• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 5

KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Zadanie 1. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. papirusu

B. I. Egiptu

Zadanie 2. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. heloci

B. termy C. sołtys

D. konkwistador; konkwistadorzy

Zadanie 3. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1079

B. biskup Stanisław ze Szczepanowa; biskup krakowski Stanisław; [św. Stanisław ze Szczepanowa/Szczepanowski; św. Stanisław biskup]

C. Śmiały; [Szczodry]

Zadanie 4. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1109

B. Krzywousty C. III. Zbigniew

D. wojna zakończyła się zwycięstwem armii polskiej nad cesarską w bitwie na Psim Polu; klęską wojsk cesarskich

Zadanie 5. (0-1 pkt) A. X wieku

Zadanie 6. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. PRAWDA

B FAŁSZ

C. FAŁSZ

D. PRAWDA

(2)

Strona 2 z 5 Zadanie 7. (0-1 pkt)

C. jezuici

Zadanie 8. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. Ferdynand Magellan (1 pkt za imię i nazwisko)

B. Ocean Spokojny; Pacyfik [Mar Pacifico]

C. Cieśnina Wszystkich Świętych; [dziś] Cieśnina Magellana

Zadanie 9. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

A. FAŁSZ

B PRAWDA

C. PRAWDA D. PRAWDA

Zadanie 10. (0-1 pkt) C. Karol Monteskiusz

Zadanie 11. (0-6 pkt)

UWAGA: 2 pkt – za obie poprawne informacje w podpunkcie

1 pkt – za prawidłową nazwę państwa nawet jeśli brak daty lub jest błędna

0 pkt – za brak nazwy państwa/błędną nazwę państwa nawet jeśli data jest poprawna A. NAZWA PAŃSTWA:

 Stany Zjednoczone; [Stany Zjednoczone Ameryki Północnej]

ROK ogłoszenia konstytucji:

 1787

0-2 pkt

B. NAZWA PAŃSTWA:

 Księstwo Warszawskie ROK ogłoszenia konstytucji:

 1807

0-2 pkt

C. NAZWA PAŃSTWA:

 Rzeczpospolita Obojga Narodów; Polska, Rzeczpospolita [Obojga Narodów]

ROK ogłoszenia konstytucji:

 1791

0-2 pkt

(3)

Strona 3 z 5

Zadanie 12. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź) A. klasycyzmu; [neoklasycystyczny; klasycystyczny] (0-1 pkt) B. cztery spośród (0-4 pkt):

wzorowanie się na starożytnych budowlach greckich i rzymskich

kolumnada; kolumny

tympanon [fronton]; dekorowany płaskorzeźbą

harmonia i symetria budowli

oszczędne zdobnictwo

budowle użyteczności publicznej (np. urzędy, teatry, szpitale, szkoły, muzea)

budowle na planie koła i prostokąta, przykryte kopułą

Zadanie 13. (0-4 pkt – 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) Imię i nazwisko

wybitnego wodza zasłużonego w tej bitwie:

Rok bitwy Miejsce bitwy

Nazwa państwa, które wygrało i które przegrało

bitwę

A. 216 p.n.e.  Państwo wygrane:

Kartagina

 Państwo przegrane:

Rzym

B. Grunwald  Państwo wygrane:

Polska; [państwo polsko- litewskie]

 Państwo przegrane:

Zakon Krzyżacki [Krzyżacy;

Zakon]

C. Jan Karol Chodkiewicz 1605

D. Józef Poniatowski Zieleńce

(4)

Strona 4 z 5 Zadanie 14. (0-4 pkt)

Źródło 1.

(0-2 pkt)

OSOBA – Otto von Bismarck PAŃSTWO – Niemcy; [Prusy]

UWAGA: za rozpoznanie osoby i państwa 1 pkt. Jeśli uczeń nie zidentyfikował osoby i państwa, to nie oceniamy z czego zasłynął – 0 pkt za całe źródło 1.

