Wiele radości ze szkolnych aktualności

12  Download (0)

Full text

(1)

STYCZEO 2019 – WYDANIE 4

Wiele radości ze szkolnych

aktualności

(2)

2

Cześd. To ja Oliwier. Dziś będę kontynuował częśd o Gwieździe Betlejemskiej.

Zapraszam.

Biblijni trzej królowie byli mędrcami pogaoskimi i badaczami nieba. W tamtych czasach wierzono, że gdy na niebie pojawi się nowa gwiazda, to narodził się następca tronu. Gdy na niebie pojawiła się Gwiazda Betlejemska, to przez kilka tygodni ją obserwowali. Po ok. trzech tygodniach intuicja kazała im iśd za nią.

Wzięli ze sobą:

 Złoto

 Kadzidło

 Mirrę i dali je dzieciąteczku. Nieco o nich opowiem.

Złoto jest jednym z najdroższych i najcięższych pierwiastków na ziemi i w kosmosie.

W porównaniu do kosmosu, na ziemi jest go tylko 0,000000000000001%. Mało .

Kadzidło to odmiana bursztynu, który bardzo łatwo się dymi. W kościele (szczególnie na nabożeostwach) ksiądz lub szafarz trzyma w ręku ten przedmiot (na zdjęciu) i nim święci Najświętszy Sakrament.

(3)

3

To może byd dziwne, ale mirra jest ziołem

narkotycznym, lecz nie odurzającym. Jest za to trochę lecząca.

Ptaszki zimą

Dokarmianie ptaków – dostarczanie pożywienia ptakom żyjącym na wolności, zazwyczaj w zimie, gdy krótki dzieo oraz niesprzyjające warunki (szczególnie marznący deszcz lub mżawka) nie pozwalają im wystarczająco zaspokoid głodu.

Wielu właścicieli ogrodów zastanawia się, czy trzeba dokarmiad ptaki w zimie?

W poniższym tekście odpowiadamy na to pytanie oraz wiele innych.

1. Czym karmid ptaki?

Najlepiej dostarczad ptakom pokarm zbliżony do tego, co jedzą w środowisku naturalnym. Ptaki odwiedzające karmniki lubią szczególnie nasiona, wśród których największą popularnością cieszy się słonecznik (zarówno łuskany, jak i niełuskany). Amatorami słonecznika są m. in.: sikory, dzwoniec, wróbel i mazurek, kowalik, czyż, grubodziób i trznadel. Nasiona zbóż, m. in.: prosa, owsa i pszenicy, są chętnie zjadane przez gołębie i sierpówki. Prosem chętnie częstują się także wróble i mazurki.

Z kolei sikory, kowaliki, dzięcioły i ptaki krukowate gustują w słoninie. Tylko należy pamiętad, by słonina dla ptaków była świeża i nie zawierała szkodliwej soli. Dokarmianie słoniną lepiej ograniczyd lub całkowicie z niego zrezygnowad w okresie dodatnich temperatur, kiedy może szybko zjełczed i stanowid zagrożenie dla zdrowia ptaków.

2. Regularne oczyszczanie karmnika.

Karmnik powinien byd regularnie oczyszczany z zalegających resztek jedzenia i odchodów, gdyż ich pozostawienie może sprzyjad szerzeniu się wśród dokarmianych ptaków chorób zakaźnych.

(4)

4

Karmnik powinien mied taką konstrukcję, aby chronił karmę przed zawilgoceniem (przed deszczem i śniegiem).

Karma musi byd zawsze świeża, nie zepsuta, nigdy nie solona. Jeżeli nie jest od razu zjadana, należy ją często zmieniad, np. słonina po upływie 2 tygodni jest już zjełczała. Pieczywo należy stosowad tylko uzupełniająco, nie jako karmę podstawową.

Karmnik powinien byd umieszczony z dala od krzewów czy innych miejsc stanowiących dobrą kryjówkę dla kotów polujących na ptaki, a równocześnie zapewniad ptakom nieskrępowany dostęp i drogę ucieczki.

3. Kiedy rozpocząd dokarmianie ptaków?

Rozpoczęte dokarmianie należy kontynuowad przez całą zimę. Na jesieni, do miejsc z pożywieniem ptaki przylatują coraz częściej, a w miarę zbliżania się wiosny coraz rzadziej. Dokarmianie powinno byd rozpoczęte najwcześniej w październiku – listopadzie, a zakooczone w marcu. W pobliżu karmnika warto ustawid poidło.

Nie należy dokarmiad ptaków wiosną, latem i jesienią. Zbyt wczesne rozpoczęcie dokarmiania powoduje zaburzenie instynktu wędrówkowego, zwłaszcza u ptaków wodnych.

