• Nie Znaleziono Wyników

1.2.3.4.5.6.7.8. Sprawdzian-Działaniapisemne A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1.2.3.4.5.6.7.8. Sprawdzian-Działaniapisemne A"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Sprawdzian - Działania pisemne

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

grupa

A

... ...

klasa data

1. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym:

a) 238 + 451 b) 12456 + 24572 2. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 8647 − 6235 b) 1075 − 868 c) 2003 − 114

3. Oblicz:

a) 416 ⋅ 30 b) 5700 ⋅ 60

4. Oblicz.

a) 59 ⋅ 11 b) 284 ⋅ 17

5. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym:

a) 392 : 7 b) 9792 : 8

6. Pan Kowalski zarabia miesięcznie 2795 zł. Ile pieniędzy zarobił przez pół roku?

7. Państwo Kowalscy kupili na raty pralkę za 1150 zł i lodówkę za 1760 zł. Łączną kwotę za te zakupy rozłożono im na 6 równych rat. Ile wynosiła jedna rata?

8. Pewną liczbę zmniejszono najpierw 8 razy, potem cztery razy, a następnie wynik zmniej- szono o 265 i otrzymano 672. Co to była za liczba?

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

Sprawdzian - Działania pisemne

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

grupa

B

... ...

klasa data

1. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym:

a) 278 + 421 b) 23674 + 15463 2. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 9478 − 5165 b) 1065 − 757 c) 5007 − 119

3. Oblicz:

a) 914 ⋅ 80 b) 3900 ⋅ 60

4. Oblicz.

a) 92 ⋅ 14 b) 283 ⋅ 15

5. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym:

a) 444 : 6 b) 8575 : 7

6. Pan Kowalski zarabia miesięcznie 2682 zł. Ile pieniędzy zarobił przez pół roku?

7. Państwo Kowalscy kupili na raty pralkę za 1460 zł i lodówkę za 1820 zł. Łączną kwotę za te zakupy rozłożono im na 8 równych rat. Ile wynosiła jedna rata?

8. Pewną liczbę zmniejszono najpierw 9 razy, potem pięć razy, a następnie wynik zmniejszono o 297 i otrzymano 528. Co to była za liczba?

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(3)

Sprawdzian - Działania pisemne

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

grupa

C

... ...

klasa data

1. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym:

a) 284 + 715 b) 25785 + 18613 2. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 5764 − 2743 b) 1085 − 676 c) 3006 − 117

3. Oblicz:

a) 713 ⋅ 90 b) 7800 ⋅ 30

4. Oblicz.

a) 53 ⋅ 13 b) 362 ⋅ 16

5. Wykonaj obliczenia sposobem pisemnym:

a) 335 : 5 b) 8694 : 7

6. Pan Kowalski zarabia miesięcznie 3285 zł. Ile pieniędzy zarobił przez pół roku?

7. Państwo Kowalscy kupili na raty pralkę za 1850 zł i lodówkę za 1590 zł. Łączną kwotę za te zakupy rozłożono im na 8 równych rat. Ile wynosiła jedna rata?

8. Pewną liczbę zmniejszono najpierw 9 razy, potem pięć razy, a następnie wynik zmniejszono o 354 i otrzymano 478. Co to była za liczba?

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kurt Zulauf fährt seine Rollerskater schon über 10 Jahre.. Ihm geht es

x SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH RGG]LDá\ZDQLD QD SU]HSá\Z QLH]DOHĪQLH RG VWDQX WHJR. SU]HSá\ZX L ZWHG\ PDP\ GR F]\QLHQLD ] W]Z

siła wyporu wynikająca z zanurzenia kulki w wodzie. Gęstość oleju jest mniejsza od gęstości kulki.. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe... A. Ciśnienie przy wylocie strzykawki jest takie samo jak ciśnienie przy

I II. 1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do

[r]

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.8. Każdy kwadrat

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie