• Nie Znaleziono Wyników

KARTA PRACY Temat: Dystrybucja aplikacji Data ............... Uczeń/uczennica ........................................................................................ Klasa ...............

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KARTA PRACY Temat: Dystrybucja aplikacji Data ............... Uczeń/uczennica ........................................................................................ Klasa ..............."

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KARTA PRACY

Temat: Dystrybucja aplikacji Data ...

Uczeń/uczennica ... Klasa ...

UWAGI:

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie nie otrzymujesz punktów.

Ostatnią kolumnę tabeli wypełnia nauczyciel.

Lp. Z A D A N I E R O Z W I Ą Z A N I A

Punktacj a zadania

Liczba otrzymanych

punktów

1 Uzupełnij definicje.

………. – standardowy instalator dla aplikacji Visual Studio Net

……… – instalator Windows wykorzystywany do instalowania aplikacji WWW

1

2 Wymień trzy edytory konfiguracji

programu instalacyjnego. ………..

………..

………..

1

3 Uzupełnij opisy plików programu

instalacyjnego. Nazwa.msi –……….

………

Setup.exe – ………

…..

Setup.ini – ………

….

2

4 Opisz zastosowanie okna

Configuration Manager. ...

...

...

...

...

...

3

(2)

Uwagi: ...

...

Razem

Zasady oceniania:

1–2 pkt – dop

3–4 pkt – dst

5–6 pkt – db

7 pkt – bdb

Stopie ń

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Za brak odpowiedzi, błędne lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Ostatnią kolumnę tabeli wypełnia

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Za brak odpowiedzi, błędne lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Ostatnią kolumnę tabeli

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Ostatnią kolumnę tabeli wypełnia

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Ostatnią kolumnę tabeli

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Ostatnią kolumnę tabeli

Wskazane jest, aby w każdej tabeli bazy danych było pole o unikatowej wartości dla każdego rekordu. Pole formularza może;

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania.. Ostatnią kolumnę tabeli

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi nie

• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie PUNKTACJA ZADANIA.. Za brak odpowiedzi nie