Przygotowała Eliza Piaszczyoska

(5)

5

8 stycznia obchodzimy dość nietypowe, ale jakże potrzebne święto – Dzień Sprzątania Biurka. W kwestii sprzątania i porządku od lat ścierają się dwie frakcje. Jedna twierdzi, że w bałaganie nie da się pracować, marnuje się czas na poszukiwania potrzebnych dokumentów, a człowiek nie może się skoncentrować. Druga frakcja twierdzi, że nieład artystyczny świadczy o kreatywności i zaangażowaniu. Sam Albert Einstein powiedział podobno: Jeżeli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem czego jest puste biurko?

Nieład nieładem, ale nie ulega wątpliwości, że kubki z pozasychaną kawą, brudne talerze, śmieci wysypujące się z kosza czy klejące plamy na biurku, mogłyby raz na jakiś czas znikać z miejsca pracy.

Czyste biurko to nie tylko możliwość dostrzeżenia blatu i uwolnienia się od zagnieżdżonych w zakamarkach pokładów kurzu, to również lepsza organizacja i wydajność pracy.

Myślę , że spojrzycie teraz na swoje biurka krytycznym wzrokiem i zrobicie trochę porządku.

Z całą pewnością mama się ucieszy, a może i wam spodoba się ład panujący na biurku.

P. M., M. P-G.

(6)

6

Święto naszych Babd i Dziadków

Dzieo Babci – święto obchodzone dla uhonorowania babd; w dzieo ten wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii – 26 lipca.

Dzieo Dziadka – rodzinne, świeckie święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten dzieo wnuki składają życzenia swoim

dziadkom a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuoczo- wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek.

Obchody Dnia Babci:

W Polsce

Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie”

w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzowad „Express Poznaoski”, a jego głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger.

We Francji

Jest to święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedzielę marca. Powstało jako rozwinięcie pomysłu na popularną kawę Babci czyli Café Grand'Mère. Była to w północnej Francji lat 50. XX w. bardzo popularna kawa, stworzona i sprzedawana przez małżeostwo Monnier z Roubaix, właścicieli delikatesów.

Święto jest okazją do wielu konkursów na najpiękniejsze laurki dla babd oraz najładniejsze życzenia.

W Ameryce

Amerykaoskim (w USA i Kanadzie) odpowiednikiem dni dziadka i babci jest Narodowy Dzieo Dziadków, ang. National Grandparents Day. Nie jest więc świętem rozdzielonym na dwa dni.

(7)

7

Obchody Dnia Dziadka:

W Polsce

Święto do Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze.

W Rosji

W Rosji, na jesieni 2009 roku, pojawiło się nowe, rodzinne święto – Dzieo babci i dziadka. Jednakże, jak podaje Press-Center 15 października 2009, jest to

"Rosyjski Dzieo Babci" . Brak oficjalnej daty obchodów.

W Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii święto dziadków obchodzone jest w pierwszą niedzielę października.

A oto parę pomysłów na podarunek:

 Złóż spersonalizowane życzenia, po których sprawisz, że Dziadkowie poczują się wyjątkowo;

 Kup kwiaty;

 Zrób laurkę.

Przykłady życzeo:

Zawsze Dziadziuś o wnuki troszczy sie, pamięta...

Toż Mu szczęścia i zdrowia dziś życzą wnuczęta...

(8)

8

Babciu!

Twój dom, to dom wróżki gdzie się spełniają marzenia to takie miejsce na Ziemi

gdzie smutek w radośd się zmienia.

Przygotowała Eliza Piaszczyoska

(9)

9

Pierwszaki Górą! Grosza!

W zeszłym tygodniu Samorząd Szkolny zakooczył akcję ,,Góra grosza’’. Jest to wydarzenie organizowane w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Akcja przynosi wiele efektów np.:

 wychowawczy

 integracyjny

 prestiżowy

Jak co roku zbieraliśmy pieniążki na dzieci wychowujące się poza własną rodziną. Najwięcej udało się zebrad klasie 1. Pierwszaki pokazały, że mają wielkie serca i, że mały może więcej. Serdecznie im gratulujemy, a wynik ósmoklasistów pozostawiamy bez komentarza .

Teraz przedstawimy Wam wyniki:

1. Klasa 1 - 7,21 zł (kwota na jednego ucznia ) 2. Klasa 3 - 5,58 zł

3. Klasa 6 - 4,39 zł 4. Klasa 5a - 4,38 zł 5. Klasa 5b - 4,35 zł 6. Klasa 7 - 3,68 zł 7. Klasa 4 - 1,48 zł 8. Klasa 2 - 1,38 zł 9. Klasa 8 - 0,14 zł

(10)

10

Łącznie zebraliśmy kwotę 557,16 zł, która zostanie przekazana fundacji „ Nasz Dom’’ . Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się uzbierad jeszcze więcej.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

W. W.

Kulturalne ferie

Już wkrótce nadejdą długo oczekiwane ferie zimowe, które rozpoczną się 28.01 i potrwają do 08.02. Chcieliśmy Wam przedstawid kilka ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu. 

 czytanie różnych książek lub komiksów;

 wyjazd do kina z rodziną;

 wyjazd do teatru;

 wspólne granie w gry planszowe;

 gra w kręgle;

 wyjazd na lodowisko;

 wyjazd na narty;

 spędzanie czasu na świeżym powietrzu;

 wyjazd do muzeum.

(11)

11

Dzieo wegetarian

Wegetarianie mają swoje święto 11 stycznia. Jedni twierdzą, że wegetarianizm to sposób odżywiania, sami zainteresowani tłumaczą, że to styl życia.

Zwolenników z roku na rok jest coraz więcej. Szacuje się, że w Polsce wegetarian jest już około 2 milionów, a większośd z nich to ludzie młodzi.

Wegetarianizm - świadome i celowe wyłączanie z diety mięsa, w tym ryb i owoców morza. Dotyczy również innych produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności pochodzących z uboju, takich jak smalec lub żelatyna.

Wegetarianie nie jedzą mięsa, ponieważ zwierzęta cierpią i powinny byd lepiej traktowane. Sprzeciwiają się oni zabijaniu zwierząt na farmach i nadmiernej produkcji mięsa. Argumenty odnoszące się do złych warunków życia zwierząt odnoszą się szczególnie do hodowli przemysłowej.

Odmiany wegetarianizmu.

1. Weganizm – polega na rezygnacji ze spożywania wszelkich pokarmów pochodzących od zwierząt. Poza mięsem nie spożywa się również mleka, serów, jaj i miodu (niektórzy weganie uznają go w swojej diecie, wtedy też pojawia się termin beegan). Terminu weganizm używa się też do określenia proekologicznego stylu życia obejmującego niekorzystanie z produktów, w których powstaniu brały udział zwierzęta, takich jak skórzane ubrania, futra czy testowane na zwierzętach kosmetyki. Przy takim rozumieniu terminu weganizm samą dietę odrzucającą pokarm zwierzęcego pochodzenia nazywa się ścisłym wegetarianizmem.

2. Witarianizm – dieta polegająca na spożywaniu wyłącznie produktów świeżych (bardzo rzadko nie łączy się z wegetarianizmem). Odrzuca jakiekolwiek potrawy gotowane. Witarianie rezygnują również z wszelkich napojów typu kawa, herbata.

3. Frutarianizm – najbardziej zaostrzona forma wegetarianizmu. Oprócz mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego fruktarianie nie jedzą

(12)

12

żadnych owoców i warzyw, których zerwanie uśmierciłoby roślinę (np.

sałaty). Ich pokarmem jest produkt naturalny, którego pozyskanie nie wymaga „zabicia” rośliny, czyli owoce w znaczeniu botanicznym, do których zaliczają się: ogórki, kabaczki, pomidory, bakłażany, jak i owoce w znaczeniu kulinarnym, np.: jabłka, banany, pomaraocze.

Odpowiednio skomponowana dieta wegetariaoska, włączając w to różne odmiany wegetarianizmu oraz ścisłe diety wegaoskie, jest korzystna dla zdrowia i może zapewnid wszystkie niezbędne składniki odżywcze w ilościach rekomendowanych przez organizacje zajmujące się odżywianiem, wszystkim grupom wiekowym, także kobietom w ciąży oraz sportowcom.

W. W.

KĄCIK CZYTELNIKA

Na ten miesiąc i zbliżające się ferie chcemy przedstawid Wam jedną ciekawą książkę.

Książka nosi tytuł „Zaopiekuj się mną - Supeł, niesforny pupil”. Autorką tej książki jest Holly Webb. Książka opowiada o psie, który został pupilkiem Basi.

Supeł uwielbia swój nowy dom, zabawy z Basią, długie spacery i psoty. Niestety, niektórzy przyjaciele Basi uważają, że Supeł jest niegrzecznym, źle

wychowanym kundelkiem. Czy Basi uda się udowodnid wszystkim, że czasem to właśnie taki niesforny Supeł może byd najwspanialszym psem na świecie?

Zachęcamy do przeczytania Domi i Ola

Figure

Updating...

References

Related subjects :