4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

Download (0)

Full text

(1)

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 5 stronach jest wydrukowanych 9 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

NOWY WIELKI EGZAMIN

W domu

Imię i nazwisko

. . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . .

Klasa 4 Test 3 Wersja A

Klasa 4

Test 3

Wersja B

(2)

Mam na imię Maciek. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że je- stem duchem. A duchy przeważnie noszą imiona bardziej osobliwe*. Mój ojciec na przykład nazywa się Oktawiusz, a matka – Porcja. Mam także dwóch braci – Syk- stusa i Kalasantego. Są ode mnie sporo starsi. Ja byłem najmłodszym dzieckiem i – zdaniem mojej rodziny – najbardziej niewydarzonym. Nigdy nie lubiłem nikogo straszyć, łańcuchy obcierały mi pięty, a kula u nogi wydawała się czymś zbędnym i w najwyższym stopniu kłopotliwym. Od wydawania przeraźliwych dźwięków bo- lało mnie gardło, a od przewracania oczami dostawałem zapalenia spojówek. Ale w końcu nie wszystkie duchy muszą być takie same. Przynajmniej ja tak uważałem.

Rodzina nie podzielała jednak mojego zdania. I traktowała mnie jak odmieńca. […]

Nie wspomniałem o najbardziej wstydliwej sprawie – to znaczy wstydliwej dla mnie, przyzwyczaiłem się już do swojej postury**, ale to ona przelała, jak się zdaje, czarę goryczy moich najbliższych. Otóż wyobraźcie sobie, w wieku dwóch lat prze- stałem rosnąć. Zważywszy, że liczę sobie w tej chwili lat sto dwadzieścia (co nie jest zresztą dla ducha wiekiem podeszłym), powiedzmy sobie szczerze – jestem niewiel- kiego wzrostu.

Kamienica, w której mieszkam, była moim domem od dnia narodzin. Jest jeszcze starsza ode mnie […]. Mieszkam na strychu. Energia dozorczyni wyczerpała się na szczęście na porządkowaniu trzeciego piętra. Strych pozostał właściwie taki, jak za czasów moich rodziców. Przybyło tylko jeszcze na nim wiele interesujących przed- miotów. Tak jakoś dziwnie się składa, że nikt z lokatorów nie może się do końca zmieścić w swoim mieszkaniu. Każdy przynosi coś na górę. I tak przybywa mi mebli, a ubywa przestrzeni życiowej. Ale jestem w końcu bardzo małym duchem i nie mu- szę mieć jej za wiele. Tak czuję się dużo przytulniej. No i mam właściwie wszystko, co jest potrzebne. I wszystko, co jest niby niepotrzebne, ale przecież zawsze – nigdy nie wiadomo kiedy i po co – może się przydać.

Anna Onichimowska, Duch starej kamienicy, Literatura, Łódź 2015, s. 3–6.

*

osobliwy – zwracajacy uwagę, nie taki jak inni, dziwaczny

**

postura – wygląd zewnętrzy, sylwetka

Zadanie 1. (0–1)

Napisz, kto jest narratorem w tekście.

. . . . . . . . .

(3)

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Bohater lubi swój strych, ponieważ

A. jest rozległy i zapewnia dużą przestrzeń życiową.

B. dzięki zgromadzonym na nim rzeczom stał się bardzo przytulny.

C. stanowi dogodne miejsce, z którego można straszyć lokatorów kamienicy.

Zadanie 3. (0–2)

Napisz, jaką cyfrą oznaczono na ilustracji postać będącą głównym bohate- rem tekstu. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do treści utworu.

. . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 4. (0–1)

Które zdanie oznacza to samo co wypowiedzenie: Rodzina nie podzielała mojego zdania? Wskaż odpowiedź spośród podanych.

A. Rodzina nie miała zdania na ten temat.

B. Rodzina nie pozwoliła mi wyrażać własnego zdania.

C. Rodzina była innego zdania.

(4)

Literę ż piszemy na początku wyrazów zaczynających się cząstkami ża-, żo-, żu-, ży-.

Napisz, czy zamieszczony fragment utworu ma charakter realistyczny czy fantastyczny, i krótko uzasadnij swoją odpowiedź.

. . . . . . . . .

Zadanie 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wyrazy należące do jednej rodziny to

A. kamienica, dom, mieszkanie

.

B. najmłodszy, młodość, niemłody.

C. duch, dach, duszno.

Zadanie 7. (0–1)

Przeczytaj zdanie i oceń, czy informacje w tabeli są prawdziwe czy fałszy- we. Zaznacz obok każdej informacji odpowiedź TAK albo NIE.

Bohater tekstu nosi całkiem zwyczajne imię – Maciek.

Podkreślony wyraz jest określeniem rzeczownika bohater. TAK NIE Wyraz, który podkreślono, jest przymiotnikiem. TAK NIE

Zadanie 8. (0–1)

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię ż zgodnie z zasadą podaną w ramce.

nieżyczliwy –

. . .

pożałować –

. . .

przeżycie –

. . .

(5)

Zadanie 9. (0–8)

Wyobraź sobie, że chcesz napisać opowieść fantastyczną. Wymyśl i opisz jej głównego bohatera, który będzie miał niezwykłe cechy.

Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . (połowa wyznaczonego miejsca)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

(6)

Figure

Updating...

References

Related subjects :