• Nie Znaleziono Wyników

Nie używamy haseł z wikipedii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nie używamy haseł z wikipedii"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Zagadnienia powtórzeniowe ze starożytności.

Należy wypełnić wyłącznie długopisem.

Przy wyszukiwaniu haseł proszę korzystać z podręczników. Ważne by przy okazji oglądać ilustracje, plakaty, schematy.

Nie używamy haseł z wikipedii. Będą za to punkty ujemne.

Lepiej pisać „własnymi słowami” niż używać pojęć, których nie rozumiesz.

Wypełnione hasła będą ocenione na maksimum 15 punktów.

Po oddaniu odbędzie się lekcja powtórzeniowa a następnie test z opisanych pojęć.

(Należy opanować ustroje państw starożytnych np.: demokracja ateńska, ustrój Sparty i Rzymu

Odkrycia, osiągnięcia, wynalazki starożytnych cywilizacji) Epoka

Chronologia Era

Koczownik Neandertalczyk Homo sapiens

Rewolucja neolityczna Żyzny półksiężyc Paleolit

Neolit Cywilizacja Mezopotamia Miasto-państwo Sumerowie ziggurat Pismo klinowe

Kodeks Hammurabiego Monarchia despotyczna Faraon

zoomorfizm Politeizm Sfinks Hinduizm Buddyzm Księgi Wedy Budda

Państwo Środka Fenicjanie Tora Diaspora Synagoga Monoteizm Judaizm Dekalog

(2)

Abraham Mojżesz Dawid Salomon Polis

Antropomorfizm Kolonizacja Hellada Heros Igrzyska Olimp Olimpiada pytia 776r.p.n.e.

Tyran Oligarchia Arystokracja Geruzja Ekklezja Perykles Solon Akropol Partenon Sokrates Platon Arystoteles Fidiasz Homer Herodot Ptolemeusz Sofokles Leonidas Miltiades Temistokles Hipokrates Gimnazjum Liceum Akademia Hoplita 490 r.p.n.e.

480 r.p.n.e.

Kultura hellenistyczna Aleksander Wielki Lacjum

Patrycjusz Plebejusz

Forum Romanum Eneasz

Remus Romulus Etruskowie 753 r.p.n.e.

(3)

Republika

Imperium Romanum Prowincja

Senat Konsul

Wojny punickie Legion

Hannibal Cesarstwo Romanizacja Gladiator Dyktator Niewolnik Imperator Brutus Juliusz Cezar Oktawian August Dioklecjan Pryncypat Dominat Spartakus 44 r.p.n.e.

Westalka Akwedukt Forum Terma Cyrk Bazylika Amfiteatr Ewangelia Apostoł Sobór Dogmat Biskup

Jezus Chrystus Katakumby Neron

Konstantyn Wielki 313r.

Teodozjusz Wielki 381 r.

395 r.

Barbarzyńca Kolon

Wędrówki ludów Wandalowie Latyfundium 476

(4)

tabele do uzupełnienia

Bóstwa greckie Bóstwa rzymskie odpowiednik greckiego

Czym się zajmowały

Zeus Hera Atena Afrodyta Posejdon Hermes

Ares Hestia Hades

- Saturn

- Janus

- lary i penaty

- Geniusz

Rodzaj pisma Miejsce powstania Materiał pisarski Cechy pisma Pismo klinowe Mezopotamia

Egipt Ściany i papirusy

Gliniane tabliczki Składało się ze spółgłosek Pismo alfabetyczne

samogłoskowe

Ceramika, kamień

Alfabet łaciński Powstało na bazie

pisma greckiego

cechy Ateny Sparta Państwo Aleksandra

Wielkiego Nazwa ustroju

Jaka grupa ludzi miała dostęp do władzy?

Jak się nazywał urząd (organizacja) sprawująca władzę?

Nazwa ustroju rzymskiego Orientacyjny czas trwania Kto sprawował władzę?

Monarchia Republika Dyktatura

Cesarstwo-pryncypat Cesarstwo-dominat

Imię cesarza rzymskiego Data lub wiek Jak traktował chrześcijan Rozpoczął prześladowania chrześcijan

Dioklecjan

313r.

Chrześcijaństwo religią panującą

(5)

Cytaty

Powiązane dokumenty

sji o początkach gotyku, znane są polskiemu czytelnikowi, m.in. dzięki pracom Georga Duby i Otto von Simsona. Wszystkie dzie- ła Sugera były wielokrotnie wydawane i tłumaczone,

Podejmowanie tematu etyki mediów w konferencyjnym dyskursie naukowym jest potrzebne (a nawet konieczne), a ponadto dyskurs naukowy o etyce mediów jest pogłębiany

Co jednak fascynujące, wymyka się temu procesowi pierwszy znany opis stwierdzenia zgonu na podstawie oceny akcji serca, ponieważ pozostaje on cał- kowicie odosobniony

Rodzaj pisma Miejsce powstania Materiał pisarski Cechy pisma Pismo klinowe Mezopotamia. Egipt Ściany

Rodzaj pisma Miejsce powstania Materiał pisarski Cechy pisma Pismo klinowe Mezopotamia. Egipt Ściany

Mówi on o tym, że doświadczenie «że» w dziele jest doświadczeniem bycia jako osobliwego dziania się, określonego przez położenie między, że pójście za

119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do

Stopień rozkładu torfu w glebach młak mezotroficznych oraz natlenienie wód można określić jako pośrednie w stosunku do gleb młak eutroficznych i oligotroficznych