• Nie Znaleziono Wyników

Przed jubileuszem "Unii" Julia Hartwig spotkała się z uczniami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przed jubileuszem "Unii" Julia Hartwig spotkała się z uczniami"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Kurier Lubelski nr 235, 8-9.10.2011

W przeddzień uroczystości jubileuszowych związanych z90-leciem III LO im. Unii Lubelskiej, Julia Hartwig, jedna z najsłynniejszych absolwentek tej szkoły, spotkała się z jej uczniami i nauczycielami. W czasie spotkania Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN zaprezentowała specjalny numer „Scripto- res" poświęcony poetce. Dziś Julia Hartwig weźmie udział w uroczystościach

jubileuszowych. Rozpoczną się mszą św. i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Unii Lubelskiej. Część oficjalna odbędzie się w Teatrze im. J.

Osterwy, po niej absolwenci i goście będą świętowali w siedzibie szkoły, kos

Przed jubileuszem "Unii" Julia Hartwig spotkała się z uczniami

Cytaty

Powiązane dokumenty

A gdy kolej przyszła na artystów z Izraela, dosyć boleśnie uświadomiliśmy sobie, że my tu w Bramie Grodzkiej sąsiadu- jemy z pustką po gęsto zabudowanym i ludnym (mieszkało

olublinie.pl: A jak Tomasz Pietrasiewicz obecnie rozumie wolność, czy jest ona zawsze bezgraniczna czy powinna być ograniczona?. Tomasz Pietrasiewicz: Nigdy nie rozumiałem wolności,

W czerwcu 2001 roku Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrod- ka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie otrzymał nagrodę Fun- dacji Kultury, obecnie najcenniejszy w Polsce dowód uznania dla

Od tej pory działalność Teatru NN, a później Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN", jako samodzielnej instytucji kultury, ukierunkowana była na odczytywanie

Może był to poncz, może zapalono rum a naleśnikach – dla mnie ten ogień i oświetlone jego odblaskiem wesołe twarze o ciekawym wyrazie stały się jakby symbolem czegoś

Jutro nato- miast będzie czas na spotkania z redaktorami gazetek szkol- nych oraz uczniami i absolwen- tami III LO, a także poetami z Lubelszczyzny. W sobotę Julia Hartwig

U jego podnóża znajduje się niewielka tablica upamiętniająca synagogę i żydowskie miasto, które przed II wojną światową zajmowało obszar rozciągający się pomiędzy Zamkiem

Z myślą o lubelskiej szkole (nauczyciele, uczniowie) powstał portal internetowy poświęcony historii i dziedzictwu kulturowemu naszego miasta: „Lublin. Pamięć miejsca”