HARMONOGRAM WSPARCIA

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

1 24-01-2020 piątek PRK dla przyszłych

nauczycieli I Proces nabywania i uczenia się języka

Małgorzata Pamuła-Behrens 14:45 - 17:45 4 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2 550

2. 11-03-2020 środa PRK dla przyszłych

nauczycieli I Kultura języka polskiego Ewa Młynarczyk 12:30 - 14:00 2

Uniwersytet Pedagogiczny w

Krakowie, ul. Ingardena 4 204

3. 13-03-2020 piątek PRK dla przyszłych

nauczycieli I Język polski jako język edukacji szkolnej Marta Szymańska 20:30 - 22:00 2

4. 27-03-2020 piątek PRK dla przyszłych

nauczycieli I

Nauczanie uczniów z doświadczeniem

migracji w rodzinie - prawne aspekty Marta Szymańska 20:30 - 22:00 2

5. 19-04-2020 - 30-04-2020 - PRK dla przyszłych

nauczycieli I Psychologiczne aspekty migracji

Agnieszka

Ogonowska - 4

6 07-04-2020 - 30-04-2020 - PRK dla przyszłych

nauczycieli I Kultura języka polskiego Ewa Młynarczyk - 8

6. 07-05-2020 piątek PRK dla przyszłych

nauczycieli I Język polski jako język edukacji szkolnej Marta Szymańska 18:00-19:30 2

7. 08-05-2020 piątek PRK dla przyszłych

nauczycieli I Język polski jako język edukacji szkolnej Marta Szymańska 18:00-19:30 2

Zadanie nr 11 Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli

zajęcia on - line

zajęcia on - line

HARMONOGRAM WSPARCIA

zajęcia on - line

zajęcia on - line

zajęcia zdalne - konsultacje e-mail

zajęcia zdalne - konsultacje e-mail

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :