik przedstaw w najprostszej postaci.

a) 5 6 + 1 9 =

. . . .

b) 2 5 8 + 3 5 6 =

. . . .

c) 10 715 4 =

. . . .

d) 5 1 3 − 1 3 4 =

. . . .

e) 1 2 9 ⋅ 4 =

. . . .

f) 2 1 3 ⋅ 1 1 8 =

. . . .

g) 2 3 : 7 =

. . . .

h) 1 1 8 : 1 1 4 =

. . . .

i) 3 3 5 − 1 1 2 ⋅ 2 1 3 =

. . . .

j) 3 1 2 + 1 10 3 : 1 3 5 =

. . . .

19. W tabeli obok zanotowano, jaką część 60-kilometrowej trasy prze- jechał rowerzysta każdego dnia. Uzupełnij zdania.

a) Rowerzysta przejechał pierwszego dnia

. . . .

km.

b) Trzeciego dnia przejechał o

. . . .

km

. . . .

mniej / więcej niż drugiego dnia.

I dzień 1 6 II dzień 13 20 III dzień 11 60

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wybór zadań: Marta Jędrzejczyk 1058793 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo

Ile pieniędzy Witek powinien oddać Kasi, aby każde dziecko wydało na prezent tyle samo?. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe... Obok narysowano

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

40 =. Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika.. W tabeli obok zanotowano, jaką część 60-kilometrowej trasy prze- jechał rowerzysta każdego dnia. Uzupełnij zdania.. a)