• Nie Znaleziono Wyników

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka polskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka polskiego "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 5c

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2010 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE

sprawowana funkcja(niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka polskiego

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

...

podpis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pytania zadane przez egzaminującego po prezentacji tekstu, w części B. Podpisy członków przedmiotowego

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ... nazwa języka

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ... nazwa języka

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Przyznane punkty cząstkowe należy zaznaczyć w tabeli.

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..?. Egzamin bez