• Nie Znaleziono Wyników

KLASA 3 Proszę do zeszytu wpisać tylko temat lekcji. 09.06.2020r. Lekcja Temat: Skróty klawiszowe w edytorze tekstowym.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KLASA 3 Proszę do zeszytu wpisać tylko temat lekcji. 09.06.2020r. Lekcja Temat: Skróty klawiszowe w edytorze tekstowym."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

KLASA 3

Proszę do zeszytu wpisać tylko temat lekcji.

09.06.2020r.

Lekcja Temat: Skróty klawiszowe w edytorze tekstowym.

Moi kochani dziś pobawimy się troszkę ze skrótami klawiszowymi w edytorze tekstu.

Dużo pracy przy komputerze wykonujemy myszką, dziś nauczymy się pracować za pomocą klawiatury a dokładniej: za pomocą skrótów klawiszowych. Skrót klawiszowy, to przeważnie wciśnięcie dwóch klawiszy, które są odpowiedzialne za jakąś funkcję w programie, którą można wykonać także za pomocą myszki. Często skróty klawiszowe ułatwiają nam pracę. Jeśli ktoś dobrze zna skróty klawiszowe i dobrze się nimi posługuje, to na pewno skróci mu to czas pracy, od tego, gdyby za każdym razem musiał posługiwać się myszką.

Poniżej lista podstawowych skrótów klawiszowych. Teraz je wymienię, a w klasie IV będziemy je stosować:

Ctrl + B Pogrubienie

Ctrl +I Pochylenie

Ctrl + U Podkreślenie

Ctrl + L Wyrównanie do lewej

Ctrl + R Wyrównanie do prawej

Ctrl + E wyśrodkowanie

Ctrl + J Wyjustowanie

Ctrl + ] Zwiększenie czcionki o 1pkt Ctrl + [ Zmniejszenie czcionki o 1 pkt Ctrl + Home Przejście na początek dokumentu Ctrl + End Przejście na koniec dokumentu Ctrl + A Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl + C Kopiuj

Ctrl + X Wytnij

Ctrl + V Wklej

Ctrl + Z Cofnij

Ctrl + P Drukuj

Ctrl + S Zapisz

Aby zastosować skróty klawiszowe na tekście, należy napisać jakąkolwiek treść, np. swoje imię i nazwisko.

Skrótów klawiszowych używamy wtedy, gdy zaznaczymy tekst, z którym chcemy coś zrobić.

Z tej lekcji nie ma zadania domowego do przesłania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W tym celu należy chwycić myszką czerwony punkt znajdujący się w miejscu jednej z jego dłoni i przesunąć go do góry.. Po ustawieniu wyjściowej pozycji postaci należy

Mówiliśmy też o tym, że wartość siły grawitacji dla danego ciała znajdującego się w pobliżu Ziemi jest stała, a więc można stwierdzić, że:.. Spadające swobodnie ciała

Wiemy również, że dwie siły działające na ciało mogą się równoważyć, jeśli mają taką samą wartość i działają wzdłuż tej samej prostej, ale mają przeciwne zwroty..

Skróty klawiszowe dla ułatwienia dostępu PRAWY SHIFT przez osiem sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję Klawisze Filtru.. LEWY

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO Aby przejść do następnego menu znajdującego się po lewej lub prawej stronie, lub jeśli wyświetlone jest podmenu, przejść między

Znajdujemy krawędź okna widoku 3d klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy

[r]

(Czwartek). Proszę pamiętać o umieszczeniu takich informacji, jak: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, ĆWICZENIE, STRONA.. GOOD LUCK!!!.. Witam Was Kochani na kolejnej lekcji. Mam nadzieję,