Z CZEGO ZASŁYNĄŁ (1 pkt.):

 Premier Prus dążący do zjednoczenia Niemiec

 Pierwszy kanclerz zjednoczonych Niemiec w 1871 r.

 Prowadził politykę antypolską; [germanizacja; Kulturkampf]

Źródło 2.

(0-2 pkt)

OSOBA Abraham Lincoln

PAŃSTWO – USA; Stany Zjednoczone

UWAGA: za rozpoznanie osoby i państwa 1 pkt. Jeśli uczeń nie zidentyfikował osoby i państwa, to nie oceniamy z czego zasłynął – 0 pkt za całe źródło 2.

Z CZEGO ZASŁYNĄŁ (1 pkt.):

 Prezydent USA w czasie wojny secesyjnej

 Zniósł niewolnictwo

Zadanie 15. (0-1 pkt) C. Mikołaja I

Zadanie 16. (0-5 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. 1846

B. III. w zaborze austriackim C.

I. FAŁSZ

II. FAŁSZ

III. PRAWDA

Zadanie 17. (0-4 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi)

A. FAŁSZ

B. PRAWDA

C. FAŁSZ

D. FAŁSZ

(5)

Strona 5 z 5

Zadanie 18. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. TAK.

UWAGA: jeśli uczeń odpowie NIE, to zero punktów za całe zadanie; nie oceniamy części B!

B. źródło 1. – to XIII. punkt orędzia prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 8 I 1918 r.

Źródło 2. Grafika przedstawia Ignacego Jana Paderewskiego i prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona, który pisze XIII. punkt orędzia i trzyma mapę Polski z dostępem do morza.

Zadanie 19. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. „Burza”

B. gen. Tadeusz Bór-Komorowski; [generał Tadeusz Komorowski ps. Bór]

Zadanie 20. (0-3 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu)

Miejsce bitwy Nazwa Jednostki Imię i nazwisko dowódcy

A. 3.

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Zygmunt Szyszko-Bohusz

B. 2.

I Dywizja Pancerna

Stanisław Maczek

C. 4.

II Korpus Polski

Władysław Anders

Zadanie 21. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. II. 1950

UWAGA: jeśli uczeń podał inną odpowiedź, to zero pkt i nie oceniamy części B!

B. plakat z 6, to nawiązanie do planu gospodarczego 6-letniego w latach 1950-1955.

Zadanie 22. (0-3 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. MARZEC 1968

B. GRUDZIEŃ 1970 C. CZERWIEC 1976

Zadanie 23. (0-2 pkt – po 1 pkt za każdy prawidłowy podpunkt odpowiedzi) A. NATO; Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

B. Układu Warszawskiego; Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej

Cytaty

Powiązane dokumenty

Що зображено на полотні ( на першому, на другому плані).. На яких деталях художник зосереджує

Na podstawie źródła i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.. „[…] Przeciwko temu, o co mnie obwiniali pierwsi moi oskarżyciele, niech tego starczy na moję przed wami

Rzeczpospolita Krakowska; Wolne Miasto Kraków; [Rzeczpospolita Krakowska Wolna, Niepodległa i Ściśle Neutralna; Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego

UWAGA: jeśli uczeń przypisze więcej niż dwie odpowiedzi do jednego podpunktu nie przyznajemy punktów.. Odkrywca Rok odkrycia

Na podstawie źródła i wiedzy własnej otocz kółkiem prawidłową odpowiedź.. „Naród zatem polski, na Sejm zebrany oświadcza: iż jest niepodległym ludem i że ma prawo

Przyznajemy 1 punkt, gdy zdanie zawiera wymaganą informację, a błędy gramatyczne nie zakłócają komunikacji językowej.. Maksymalnie 12 punktów

– zikkurat; dopuszczalna pisownia zikurat, zikuratt, wieża Babel Zadanie 2.. Eufrat, Tygrys (1 pkt za podanie nazwy dwóch rzek)

Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce,