fizyka 7 22.06.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FIZYKA – klasa VII 22.06.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z kinematyki Podsumuję dotychczas zdobytą wiedzę z kinematyki.

Lekcja z e-podręcznika

Pozdrawiam, Joanna Rębiś

Figure

Updating...

References

Related subjects :