• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny Zestaw Programów Nauczania"

Copied!
34
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

(2)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania – rok szkolny 2019/2020

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (po szkole podstawowej)

01/TP/

1920 Język polski „Ponad słowami” cz.1 Program nauczania dla zakresu podstawowego.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy,

Aleksandra Wróblewska Wydawnictwo Nowa Era

1

02/TP/

1920 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Anna Kulińska

OXFORD UNIVERSITY PRESS 1

03/TP/

1920 Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w liceum i technikum.

Renata Broniarz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 1

04/TP/

1920 Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum.

Bożena Niebrzydowska

Lektorklett 1

05/TP/

1920 Filozofia

Filozofia. Zakres podstawowy. Program

nauczania dla szkół ponadpodstawowych(liceum i technikum)

Maria Łojek-Kurzętkowska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1 06/TP/

1920 Historia

„Poznać przeszłość”. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącym i technikum.

Robert Śniegocki

Wydawnictwo NOWA ERA 1

08/TP/

1920

Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum i technikum – Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski Wydawnictwo NOWA ERA

,

1

(3)

09/TP/

1920 Fizyka

Program nauczania fizyki „Odkryć fizykę’- dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa Wydawnictwo NOWA ERA

1

10/TP/

1920 Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres podstawowy.

Katarzyna Kłosowska Wydawnictwo NOWA ERA

1

11/TP/

1920 Matematyka

Prosto do matury Program nauczania matematyki w zakresie podstawowym dla szkół

ponadpodstawowych.

Piotr Grabowski Wydawnictwo NOWA ERA

1

12/TP/

1920 Informatyka

Program nauczania „Teraz bajty”.Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres

podstawowy.

Grażyna Koba

Wydawnictwo MiGra 1

13/TP/

1920

Wychowanie fizyczne

Program nauczania fizycznego. Zdrowie, sport, rekreacja.

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 1

14/TP/19 20

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program

nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

Barbara Boniek

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1 15/TP

/1920 Religia Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10

z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa. Komisja Wychowania Katolickiego KEP 1

TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

01/T/1617 Język polski „Odkrywamy na nowo”. Język polski. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Ewa Dunaj, Bogna Zagórska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1-4

02/T/1617 Język angielski

Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny.

Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym- na podbudowie

Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

OXFORD UNIVERSITY PRESS 1-4

(4)

wymagań poziomu III.0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego.

01/T/1718

03/T/1617

Język rosyjski

Dialog 1

Program nauczania języka rosyjskiego na poziomie klasy I szkoły

ponadgimnazjalnej

Program nauczania języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (liceów

ogólnokształcących, techników)

rozpoczynających naukę języka rosyjskiego.

Mirosław Zybert

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec Wydawnictwo Szkolne PWN

1-2

3-4

02/T/1819

04/T/1617

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum IV etap edukacyjny (poziom IV.0 – dla początkujących i poziom IV.1.P – dla kontynuujących naukę)

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy na poziomie IV.0 (dla rozpoczynających naukę języka

niemieckiego od podstaw).

Bożena Niebrzydowska Lektorklett

Anna Jaroszewska Wydawnictwo NOWA ERA

1-2

3-4

05/T/1617 Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo NOWA ERA 1

06/T/1617 Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX.” Zakres

podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo NOWA ERA 1

07/T/1617 Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi”. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej.

Mariusz Menz

Wydawnictwo NOWA ERA 1

08/T/1617 Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół

ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski Wydawnictwo NOWA ERA

,

1-2

09/T/1617 Fizyka

„Ciekawi świata”. Fizyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Ewa Przysiecka

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1 2-4

(5)

10/T/1617 Chemia

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół

ponadgimnazjalnych.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wydawnictwo NOWA ERA 1

11/T/1617 Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół

ponadgimnazjalnych.

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół

ponadgimnazjalnych.

Marek Kaczmarzyk Wydawnictwo NOWA ERA

Urszula Poziomek Wydawnictwo NOWA ERA

1

2-4

12/T/1617 Geografia

Program nauczania geografii w szkole

ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy „Czas na geografię”.

Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres rozszerzony Geografia dla maturzysty.

E. Wilczyńska Wydawnictwo Szkolne PWN

1

2-4

13/T/1617 Matematyka

Prosto do matury Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą Kształcenie ogólne w zakresie

podstawowym i rozszerzonym.

Piotr Grabowski Wydawnictwo NOWA ERA

1-4

14/T/1617 Informatyka Program nauczania. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Grażyna Koba

Wydawnictwo MiGra 1

15/T/1617 Wychowanie fizyczne

Program nauczania fizycznego. Zdrowie, sport, rekreacja.

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 1-4

16/T/1617 Edukacja dla bezpieczeństwa

„Odkrywamy na nowo”. Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Anna Nowak-Kowal

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1

17/T/1617 Religia Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10

z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa. Komisja Wychowania Katolickiego KEP 1-4 18/T/1617 Historia

i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo.

Katarzyna Panimasz

Wydawnictwo NOWA ERA 3 - 4

(6)

Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące i technikum.

(7)
(8)

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIKUM KLASY IV (PODSTAWA PROGRAMOWA 2012)

20/T/1617 514105 Technik usług fryzjerskich Program nauczania dla zawodu technik

usług fryzjerskich 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Język angielski zawodowy

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19) Projektowanie fryzur (A.23)

Podstawy fryzjerstwa Chemia fryzjerska Techniki fryzjerskie Kreowanie wizerunku

Działalność gospodarcza w branży fryzjerskiej

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia wykonania i stylizacji fryzur

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19) Projektowanie fryzur (A.23)

Pracownia wizualizacji

Pracownia stylizacji wizerunku PRAKTYKA ZAWODOWA *

(9)

21/T/1617 315317 Technik mechanik lotniczy Program nauczania dla zawodu technik

mechanik lotniczy 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Moduły ULC Kwalifikacje

Elektrotechnika M3

Wykonywanie obsługi liniowej i obsługi hangarowej statków powietrznych (M.31)

Elektronika M4

Technika cyfrowa i przyrządy elektroniczne M5

Techniki i systemy pomiarowe M5

Materiałoznawstwo ogólne i lotnicze M6 Mechanika i wytrzymałość materiałów M6 Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych M6; M7B

Działania z zakresu obsługi technicznej M7B

Technologia lotnicza M6; M7B

Podstawy aerodynamiki M8

Czynniki ludzkie M9

Prawo lotnicze M10

Mechanika lotu M11C

Struktury i systemy samolotu tłokowego M11C Przyrządy pokładowe i systemy awioniczne

samolotu tłokowego M11C

Termodynamika techniczna i teoria silnika

tłokowego M16

Budowa i eksploatacja silnika tłokowego M16

Budowa i eksploatacja śmigła M17B

Podstawy działalności gospodarczej Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

(10)

Język angielski lotniczy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Moduły ULC Kwalifikacje

Obsługa statków powietrznych M7B

Wykonywanie obsługi liniowej i obsługi hangarowej statków powietrznych (M.31) Techniki wytwarzania i konstrukcje

mechaniczne M6; M7B

Pomiary elektryczne i elektroniczne M3; M4 PRAKTYKA ZAWODOWA *

22/T/1617 343404 Technik usług gastronomicznych Program nauczania dla zawodu technik

usług gastronomicznych 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Sporządzanie potraw i napojów (T.06)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15) Zasady żywienia

Wyposażenie zakładu gastronomicznego Usługi gastronomiczne

Podstawy działalności gospodarczej Język angielski zawodowy

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia gastronomiczna

Sporządzanie potraw i napojów (T.06)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15) Pracownia obsługi klienta

Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej PRAKTYKA ZAWODOWA

(11)

23/T/1617 311504 Technik mechanik Program nauczania dla zawodu technik

mechanik 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17)

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44)

Technologia

z materiałoznawstwem Układy sterowania i regulacji

Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Montaż maszyn i urządzeń Obsługa maszyn i urządzeń

Organizacja i nadzór procesów produkcji Podstawy działalności gospodarczej Język angielski zawodowy

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Komputerowe wspomaganie podstaw konstrukcji maszyn

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17)

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44)

Pracownia technologii

Pracownia projektowania procesów produkcji

Techniki wytwarzania

PRAKTYKA ZAWODOWA

(12)

24/T/1617 422402 Technik hotelarstwa Program nauczania dla zawodu technik

hotelarstwa 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Organizacja pracy w hotelarstwie

Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12) Działalność recepcji

Usługi żywieniowe w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Podstawy działalności gospodarczej Język angielski zawodowy

Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia hotelarska

Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12) Pracownia obsługi gości hotelowych

Pracownia obsługi informatycznej w hotelarstwie

PRAKTYKA ZAWODOWA *

(13)

TECHNIKUM KLASA II-III (PODSTAWA PROGRAMOWA 2017)

20/T/1718 514105 Technik usług fryzjerskich Program nauczania dla zawodu technik

usług fryzjerskich 2-3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Język angielski zawodowy

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) Projektowanie fryzur (AU.26)

Podstawy fryzjerstwa Chemia fryzjerska Techniki fryzjerskie Kreowanie wizerunku Działalność gospodarcza Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia wykonania i stylizacji fryzur

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21) Projektowanie fryzur (AU.26)

Pracownia wizualizacji

Pracownia stylizacji wizerunku PRAKTYKA ZAWODOWA

22/T/1718 343404 Technik usług gastronomicznych Program nauczania dla zawodu technik

usług gastronomicznych 2-3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) Zasady żywienia

Wyposażenie zakładu gastronomicznego

(14)

Usługi gastronomiczne Działalność gospodarcza Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia gastronomiczna

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16) Pracownia obsługi klienta

Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Praktyka zawodowa

23/T/1718 311504 Technik mechanik Program nauczania dla zawodu technik

mechanik 2-3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17)

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44)

Technologia

z materiałoznawstwem Układy sterowania i regulacji Montaż maszyn i urządzeń Obsługa maszyn i urządzeń

Organizacja i nadzór procesów produkcji Działalności gospodarcza

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

(15)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Komputerowe wspomaganie podstaw konstrukcji maszyn

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MG.17)

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44)

Pracownia technologii

Pracownia projektowania procesów produkcji Techniki wytwarzania

Praktyki zawodowe

24/T/1718 422402 Technik hotelarstwa Program nauczania dla zawodu technik

hotelarstwa 2-3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Organizacja pracy w hotelarstwie

Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13) Działalność recepcji

Usługi żywieniowe w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Podstawy działalności gospodarczej Język angielski zawodowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia hotelarska

Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13) Pracownia obsługi gości hotelowych

Pracownia obsługi informatycznej w hotelarstwie

Praktyka zawodowa

(16)

25/T/1718 311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Program nauczania dla zawodu technik

robót wykończeniowych w budownictwie. 2-3 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Kompetencje społeczne

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BD.04)

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (BD.21)

Podstawy budownictwa Rysunek budowlany

Technologia robót wykończeniowych Działalność gospodarcza

Bezpieczeństwo i higiena pracy Język angielski zawodowy

Dokumentacja budowlana

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Wykonywanie robót wykończeniowych

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BD.04)

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (BD.21)

Organizowanie i kosztorysowanie robót wykończeniowych

Montowanie i demontowanie rusztowań budowlanych

Posługiwanie się dokumentacją budowlaną

26/T/1819 333107 Technik logistyk Program nauczania dla zawodu technik

logistyk 2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Gospodarka magazynowa

Obsługa magazynów (AU.22) Organizacja transportu (AU.32) Magazyny przyprodukcyjne

Magazyny dystrybucyjne

(17)

Logistyka transportu

Usługi logistyczno - transportowe Działalność gospodarcza

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Kompetencje społeczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Procesy magazynowe

Obsługa magazynów (AU.22) Organizacja transportu (AU.32) Organizacja prac magazynu

Procesy transportowe

Procesy magazynowo -spedycyjne Praktyka zawodowa

TECHNIKUM KLASA I (PODSTAWA PROGRAMOWA 2019)

16/TP/1920 514105 Technik usług fryzjerskich Program nauczania dla zawodu technik

usług fryzjerskich 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Język angielski zawodowy

Wykonywanie usług fryzjerskich (FRK 01) Projektowanie i wykonywanie fryzur (FRK 03) Podstawy fryzjerstwa

Materiały fryzjerska

Techniki i technologie fryzjerskie Kreowanie wizerunku

Organizacja pracy w salonie fryzjerskim Bezpieczeństwo i higiena pracy

(18)

Komunikacja interpersonalna i społeczna Aspekty stylizacji we fryzjerstwie Projektowanie i estetyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Pracownia fryzjerska

Wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.. 01) Projektowanie i wykonywanie fryzur (FRK 03) Pracownia fryzur

Pracownia wizażu

Pracownia technik i technologii zagęszczania i przedłużania włosów

Praktyka zawodowa I i II

17/TP/1920 343404 Technik usług gastronomicznych Program nauczania dla zawodu technik

usług gastronomicznych 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Technologia gastronomiczna

Przygotowanie i wydawanie dań(HGT.02)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12) Zasady żywienia człowieka

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

Podstawy gastronomii

Usługi gastronomiczne i cateringowe Język angielski zawodowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej

Podstawy żywienia dietetycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia technologii gastronomicznej Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02)

(19)

Informatyka w gastronomii Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12)

Pracownia planowania żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej

Pracownia usługi i obsługa konsumenta Praktyka zawodowa I i II

18/TP/1920 422402 Technik hotelarstwa Program nauczania dla zawodu technik

hotelarstwa 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Organizacja pracy służb pięter

Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13) Podstawy hotelarstwa

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim Obsługa konsumenta

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia służb pięter

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (HGT.03) Realizacja usług w recepcji (HGT.06)

Pracownia usług dodatkowych Pracownia obsługi konsumenta

(20)

Pracownia informatyczna w hotelarstwie Świadczenie usług kelnerskich

Pracownia obsługi gościa w recepcji Praktyka zawodowa I i II

19/TP/1920 311504 Technik mechanik Program nauczania dla zawodu technik

mechanik 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Podstawy konstrukcji maszyn

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03)

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MEC.09)

Technologia montażu oraz obsługi maszyn i urządzeń

Podstawy elektrotechniki i mechatroniki Podstawy technik wytwarzania

Organizacja i prowadzenie procesów produkcji Język angielski zawodowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Kompetencje personalne i społeczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia komputerowego wspomaganie podstaw konstrukcji maszyn

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.03)

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MEC.09)

Wytwarzanie, montaż oraz obsługa maszyn i urządzeń

Przygotowanie i kontrola procesów produkcji Praktyka zawodowa I i II

20/TP/1920 315317 Technik mechanik lotniczy Program nauczania dla zawodu technik

mechanik lotniczy 1

(21)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych (TLO.03)

Czynnik ludzki w lotnictwie Materiałoznawstwo lotnicze Elektrotechnika

Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu Podstawy konstrukcji maszyn

Elektronika

Przepisy dotyczące lotnictwa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Rysunek techniczny

Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych (TLO.03)

Zajęcia praktyczne – pracownia mechaniczna Pokładowe układy elektryczne

Zajęcia praktyczne – pracownia elektryczna i elektroniczna

Instalacje płatowcowe Lotnicze zespoły napędowe Przyrządy pokładowe

Podstawy obsługi technicznej statków powietrznych

Techniczny język angielski Pokładowe systemy awioniki PRAKTYKA ZAWODOWA

21/TP/1920 311219 Technik robót wykończeniowych Program nauczania dla zawodu technik 1

(22)

w budownictwie. robót wykończeniowych w budownictwie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Kompetencje społeczne

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11)

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.21)

Podstawy budownictwa Rysunek budowlany

Technologia robót wykończeniowych Działalność gospodarcza

Bezpieczeństwo i higiena pracy Język angielski zawodowy

Dokumentacja budowlana

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Wykonywanie robót wykończeniowych

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11)

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.21)

Organizowanie i kosztorysowanie robót wykończeniowych

Montowanie i demontowanie rusztowań budowlanych

Posługiwanie się dokumentacją budowlaną Praktyka zawodowa I i II

21/TP/1920 333107 Technik logistyk Program nauczania dla zawodu technik

logistyk 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Gospodarka magazynowa Obsługa magazynów (SPL.01)

Organizacja transportu (SPL. 04) Magazyny przyprodukcyjne

(23)

Magazyny dystrybucyjne Logistyka transportu

Usługi logistyczno - transportowe Działalność gospodarcza

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Kompetencje społeczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Procesy magazynowe

Obsługa magazynów (SPL.01) Organizacja transportu (SPL. 04) Organizacja prac magazynu

Procesy transportowe

Procesy magazynowo -spedycyjne Praktyka zawodowa I i II

22/TP/1920 351203 Technik informatyk Program nauczania dla zawodu technik

robót wykończeniowych w budownictwie. 1 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołu

INF. 02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Urządzenia techniki komputerowej Systemy operacyjne

Lokalne sieci komputerowe Działalność gospodarcza Bezpieczeństwo i higiena pracy

(24)

Język angielski zawodowy

Witryny i aplikacje internetowe Lokalne systemy baz danych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

INF. 02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Administracja systemami operacyjnymi Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych Tworzenie i administrowanie bazami danych Aplikacje desktopowe i mobilne

Tworzenie stron i aplikacji internetowych Praktyka zawodowa I i II

Szkolny Zestaw Programów Nauczania uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej z dnia 30-08-2019 r.

(25)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania – rok szkolny 2019/2020

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nr w szkolnym

zestawie

Przedmiot Tytuł programu Autor Klasa

01/BS/1718 Język polski „Odkrywamy na nowo”. Język polski. Program

nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej. Aleksandra Adamiak

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

1 -3

02/BS/1718 Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego na poziomie klasy III szkoły ponadgimnazjalnej.

M. Zybert

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 3

03/BS/1718 Język angielski

A. Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego na podbudowie III etapu edukacyjnego dla początkujących w zakresie podstawowym.

Joanna Sosnowska

OXFORD UNIVERSITY PRESS 1-2

04/BS/1718 Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX.” Zakres

podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo NOWA ERA 1-2

05/BS/1718 Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi”. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej.

Mariusz Menz

Wydawnictwo NOWA ERA 3

06/BS/1718 Fizyka

„Ciekawi świata”. Fizyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Ewa Przysiecka

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1

07/BS/1718 Chemia

„To jest chemia”. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół

ponadgimnazjalnych.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wydawnictwo NOWA ERA 1

08/BS/1718 Biologia

„Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Kaczmarzyk

Wydawnictwo NOWA ERA 1

09/BS/1718 Geografia

Program nauczania geografii w szkole

ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy „Czas na geografię”.

E. Wilczyńska

Wydawnictwo Szkolne PWN 1

(26)

10/BS/1718 Matematyka

Program nauczania w ZSZ.

Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej I - III.

