Pełen tekst

(1)

ST-3285N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

W ym iary zew nętrzne i ciężar

w ysokość [m m ]

25,4

szerokość [m m ]

102,1

g łę b o ko ść [m m ]

146,6

ciężar [k g ]

0,68

P ojem ność Dysk niesfom ra to w an y Form at (512B na sektor)

ca łko w ita [M B]

237,1

p o w ie rzch n i [M B]

cylin d ra [M B]

ście żki [B ]

Dop. temp. P racy Spocz.

[°C]

O późnienia [m s ]

Średnio

12

R W

TR/TR

4

Max

32

La tency

6,67

Overhead Geometria napędu

d yskó w

2

c y lin d ró w

1689

g ło w ic danych

3

g ło w ic serw o

sum a sekto ró w

485601

sekt/ścieżkę

śr. 57

Dopuszczalne p rz e c ią ż g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y ko ryg ow ałn e

P rędkość tra n s m is ji im / s ] Dysk < •> B u fo r

1,88 ...3,05

Szyna SCSI: s y n c / (async)

10/(5)

Poj. zapas.

ZBR

N iezaw odność B łę d y (xx ■>1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL pata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

250

B u fo r dysku [k B ]

128

P rędkość obr. [1 /m in ]

4500

Sytem kod ow ania

(1,7)RLL

Gęstość za p isu [ TPI]

1960

P o zycjon er

RVC

S tart / S top [s ] Poz. hał. [d B A @ 1m ] Typowy R/W v w nC a a i f Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ]

5,700 3,000 1,000

lin ia +12V [A ]

1,500

lin ia +5V [A ]

(2)

Widok z boku na J2-J3

Widok z przodu Widok z boku

naJ4-J5 naJ1

CM T N M < 0

o e o o

*- co*nr~-

0*

1 —

GND DBO

GND DB1

GND DB2

GND DB3

GND DB4

GND DB5

GND DB6

GND DB7

GND DBP

GND GND

GND GND

RES RES

OPN TRM

RES RES

GND GND

GND ATN

GND GND

GND BSY

GND ACK

GND RST

GND MSG

GND S EL

GND C/D

GND REQ

GND I/O

LED/SYNC

♦LED » J4/9, J5/8 -LED * J4/10, J5/7

♦SYN * J4/8, J5/6 -S Y N -J47.J5/5

♦ 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

J2/1-2ffP

Rezystory RN-1...RN-3 zasilane są poprzez linię TERMPWR.

J2/1-3fP

Rezystory RN-1 ...RN-3 zasilane ze źródła zasilania na dysku.

J2/3-4(jp

Dysk zasila linię TERMPWR.

2

m z

i

Dysk zasila zarówno pakiety RN jak i Enię TERMPWR.

J 2 / 2 - 4 ^

Dysk nie stanowi obciążenia końców linii magistrali.

J 5 / 1 - 2 ^ Praca bez kontroli

parzystości. J5/1-2 Praca z kontrolą

parzystości.

J5 /3 -4fjfl

Natychmiastowy start silnika

dysku. J5/3-4

S

Start na rozkaz wysłany

przez inicjator.

1!§S8

Zakończenie poprzez aktywne terminatory. Odpowiada to rezyst.

110om połączonym do nap. +5V. Stosować przy FAST-SCSI.

I®6

Standardowe zakończenie lini magistrali SCSI: rezyst 220om i 330om do +5V i GND.

J4: 19-20 11-12,13-14 15-16,17-18

Z wory zarezerwowana do użytku producenta.

5 5 5 BQ Q

SCSTID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu ID albo też zwor alternatywnych AD: AD0=J4/5-6, AD1 =J4/3-4, AD2=J4/5-6 (nigdy obydwu).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :