I WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

I WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP II − REJONOWY 20 stycznia 2019 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 57 Zasady ogólne (dotyczy tylko wersji papierowej)

1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy liczbę punktów wskazaną w poniższej tabeli 2. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź

(lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

3. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

(2)

KLUCZ OCENY ZADAŃ

NUMER ZADANIA

POPRAWNA ODPOWIEDŹ PUNKTACJA ZA ZADANIE

Zadanie 1 1.1 – B – 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie

1.2 – B – złożonym z żołnierzy zawodowych i kosynierów

1.3 – D – zdobyć Warszawę i wesprzeć kierowaną przez Jana Kilińskiego insurekcję warszawską.

1.4 – C – podczas bitwy pod Maciejowicami 10 października 1794 roku

1 punkt za każde poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 4 punkty.

Zadanie 2 2.1 - D - Monteskiusz

2.2 – B – konstytucji 3 maja 1791 roku 2.3 – B – Stanisław Małachowski

1 punkt za każde poprawne wskazanie

Łącznie za zadanie można zdobyć 3 punkty

Zadanie 3 3.1 - A – Ludwika XVI Burbona 3.2 – D – 21 stycznia 1793 roku

1 punkt za każdą poprawnie wpisaną odpowiedź.

Łącznie za zadanie można zdobyć 2 punkty

(3)

Zadanie 4 4.1. C - Austerlitz, Borodino, Berezyna, Lipsk, Waterloo

4.2. D rewolucja amerykańska, rewolucja francuska, rewolucja lipcowa, wiosna ludów

1 punkt za każde poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 2 punkty.

Zadanie 5 Klemens von Metternich - AUSTRIA Charles Talleyrand - FRANCJA Aleksander I Romanow - ROSJA

Robert Steward Castleright – WIELKA BRYTANIA

Franciszek I Habsburg - AUSTRIA Fryderyk Wilhelm III - PRUSY

1 punkt za każde poprawne wskazanie. Łącznie za zadanie można zdobyć 6 punktów.

Zadanie 6 6.1 Szymon Konarski 6.2 Józef Lompa

6.3 Krzysztof Mrongowiusz 6.4 Mieczysław Ledóchowski 6.5 Bolesław Limanowski 6.6 Walerian Łukasiński

6.7 Franciszek Ksawery Drucki Lubecki

1 punkt za poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 7 punktów.

Zadanie 7 7.1 D - akt 5 listopada 1916 roku

7.2 B - Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski

7.3 A - w Lublinie i w Warszawie

1 punkt za poprawne wskazanie nazwy

Łącznie za zadanie można zdobyć 3 punkty.

Zadanie 8 8.1 – C - Lozanna

8.2 – A – Roman Dmowski

8.3 – D – koloru mundurów żołnierzy

1 punkt za poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 3 punkty.

(4)

Zadanie 9 9.1 B w grudniu 1914

9.2 B związane z tzw. „kryzysem przysięgowym”

z lipca 1917 roku

9.3 D rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz

1 punkt za każde poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 3 punkty

Zadanie 10 10.1 A Józef Sowiński 10.2 C Maciej Rybicki 10.3 D 26 maja 1831 10.4 A Zamość

1 punkt za poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 4 punkty.

Zadanie 11 ANARCHIZM - MICHAŁ BAKUNIN

LIBERALIZM EKONOMICZNY ADAM SMITH KONSERWATYZM - EDMUND BURKE KOMUNIZM - KAROL MARKS

SOCJALIZM UTOPIJNY - ROBERT OWEN

1 punkt za poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 5 punktów.

Zadanie 12 C - IMPRESJONISTYCZNYM 1 punkt za poprawne wskazanie.

Łącznie można zdobyć 1 punkt.

Zadanie 13 13.1 B Romuald Traugutt – ostatni dyktator powstaną styczniowego

1 punkt za poprawne wskazanie.

(5)

Zadanie 14 14.1 B był kuratorem warszawskim i gorącym orędownikiem bezwzględnej rusyfikacji będącej represją po powstaniu styczniowym

14.2 C polityk, pełnił w 1895 roku funkcję premiera rządu w Wiedniu

14.3 A działaczka ruchu robotniczego, związana z ruchem internacjonalistycznym, była zwolennikiem zniesienia własności prywatnej i odrzucała walkę o niepodległość Polski

14.4 A premier Królestwa Sardynii, orędownik zjednoczenia Włoch

1 punkt za poprawne wskazanie.

Łącznie za zadanie można zdobyć 4 punkty.

Zadanie 15 Szczepionka LUDWIK PASTEUR Promienie X WILHEML RHOENTGEN Teoria ewolucji KAROL DARWIN Opona pneumatyczna JOHN DUNLOP Silnik spalinowy KARL BENZ

Sterowiec FERDYNAND ZEPPELIN Żarówka TOMASZ EDISON

Telefon GRAHAM BELL

1 punkt za poprawne wskazanie.

Łącznie można zdobyć 8 punktów

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :