• Nie Znaleziono Wyników

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/2 ... ...

klasa data

1. Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: −3, 2, 0, −5, 3, −1, 1, −2, −4. Ile z nich znajduje się po lewej stronie liczby −2?

A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

2. Oblicz:

a) 25 + (−34) =

. . . .

b) (−33) + 46 =

. . . .

c) (−19) + (−51) =

. . . .

d) 22 − 47 =

. . . .

e) (−16) − 28 =

. . . .

f) (−15) − (−32) =

. . . .

3. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −7.

4. Wstaw znak < lub > :

a) −19

. . .

10 b) −4

. . .

− 14 c) −9

. . .

0 d) −57

. . .

− 75 5. Oblicz.

a) (−3) ⋅ 5 =

. . .

b) 48 :(−6) =

. . .

c) (−4) ⋅ (−4) =

. . .

d) (−28) :(−7) =

. . . .

6. Wartość wyrażenia −4 + (−2) ⋅ (−6) jest równa:

A. 36 B. −36 C. 8 D. −16

7. Oblicz:

a) 24 :(−4) ⋅ (−2) =

. . . .

b) (−7) ⋅ 0 − 36 :(−9) =

. . . .

c) −25 + 7⋅(−17)

−4 =

. . . .

8. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Liczbą przeciwną do liczby −202 jest liczba 202. prawda fałsz Jest dokładnie 6 liczb całkowitych większych od −2 i mniej-

szych od 6. prawda fałsz

Między liczbą −3 i liczbą do niej przeciwną na osi liczbowej jest 5 liczb całkowitych.

prawda fałsz

Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całko- wite większe od −9 i mniejsze od 2, to wśród nich są dwie pary liczb przeciwnych.

prawda fałsz

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A str. 2/2

9. Zaznacz na poniższej osi liczbowej liczby: 0, 15, −40, −35, −50.

40 60

10. Używając tylko liczb podanych w ramce, uzupełnij równości:

a)

. . . .

+

. . . .

+

. . .

= −9

b)

. . . .

. . . .

. . .

= −19

−15 8

−2 −8 9

*11. Dane są trzy liczby. Ich iloczyn jest liczbą dodatnią, a suma największej i najmniejszej z nich jest liczbą ujemną. Ile liczb dodatnich jest wśród trzech danych liczb?

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli nie wszystkie spośród liczb a, b, c mają jednakowy znak, to albo (1) dwie spośród liczb a, b, c są dodatnie, a trzecia ujemna, albo (2) dwie spośród liczb a, b, c są ujemne,

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Zagadnienie tak ważne i tak często występujące w arkuszach egzaminacyjnych, że warto mu poświęcić więcej uwagi. Zacznijmy od rzeczy najprostszych. a) O ile procent wzrost Adama

Potrafię odczytać ułamki i liczby mieszane przedstawione na osi liczbowej.. Lekcja

Aby ją odnaleźć, używamy dwóch dodatkowych tablic – jednej przechowującej różne wartości z tablicy danych w porządku ich wystąpienia, drugiej –

Aby ją odnaleźć, używamy dwóch dodatkowych tablic – jednej przechowującej różne wartości z tablicy danych w porządku ich wystąpienia, drugiej –

Jacek przejeżdża całą trasę w 10 minut, czyli średnio w ciągu minuty pokonuje.. Mama upiekła

Liczby dodatnie i ujemne Radzę sobie coraz lepiej Klasa 6.. Wpisz do tabeli odpowiednie litery i odczytaj hasło. Liczby dodatnie i ujemne Radzę sobie coraz lepiej Klasa

– odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.. Uzupełnij kolejne

lor Model Basin, Navy Department, Washington, D. gave frictional coefficients for different lengths of plank. This entire technique, as exemplified b}^ Equation [1], may be called

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe... Liczby naturalne

Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całko- wite większe od −9 i mniejsze od 2, to wśród nich są dwie pary liczb przeciwnych.

Dla dowolnej liczby wymiernej postaci m/n, gdzie m jest liczbą całkowitą, a n liczbą naturalną, zapisać warunki m/n &lt; q oraz m/n &gt; q używając tylko liczb m, n, działań

Zapisz opisane liczby, a następnie połącz odpowiadające im kropki.. Największa całkowita liczba

30.03.2020 Kolorem niebieskim zapisałam polecenia i komentarze, a kolorem czarnym wszystko to co należy wpisać do zeszytu przedmiotowego (lub wydrukować i wkleić).

Iloczyn i iloraz dwóch liczb różnych znaków (jedna dodatnia, druga ujemna) jest liczbą

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:!. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Reszta bitów przechowuje moduł, czyli wartość bezwzględną liczby zakodowaną w naturalnym kodzie binarnym (stosuje się również system stałoprzecinkowy Z-M). Wartość

Uczniowie zdolni często mają swój wewnętrzny świat, posługują się niezrozumiałym dla otoczenia językiem werbalnym i niewerbalnym: gestami, minami. Często

- oblicza promień okręgu opisanego na kwadracie o danym boku P-D - oblicza pole i obwód kwadratu, znając promień okręgu opisanego na nimP - oblicza promień okręgu opisanego

 rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby na podstawie danego jej procentu.  stosuje obliczenia procentowe do wyznaczenia, o jaką kwotę

U – Zaznaczają kolorem punkty odpowiadające liczbom dwucyfrowym o jednakowych cyfrach.. N – Poleca odnaleźć i wypisać liczby dwucyfrowe, których cyfra jedności jest dwa