1. Uzupełnij podane wyrazy literami

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1. Uzupełnij podane wyrazy literami ch lub h.

mar...ewka – ...

...uba – ...

...ipopotam – ...

...ór – ...

...ymn – ...

...iacynt – ...

...ryzantema – ...

...rabąszcz – ...

...erbata – ...

du... – ...

...antle – ...

...aos – ...

b) Do każdego wyrazu dopisz po jednym określeniu.

2. W każdym wyrazie zastąp jedną literę h lub ch i utwórz w ten sposób nowe wyrazy.

bór – ...

zawód – ...

rak – ...

żołd – ...

drabina – ...

mina – ...

obrona – ...

grypa – ...

czytać – ...

pomagać – ...

3. Uzupełnij wyrazy brakującymi ż lub rz.

czarna po....eczka, pobo....ne życzenie, skó....ana torba, ....ółte karteczki, złoty pienią....ek po....egnalny list, l....ejszy plecak, wzo....ysty dywan, czerwona ja....ębina,

antyczna ....eźba, ....yzna gleba, doj....ały owoc, g....ąska droga, kosztowna bi....uteria

Figure

Updating...

References

Related subjects :