• Nie Znaleziono Wyników

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2)

III etap edukacyjny

BIOLOGIA

GRUPY KRWI

(3)

Krew to rodzaj płynnej tkanki łącznej krążącej w systemie naczyń krwionośnych kręgowców.

Krew składa się z płynnego osocza, stanowiącego substancję międzykomórkową, i z komórek, czyli elementów morfotycznych.

GRUPY KRWI

(4)

W układzie grupowym AB0 wyróżnia się następujące grupy krwi:

A, B, AB, 0

GRUPY KRWI

W błonach komórkowych erytrocytów znajdują się dwa rodzaje antygenów:

ANTYGEN A ANTYGEN B

W surowicy krwi występują przeciwciała – aglutyniny, powodujące zlepianie się erytrocytów:

Aglutynina alfa (α) Aglutynina beta (β)

(5)

GRUPY KRWI

GRUPA KRWI „A”

- w błonach komórkowych erytrocytów obecny jest wyłącznie antygen A, - w surowicy krwi występuje aglutynina beta (β)

(6)

GRUPA KRWI „B”

- w błonach komórkowych erytrocytów obecny jest wyłącznie antygen B, - w surowicy krwi występuje aglutynina alfa (α).

GRUPY KRWI

(7)

GRUPY KRWI

GRUPA KRWI AB

- w błonach komórkowych erytrocytów obecne są oba antygeny: A i B, - w surowicy krwi aglutyniny nie występują.

(8)

GRUPA KRWI „0”

- w błonach komórkowych erytrocytów nie ma antygenów,

- w surowicy krwi występuje aglutynina alfa (α) i aglutynina beta (β).

GRUPY KRWI

(9)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu