• Nie Znaleziono Wyników

Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna

10 lipca 2010

Student: ……….

Grupa: ……….

Rok akademicki: 2009/2010

Zadanie 1.

Wyznaczyd równania i narysowad wykresy sił wewnętrznych w belce. Dokonad sprawdzenia równao na podstawie warunków różniczkowych równowagi dla odcinka A-B belki.

Zadanie 2.

Wyznaczyd równania i narysowad wykresy sił wewnętrznych w ramie. Dokonad sprawdzenia równowagi sił wewnętrznych (siły normalne i tnące, momenty zginające) w węźle E.

Zadanie 3.

Obliczyd siły wewnętrzne w zaznaczonych prętach kratownicy.

A B

3kN/m

65o

10kN

2m 2m

2,5m 2,5m

E 20kN

2m 4m 4m

2kN/m 2m

2m

20kN

2m 2m 2m 2m

15kN

1,5m

1,5m

Punktacja

Z1 Z2 Z3 SUMA

/10 /10 /10 /30

Cytaty

Powiązane dokumenty

Metodą profilometrii z użyciem odcisku silikonowego należy posłużyć się podczas oceny A.. Regres tkanki tłuszczowej, brak elastyczności i stopniowy zanik przydatków

Wyrobiska, w których jest prowadzony stały ruch pojazdów i samojezdnych maszyn górniczych, utrzymuje się w stanie zapewniającym przejścia dla osób wzdłuż jednego ociosu

Których informacji nie przekazuje kierownik jednostki organizacyjnej, kiedy zawiadamia dyrektora właściwego archiwum państwowego o rozpoczęciu procesu

Do wykonania podwójnej instalacyjnej ścianki działowej w systemie suchej zabudowy należy użyć profili A.. Który profil, wykonując ruszt pod okładzinę sufitową, można

Na rysunku przedstawiono wadę powłoki lakierowej, która nazywa się A!. zaciekiem

Aby zamontować zawór odcinający kulowy ½”GW przed kuchenką gazową w instalacji gazowej wykonanej z przewodów miedzianych, należy użyć.. kluczy

Obwód ramienia, odległość od stawu łokciowego do obręczy barkowej, obwód nadgarstka.. Obwód przedramienia, odległość od stawu łokciowego do obręczy barkowej,

Ile będzie wynosił ogólny koszt robót wykończeniowych dla ściany przedstawionej na rysunku, jeśli szacunkowy koszt wykonania 1 m 2 ściany wynosi 50,00 zł.