Ilu chłopców jest w tej klasie? 4

Download (0)

Full text

(1)

VII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY 1z10 o tytuł

„MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA”

Część pisemna

Kod ucznia Czas pracy w minutach

Drogi uczniu, przed Tobą zestaw 20 problemów, masz na ich rozwiązanie 45 minut. Pracuj spokojnie, pod każdym pytaniem, w wyznaczonym miejscu wpisz tylko odpowiedź, ale ma to być konkretna odpowiedź na postawione pytanie.

1. Z odpadów produkcyjnych potrzebnych do zrobienia 5 kostek brukowych jesteśmy w stanie zrobić jeszcze jedną kostkę. A ile kostek brukowych zrobimy z odpadków powstałych z 500 kostek?

2. Dziewczęta trzymając się za ręce tańczą w kręgu. Alicja jest piąta na lewo od Beaty i ósma na prawo od niej. Ile dziewcząt tańczy w tym kręgu?

3. W klasie jest 20 uczniów. Uczniowie siedzą w ławkach parami w ten sposób, że dokładnie jedna trzecia chłopców siedzi z dziewczętami, a dokładnie połowa dziewcząt siedzi z chłopcami. Ilu chłopców jest w tej klasie?

4.

(2)

5. Wstaw odpowiednią liczbę w miejsce znaku zapytania.

6. Wiek każdego z 3 chłopców wyraża się liczbą całkowitą. Iloczyn ich lat wynosi teraz 18, a za rok będzie równy 60. Ile lat ma obecnie najstarszy z nich?

7. W klasie na pytanie "Kto uprawia lekkoatletykę?" 16 uczniów podnosi rękę do góry, a na pytanie "Kto gra w siatkówkę?" podnosi się 10 rąk. Każdy uczeń podniósł rękę co najmniej jeden raz, a 4 uczniów podniosło rękę 2 razy. Ilu uczniów jest w tej klasie?

8. Jaki dzień następuje dwa dni po dniu, który występuje trzy dni przed dniem, który następuje dwa dni po środzie?

9. Ułóż liczby 3 1 2 4 w nowym porządku stosując się do wskazówek podanych poniżej:

 Środkowe liczby sumują się do pięciu.

 Czwórka znajduje się po lewej stronie, ale obok jedynki.

 Liczba skrajnie po prawej stronie jest większa niż liczba na lewym skraju.

10. Jaka liczba jest kontynuacją podanego poniżej ciągu?

3, 3, 6, 9, 15, 24, …..

11. Jaką literą zaznaczony jest obszar gdzie znajdują się ryby z niebieskimi ogonami i żółtymi płetwami, które świecą w ciemnościach, ale nie lubią zimnej wody?

(3)

12. Połącz w pary zygzaki tak, aby powstały dwa kwadraty:

13. Oblicz wysokość stołu.

14. Na pastwisku pasą się konie, krowy i gęsi. Krów jest więcej niż gęsi. Krowy i gęsi mają łącznie sto głów i nóg, i jest ich łącznie trzy razy więcej niż koni. Ile koni pasie się na pastwisku?

15. W poniższym równaniu opuszczono znaki działań. Uzupełnij luki tak aby otrzymać równość prawdziwą.

5 …. 4 …. 6 …. 3 = 4

16. Wanna napełnia się przy użyciu kranu nr 1 w ciągu 10 minut, a przy użyciu kranu nr 2 w ciągu 15 minut. W jakim czasie wanna napełni się przy użyciu dwóch kranów jednocześnie?

(4)

17. Oblicz długość przekątnej AC prostokąta ABCD.

18. Pewien hodowca miał duże stado kucyków. Zapytany kiedyś o ich liczbę, odpowiedział: "Czwarta część liczby moich kucyków dodana do ich trzeciej części to o dziesięć kucyków więcej niż połowa całego mojego stada". Ile kucyków miał hodowca?

19. Jurek i Wanda umówili się do kina na dzisiejszy wieczór. Mają spotkać się pół godziny później niż w zeszły czwartek, kiedy to spotkali się 2 godziny wcześniej niż w poniedziałek.

Z kolei spotkanie poniedziałkowe odbyło się 3 godziny później niż w przedostatnią sobotę , kiedy to umówili się o 1700. O której spotkają się dzisiaj?

20. Wyobraź sobie, że po brzegach kostki idzie biedronka. W tej chwili stoi na przednim górnym rogu z prawej strony. Ale zobaczyła Ciebie i rusza w lewo, na dół, do tyłu, a potem na prawo. Gdzie teraz jest biedronka?

(5)

VII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY 1z10 o tytuł

„MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA”

Część pisemna – klucz odpowiedzi 1. 124

2. 13 3. 12 4. 25 5. 14 6. 9 7. 22

8. czwartek 9. 2 4 1 3 10. 39 11. F

12. 1 i 5 oraz 3 i 4 13. 150

14. 8 koni 15. 5-4+6-3=4 16. 6

17. 10 18. 120 19. 1830

20. W prawym dolnym rogu

Figure

Updating...

References

Related subjects :