• Nie Znaleziono Wyników

Szanowni Studenci! poniżej kilka informacji związanych z zaliczeniem wykładu z przedmiotu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Szanowni Studenci! poniżej kilka informacji związanych z zaliczeniem wykładu z przedmiotu:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Szanowni Studenci!

poniżej kilka informacji związanych z zaliczeniem wykładu z przedmiotu: Etyka zawodów prawniczych, na kierunku prawo (w trybie stacjonarnym i wieczorowym) w roku akademickim 2020/2021.

Zaliczenie wykładu:

1. Zaliczenie wykładu odbędzie się w terminie ostatniego wykładu przewidzianego harmonogramem zajęć.

2. Na zakres materiału składać się będą treści przedstawione na wykładzie oraz proponowane artykuły, opracowania dokumentujące albo rozwijające te treści.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione na pierwszym wykładzie (7 października 2020).

Forma zaliczenia wykładu:

1. Zaliczenie wykładu ma formę pisemną – opisową (od 5 do 7 pytań).

2.

Zaliczenie wykładu w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji Forms albo w formie stacjonarnej (w sali Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego).

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie WPAiE UWr https://prawo.uni.wroc.pl//.

Uprzejmie przypominam, że wykłady są prowadzone w formie zdalnej - w grupach Teams – w terminach wynikających z planu zajęć.

Pozdrawiam serdecznie,

Przemysław Kaczmarek

Cytaty

Powiązane dokumenty

podstawowe zadania systemu operacyjnego identyfikuje i opisuje zasadę działania podstawowych elementów systemu komputerowego oraz charakteryzuje. podstawowe zadania

Typy danych, stałe liczbowe, deklaracje zmiennych i stałych Operatory, priorytet operatorów..

%d kod ASCII znaku, liczba całkowita char * %s łańcuch znaków, napis. char * %s łańcuch

złożone - kilka instrukcji zawartych pomiędzy nawiasami klamrowymi Typy instrukcji

jeśli wyrażenie jest prawdziwe, to wykonywana jest instrukcja1, zaś instrukcja2 nie jest wykonywana gdy wyrażenie jest fałszywe,. to wykonywana jest instrukcja2, zaś instrukcja1

prawdziwe - gdy jego wartość jest różna od zera fałszywe - gdy jego wartość. jest

Informatyka (EDS1B1007), studia stacjonarne I stopnia dr inż..

Mówimy, że zmienna ptr jest typu: wskaźnik do zmiennej typu int Do przechowywania adresu zmiennej typu double trzeba. zadeklarować zmienną typu: wskaźnik do zmiennej