Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna

10 lipca 2010

Student: ……….

Grupa: ……….

Rok akademicki: 2009/2010

Zadanie 1.

Wyznaczyd równania i narysowad wykresy sił wewnętrznych w belce. Dokonad sprawdzenia równao na podstawie warunków różniczkowych równowagi dla odcinka A-B belki.

Zadanie 2.

Wyznaczyd równania i narysowad wykresy sił wewnętrznych w ramie. Dokonad sprawdzenia równowagi sił wewnętrznych (siły normalne i tnące, momenty zginające) w węźle E.

Zadanie 3.

Obliczyd siły wewnętrzne w zaznaczonych prętach kratownicy.

A B

3kN/m

65o

10kN

2m 2m

2,5m 2,5m

E 20kN

2m 4m 4m

2kN/m 2m

2m

20kN

2m 2m 2m 2m

15kN

1,5m

1,5m

Punktacja

Z1 Z2 Z3 SUMA

/10 /10 /10 /30

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :