• Nie Znaleziono Wyników

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 6e

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2012 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE sprawowana funkcja.

(niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka

...

Poziom podstawowy

nazwa języka obcego nowożytnego

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji

B. Relacjonowanie

wydarzeń C. Negocjowanie Opisywanie ilustracji

Wyrażanie opinii Pytanie 1. Pytanie 2.

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.

0 1 2 3 4 5

punktów suma

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji

B. Relacjonowanie

wydarzeń C. Negocjowanie Opisywanie ilustracji

Wyrażanie opinii Pytanie 1. Pytanie 2.

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.

0 1 2 3 4 5

punktów suma

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji

B. Relacjonowanie

wydarzeń C. Negocjowanie Opisywanie ilustracji

Wyrażanie opinii Pytanie 1. Pytanie 2.

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.

0 1 2 3 4 5

punktów suma

Notatki:

...

podpis nauczyciela

Cytaty

Powiązane dokumenty

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

Pytania zadane przez egzaminującego po prezentacji tekstu, w części B. Podpisy członków przedmiotowego

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ... nazwa języka

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ... nazwa języka

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Przyznane punkty cząstkowe należy zaznaczyć w tabeli.