• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego "

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 162 w Krakowie, ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK szkolny 2018/2019 semestr I

LP Data Dzień tygodnia Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala Imię i nazwisko prowadzącego

zajęcia 1. 8 X

2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

2. 8 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

3. 15 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać wynalazcą? – ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Mgr Katarzyna Myśliwiec

13.30- 15.00

2 115

4. 15 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać wynalazcą? –

ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

5. 22 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak uważnie/krytycznie

czytać książki?” – krytyczne czytanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

6. 22 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak uważnie/krytycznie

czytać książki?” – krytyczne czytanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

7. 29 X 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Wielcy mistrzowie dla

młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa

Dr Beata Sufa 16.00-

16.45

1 204

8. 29 X 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Wielcy mistrzowie dla

młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa

Dr Beata Sufa 17.00-

17.45

1 204

9. 5 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Mówimy i słuchamy się –

ćwiczenia komunikacyjne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

10. 5 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Mówimy i słuchamy się –

ćwiczenia komunikacyjne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

11. 12 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla

Kl. 1-3 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

(2)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

dzieci stawianie pytań i

eksperymentowanie 12. 12 XI

2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

13. 19 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Uniwersytecki savoir-

vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

14. 19 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Uniwersytecki savoir-

vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

15. 26 XI 2018r.

poniedziałek UP, budynek główny, ul.

Podchorążych 2

Organizacja i przeprowadzenie zajęć podczas wydarzenia: "Dzień na Uniwersytecie".

Kl. 1-7 20 "Dzień na Uniwersytecie" - wycieczka

Dr Anna Szkolak-Stępień;

przedstawiciel JM Rektora;

Samorządu Studentów; Biuro Promocji; Dział Rekrutacji; 6 nauczycieli akademickich

12.00 – 17.00

4 312

16. 3 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 16.00- 16.45

1 204

17. 3 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 17.45

1 204

18. 10 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Świat pieniądza-

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze „kasa”

Dr Anna Szkolak-Stępień 16.00- 16.45

1 204

19. 10 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Świat pieniądze –

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze „kasa”

Dr Anna Szkolak-Stępień 17.00- 17.45

1 204

20. 7 I 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze

stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 Jak rozwijać pasje i

zdolności?

Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP

16.00- 17.30

2 212

21. 7 I poniedziałek UP, IPPiS, ul. Organizacja i przeprowadzenie Kl. 1-3 10 ? Dziedzina muzyki Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 16.00- 1 204

(3)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2019r. Ingardena 4 wykładów konwersatoryjnych dla

dzieci

16.45

22. 7 I 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 ? Dziedzina muzyki Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 17.00- 17.45

1 204

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego1. Szkoła Podstawowa nr 58 w

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych z rozwijaniem umiejętności społecznych

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji dziecka (ZSOI

na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el