• Nie Znaleziono Wyników

Objętość prostopadłościanu możemy obliczyć ze wzoru

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Objętość prostopadłościanu możemy obliczyć ze wzoru"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:

matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania, zdjęcie - jako załącznik, albo rozwiązanie słowne.

Uwaga: Czas jest ważny! Sprawdzajcie o 1000 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Musicie się logować na swoje konta, a nie rodziców.

Karta pracy 39 Przypomnę wiadomości z klasy piątej:

1. Objętość to ilość substancji (wody, piasku), którą można wypełnić daną bryłę.

2. Objętość prostopadłościanu możemy obliczyć ze wzoru:

= ∙ ∙

gdzie , , to wymiary prostopadłościanu czyli jego długość, szerokość i wysokość (wymiary muszą być podane w tej samej jednostce)

Podręcznik strona 228 zadanie 1

3. Objętość sześcianu wyznaczamy ze wzoru:

= lub = ∙

Podręcznik strona 228 zadanie 2a,d

4. Zamiana jednostek objętości

(możemy zamieniać posługując się „drabiną”, ale musimy pamiętać, że co „szczebel”

przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewą lub prawą stronę)

5. Jednostki pojemności (dolny wiersz grafiki powyższej) litr 1# = 1$%

mililitr 1%# = 1 %

(pozostałe obecne na grafice to hektolitr – tysiąc litrów,

decylitr, centylitr – praktycznie nie są stosowane, nie trzeba ich obecnie pamiętać)

(2)

6. Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez jego wysokość.

= &' ∙ (

&' − pole podstawy graniastosłupa ( − wysokość graniastosłupa

Cytaty

Powiązane dokumenty

zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres: matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania, zdjęcie - jako załącznik, albo

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:!. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:!. matematyka2LOpm@gmail.com skan