• Nie Znaleziono Wyników

Obrzut Wanda

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obrzut Wanda"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)

1

(2)

Poniedz

Apolonii, Eryl

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI — ...

... Ki.

I. Materiały dokum entacyjne l/t - rnlacja właściwa —

1/2 - dokumenty (se n su stricto ) dot. osoby relatora —

1/3 - Inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

• f

II. Materiały u zupełnlenlające relację —

HI, Inne materiały (zebrane przez „relatora”): - — III/1- dot. rodziny relatora —

l'l/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.

* * .

III/3 - doi. ogólnie okresu okupacji (1939 - 1 9 4 5 ) --- HI/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r.

ill/5 - Inne...

IV. K o resp o n d en cja -— '

V W y p isy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”)

/ . 5

__

VI Totoarafie

2 l

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

(16)

16

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli Koleżanka posiada ciekawe wydarzenia z okresu wwjny w czasie walk, z całego okresu powojennego do chwili obecnej,krótko opisać Można dołączyć oddzielną relację

Chmielanki i Grażyny Lipińskiej znajduje się dużo materiałów i lepiej byłoby gdyby przy okazji Pani pobytu w Toruniu przejrzała je i wybrała to co Panią zainteresuje

Dokum enty (sensu stricto) dotyczące osoby

Wanda Lublińska Uchwałą Rady Państwa Nr 0/826 z 28 VIII 1959 Za zasługi położone w walkach z hitlerowskim okupantem została odznaczona Krzyżem Srebrnym..

Podaj przykłady: służba wojskowa przygotowała mnie do samodzielności oraz do życia t r u d n a g o l i c z ą c e g o na swoje siły i możliwości,. Zycie wojskowe

Fundacji oraz Memoriału Generał Marii Wittek, w ramach którego prowadzim y naszą ..akcję". gromadzenia materiałów poświadczających walkę kobiet na frontach

[r]

osoby relatora 1/3 - inne materiały dokumentacyjne dot..