Alicja Cewe, Halina Nahorska, Alina Magryś-Walczak

Firma wydawnicza PODKOWA 1-3

11/BS/1718 Edukacja dla bezpieczeństwa

„Odkrywamy na nowo”. Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Anna Nowak-Kowal

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1

12/BS/1718 Wychowanie fizyczne

Program nauczania fizycznego. Zdrowie, sport, rekreacja.

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 1-3

13/BS/1718 Religia Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-

01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa Komisja Wychowania Katolickiego KEP 1-3

14/BS/1819 Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół

ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość.

Marek Niesłuchowski

Wydawnictwo NOWA ERA 2

15/BS/1819 Informatyka Program nauczania. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Grażyna Koba

Wydawnictwo MiGra 1-2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po szkole podstawowej)

Nr w szkolnym

zestawie

Przedmiot Tytuł programu Autor Klasa

01/BSP/1920 Język polski „To się czyta”. Program nauczania języka

polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Krystyna Brząkalik Wydawnictwo NOWA ERA

1

02/BSP/1920 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla

branżowej szkoły I stopnia. Anna Kuklińska

wyd. Oxford 1

03/BSP/1920 Historia „Dziś historia”. Program nauczania historii dla branżowej szkoły I stopnia.

Stanisław Zając

Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń 1

04/BSP/1920 Fizyka

Fizyka. Program nauczania dla szkoły

branżowej I stopnia. Ewa Wołyniec

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1 05/BSP/1920 Biologia

Biologia. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia

Beata Jakubik, Renata Szymańska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1 06/BSP/1920 Matematyka Matematyka w branżowej szkole I stopnia.

Program nauczania.

Alicja Cewe, Halina Nahorska, Alina Magryś-Walczak

Firma wydawnicza PODKOWA 1

(27)

07/BSP/1920 Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkoły branżowej I stopnia.

Barbara Boniek

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 1

08/BSP/1920 Wychowanie fizyczne

Program nauczania fizycznego. Zdrowie, sport, rekreacja.

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 1

09/BSP/1920 Religia Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-

01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa Komisja Wychowania Katolickiego KEP 1 10/BSP/1920 Podstawy

przedsiębiorczości

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla branżowej szkoły I stopnia – Krok w przedsiębiorczość.

Marek Niesłuchowski

Wydawnictwo NOWA ERA 1

11/BSP/1920 Informatyka

Program nauczania. Teraz bajty.Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Grażyna Koba

Wydawnictwo MiGra 1

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Nr Symbol cyfrowy

zawodu Zawód Nazwa programu lub numer programu Klasa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (PODSTAWA PROGRAMOWA 2017)

16/BS/1718 512001 Kucharz Program nauczania dla zawodu kucharz 1-3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Język angielski zawodowy

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07) Wyposażenie zakładu gastronomicznego

Bezpieczeństwo i ochrona pracy Działalność gospodarcza

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

(28)

Zasady żywienia Kompetencje społeczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Zajęcia praktyczne Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)

(29)
(30)

17BS/1718 514101 Fryzjer Program nauczania dla zawodu fryzjer 1-3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Język angielski zawodowy

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21)

Podstawy fryzjerstwa

Chemia fryzjerska

Techniki fryzjerskie

Działalność gospodarcza

Kompetencje społeczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia wykonania i stylizacji fryzur Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21)

18/BS/1718 723310 Mechanik – monter maszyn i urządzeń Program nauczania dla zawodu mechanik –

monter maszyn i urządzeń 1-3 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17) Układy sterowania i regulacji

Technologia ·z materiałoznawstwem Obsługa maszyn i urządzeń

Montaż maszyn i urządzeń Działalność gospodarcza Kompetencje społeczne Język angielski zawodowy

(31)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia komputerowego wspomagania

podstaw konstrukcji maszyn Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17) Zajęcia praktyczne

19/BS/1718 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Program nauczania dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w

budownictwie.

1,3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Kompetencje społeczne

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BD.04)

Podstawy budownictwa Rysunek budowlany

Technologia robót wykończeniowych

Działalność gospodarcza w branży budowlanej Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Roboty montażowe – zajęcia praktyczne

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BD.04)

Roboty malarskie – zajęcia praktyczne Roboty tapeciarskie – zajęcia praktyczne Roboty posadzkarskie – zajęcia praktyczne Roboty okładzinowe – zajęcia praktyczne

(32)

Nr Symbol cyfrowy

zawodu Zawód Nazwa programu lub numer programu Klasa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (PODSTAWA PROGRAMOWA 2019)

12/BSP/1920 512001 Kucharz Program nauczania dla zawodu kucharz 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Język angielski zawodowy

Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02) Wyposażenie zakładu gastronomicznego

Bezpieczeństwo i ochrona pracy Podstawy gastronomii

Technologia gastronomiczna Zasady żywienia człowieka Kompetencje społeczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia gastronomiczna

Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02) Carving

13/BSP/1920 514101 Fryzjer Program nauczania dla zawodu fryzjer 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Język angielski zawodowy

Wykonywanie usług fryzjerskich (FRA 01)

Podstawy fryzjerstwa

Materiały fryzjerskie

Techniki i technologie fryzjerskie

(33)

Aspekty stylizacji we fryzjerstwie

Organizacja pracy w salonie fryzjerskim

Komunikacja interpersonalna i społeczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia fryzjerska Wykonywanie usług fryzjerskich (FRA 01)

14/BSP/1920 723310 Mechanik – monter maszyn i urządzeń Program nauczania dla zawodu mechanik –

monter maszyn i urządzeń 1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Podstawy konstrukcji maszyn

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03) Elektrotechnika i mechatronika

Technologia konstrukcji mechanicznych Eksploatacja maszyn i urządzeń

Pracownia komputerowego wspomagania postaw konstrukcji maszyn

Działalność gospodarcza Kompetencje społeczne Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Zajęcia praktyczne Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03)

(34)

15/BSP/1920 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Program nauczania dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w

budownictwie.

1

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Kompetencje społeczne

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11)

Podstawy budownictwa Rysunek budowlany

Technologia robót wykończeniowych Działalność gospodarcza

Bezpieczeństwo i higiena pracy Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Przedmioty Kwalifikacje

Pracownia systemów suchej zabudowy

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (BUD.11)

Pracownia malarsko-tapeciarska Pracownia posadzkarsko-okładzinowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej z dnia 30-08-2019 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii.

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa. Wydawnictwa Szkolne i

To jest chemia 1 Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy 1.. Fizyka Grzegorz Kornaś Ciekawi

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązuje w SOSW Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, SOSW Gimnazjum Specjalnym dla Dzieci

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Wyd. Sagnowska Program nauczania fizyki

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV - VIII

Montaż maszyn i urządzeń Działalność gospodarcza Kompetencje społeczne Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy. Przedmioty w kształceniu

Karpicz - Va,b Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej..

język polski ,,Nowe słowa na start!’’ Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Marlena Derlukiewicz

„Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie.” Program nauczania dla uczniów LO, technikum i szkoły branżowej..

Celem artykułu było wskazanie na znaczenie jakości usług świadczonych w obiektach hotelarskich oraz opra- cowanie modelu koncepcyjnego oceny bezpieczeń- stwa z perspektywy

Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej/ NOWA

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

Program doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej opracowany przez nauczyciela prowadzącego.. Szkolny Zestaw Programów Nauczania – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

51/2017 Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Francuz-Ornat 11 -GimKlim/chem/11/09 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum.. Chemia

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym WSzPWN I.Szulczewska G2b, G3b, G3c. O.Karolczyk

„Odkryć fizykę 3” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa

„Matematyka- podręcznik dla liceów i techników”, Pazdro, K.Kłaczkow, M.Kurczeb, E.Świda. „Matematyka