• Nie Znaleziono Wyników

Informacja o działaniach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacja o działaniach"

Copied!
46
0
0

Pełen tekst

(1)

1 L.p. Rodzaj działania podejmowanego

w związku z promocją Powiatu Łukowskiego w 2016

Informacja o realizacji Informacja o skutkach/Rezultaty Łączna wartość (brutto)

1.

XXIII Łukowski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Przekazano do licytacji certyfikat uprawniający do objęcia honorowego Urzędu Starosty.

Wydział PRS zamieścił informację o Łukowskim Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz przekazał certyfikat uprawniający do objęcia honorowego Urzędu Starosty.

1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Łukowie gościł Marcel Tarasiuk, 8 - letni zwycięzca licytacji 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod nazwą „Dzień Starosty”. Pracownicy wydziału PRS oprowadzali młodego „Starostę” po wydziałach Starostwa Powiatowego w Łukowie, byli również w Muzeum Regionalnym w Łukowie oraz w Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

____________________

2.

Walne Zebrania Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Udział Naczelnika oraz pracownika wydziału PRS w walnym zebraniu LROT

Podczas zebrania, które odbyło się 31 marca 2016 r. podjęto uchwały m.in.: w sprawie przyjęcia nowych członków LROT, sprawozdania merytorycznego za rok 2015, sprawozdania z działalności LROT w 2015 r., prezentacji planu działalności i planu budżetu LROT na rok 2016, natomiast na zebraniu w dniu 19 grudnia 2016 r. przedstawiono sprawozdanie z działalności LROT w 2016 r. oraz plany działań na kolejny rok.

____________________

3. Kalendarium dotyczące obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016

Przedstawienie Zarządowi Powiatu Łukowskiego do akceptacji kalendarza imprez i działań na rok 2016

Dokonanie analizy podczas dyskusji oraz zaopiniowanie przestawionego kalendarium.

____________________

(2)

2 4. 185. rocznica Bitwy pod Stoczkiem

Łukowskim

Audycja „Apetyt na Radio”

z wykorzystaniem wozu satelitarnego Radia Lublin.

Udział delegacji samorządu powiatowego

w uroczystościach.

Umieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej

www.starostwolukow.pl

Wśród osób zaproszonych do udziału w audycji wzięli udział między innymi przedstawiciele władz samorządowych, regionaliści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Dyrekcja, uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.

____________________

5. Koncert Inauguracyjny Rok Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej

Przygotowanie projektu i wysłanie zaproszeń na koncert. Zamieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej. Udział pracowników wydziału PRS w koncercie.

13.03.2016r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyła się Inauguracja Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Łukowskiego, instytucji kultury i oświaty, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego powiatu. W programie uroczystości zaplanowano montaż słowno-muzyczny, występ dziecięcego zespołu folklorystycznego „Lipka” , koncert muzyki symfonicznej pt. „Janko Muzykant”, prelekcję pt. „Henryk Sienkiewicz- życie i twórczość”, prezentację genezy ustanowienia Roku Henryka Sienkiewicza 2016 oraz kalendarza imprez jubileuszowych w Powiecie Łukowskim. Inauguracji towarzyszyła wystawa pt. „Rodzinne strony Henryka Sienkiewicza”.

RAZEM: 447,81 zł (zakup art. spożywczo - przemysłowych)

6. Łukowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Patronat Starosty Łukowskiego nad obchodami. Przekazanie gadżetów promocyjnych dla uczestników

Łukowskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" odbyły się w dniach od 25 lutego do 4 marca.

W ramach obchodów zorganizowano konkurs plastyczny

____________________

(3)

3 konkursów oraz wypożyczenie namiotu w celu przeprowadzenia wystawy edukacyjnej pod hasłem „Namiot Pamięci – Lokalni Niezłomni”.

Zamieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

na najładniejszą pocztówkę związaną z tematyką Żołnierzy Wyklętych, halowy turniej w piłkę nożną, Akcję Honorowego Krwiodawstwa, bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przegląd Piosenki Żołnierskiej, Partyzanckiej i Patriotycznej. Ponadto była możliwość obejrzenia filmu „Historia Roja" w Łukowskim Kinie.

7. Kalendarium kulturalno – sportowe Powiatu Łukowskiego 2016.

Sporządzenie kalendarium kulturalno – sportowego Powiatu Łukowskiego 2016.

Zebranie informacji na temat organizowanych imprez, uroczystości od gmin, miast, muzeów, bibliotek, stowarzyszeń. Prezentacja kalendarium na stronie internetowej.

____________________

8. Wielkanoc 2016

Zamówienie i wysłanie kartek świątecznych. Organizacja spotkania przedświątecznego. Umieszczenie życzeń świątecznych na stronie www.starostwolukow.pl oraz w prasie lokalnej.

Podpisanie umowy z

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo – Usługowym GAMA BIS na wykonanie i promocję regionalnych potraw Wielkanocnych i dekoracji Świątecznych.

Podtrzymywanie tradycji świątecznych.

RAZEM: 6 228,22 zł 1 012,78 zł (zakup kratek świątecznych)

295,20 zł (publikacja życzeń świątecznych Wspólnota Łukowska) 280,00 zł (wykonanie kartek świątecznych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej)

4 500,00 zł (umowa Gama Bis)

17,00 (zakup

opakowania ozdobnego do Albumu przekazanego Ks. Antoniemu

(4)

4

Pietruszce)

45,24 zł (zakup czekolad dla zespołu Kropelki Rosy prezentującego program artystyczny podczas spotkania) 78,00 zł (zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z Zespołu Kropelki Rosy”

9.

Udział w badaniu potrzeb szkoleniowych Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Wypełnienie ankiety przez pracowników Wydziału PRS.

Przesłanie ankiety celem jej

wypełnienia do Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

W związku z aplikowaniem o środki finansowe na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zwróciła się z prośbą do podmiotów zrzeszonych o udział w badaniu potrzeb szkoleniowych. Ankieta została wypełniona przez pracowników PRS i odesłana do LROT.

____________________

10.

Wizyta wolontariuszy z Grecji i Gruzji na terenie Powiatu Łukowskiego realizujących

międzynarodowy projekt językowy.

Spotkanie z przedstawicielami władz Powiatu Łukowskiego w Muzeum Regionalnym w Łukowie.

W ramach przedsięwzięcia studenci prowadzili zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie. Zaplanowano również szereg różnorodnych atrakcji umożliwiających odpowiednie przyjęcie gości oraz zaprezentowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych Ziemi Łukowskiej. Goście zostali zapoznani z postacią oraz twórczością Henryka Sienkiewicza i uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród w Ogólnopolskim konkursie „Two colours one People”. Wizyta obcokrajowców z Grecji i Gruzji na terenie Powiatu Łukowskiego była szeroko popularyzowana w lokalnych i regionalnych mediach, odnosząc się do aspektu promocyjnego Powiatu Łukowskiego.

RAZEM: 255,00 zł (Usługa gastronomiczna – 135,00 zł, seans w grocie solnej 120,00 zł)

(5)

5 11.

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Organizacja uroczystości. Zamówienie plakatów i zaproszeń. Zamówienie wieńca. Udział delegacji samorządu powiatowego.

W uroczystości wystawiony został sztandar oraz namiot Powiatu. Na stronie internetowej została zamieszczona notatka informacyjna.

Podpisanie umowy dotyczącej zabezpieczenia medycznego.

Podtrzymywanie tradycji narodowych.

RAZEM: 1 360, 00 zł zabezpieczenie medyczne SP ZOZ – 150zł, Zakup wieńca – 220 zł, Koszt wykonania plakatów,

zaproszeń – 990 zł)

12.

Wizyta chóru z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Łukowie

Organizacja spotkania.

Udział władz samorządu Powiatu Łukowskiego oraz pracowników Wydziału PRS w spotkaniu.

Przygotowanie materiałów

promocyjnych Powiatu Łukowskiego.

Umieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej

www.starostwolukow.pl

23 maja br. w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyło się spotkanie chóru z Niemiec z władzami samorządowymi Powiatu Łukowskiego oraz Miasta Łuków.

Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowego Wydarzenia Muzycznego „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta, które odbyło się 25.05.2016 r. w kościele p.w. Św. Brata Alberta w Łukowie. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Wicestarosta Włodzimierz Wolski, Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek, Zastępca burmistrza – Marcin Mateńko oraz dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie – Krzysztof Konstanty. Uczestnicy spotkania w Starostwie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej Powiatu Łukowskiego oraz Miasta Łuków. Na zakończenie wizyty wszyscy opiekunowie otrzymali gadżety promocyjne Powiatu Łukowskiego.

Razem: 94,10 zł Zakup wody mineralnej

13. XXIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w Oblęgorku

Udział przedstawicieli Powiatu Łukowskiego w uroczystościach.

Przekazanie gadżetów Powiatu Łukowskiego organizatorom.

W dniach 20-22.05.2016 w Oblęgorku odbył się XXIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Inicjatorem tego cyklicznego wydarzenia był wieloletni dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – pan Antoni Cybulski. Samorząd

____________________

(6)

6 Umieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej

www.starostwolukow.pl

powiatu łukowskiego reprezentował Wicestarosta Łukowski Włodzimierz Wolski natomiast Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, dyrektor Maciej Cybulski.

14. Konferencja „Żołnierze wyklęci”

Organizacja konferencji. Wydruk zaproszeń. Umieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej www.starostwolukow.pl

poinformowanie o wydarzeniu mediów lokalnych.

W dniu 26.04.2016r w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie odbyła się konferencja „Powojenne podziemie niepodległościowe" skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łukowskiego.

Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się o tym, że w zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była Niepodległość Ojczyzny wielu z „żołnierzy wyklętych” poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty – natychmiastowo wykonywano kary śmierci.

____________________

15.

Turniej Motoryzacyjny oraz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Współorganizacja turnieju.

Umieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej

www.starostwolukow.pl

Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród młodzieży z terenu Powiatu Łukowskiego.

____________________

16. Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Współorganizacja turnieju.

Umieszczenie notatki informacyjnej na stronie internetowej

Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej w szczególności służył popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru,

____________________

(7)

7

www.starostwolukow.pl praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

17.

Współpraca z Towarzystwem Mediów Regionalnych

Podpisanie umowy dotyczącej wydrukowania w Magazynie Regionalnym Ziemi Lubelskiej

„Panorama Lubelska” w numerze marcowym 2016 r. materiału promującego Powiat Łukowski na temat Roku Sienkiewiczowskiego w formie wywiadu ze Starostą Łukowskim Januszem Koziołem Podpisanie umowy dotyczącej zamieszczenia przez Wykonawcę materiału promocyjnego dotyczącego Powiatu Łukowskiego w Magazynie Regionalnym „Moda i Uroda”

w numerze wrześniowym 2016 r. oraz promocję Powiatu Łukowskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Mody East Fashion w Lublinie.

Umowa dotyczyła zamieszczenia przez Wykonawcę materiału promocyjnego dotyczącego Powiatu Łukowskiego w Magazynie Regionalnym Ziemi Lubelskiej „Panorama Lubelska” w numerze marcowym 2016 r. pt. „Rok Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej”. Wykonawca zamieścił materiał promocyjny na dwóch stronach formatu A4, ponadto na okładce zostało umieszczone zdjęcie z zapowiedzią materiału. Wykonawca przekazał Zamawiającemu 150 egzemplarzy Magazynu.

W ramach umowy Wykonawca wydrukował w Magazynie Regionalnym „Moda i Uroda” w numerze wrześniowym 2016 r.

materiał promocyjny Powiat Łukowski pt. „Światowe marki w Powiecie Łukowskim” w formie wywiadu ze Starostą Łukowskim Januszem Koziołem. Wykonawca dostarczył do siedziby Starostwa 100 egzemplarzy tego Magazynu. Ponadto Wykonawca zapewnił kolportaż 5000 egzemplarzy Magazynu w punktach partnerskich oraz podczas East Fashion.

W ramach umowy Wykonawca umieścił również herb Powiatu Łukowskiego na telebimie, stronie internetowej www.eastfashion.pl oraz dokonał zapowiedzi promocyjnej podczas Międzynarodowego Festiwalu Mody East Fashion, który odbył się 8.08.2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W Gali Inauguracyjnej pokaz udział wzięła delegacja Powiatu Łukowskiego.

RAZEM 10 500 Publikacja materiału promującego Powiat Łukowski na łamach Magazynu „Panorama Lubelska”-3500,00 zł

Publikacja materiału promującego Powiat Łukowski w Magazynie Regionalnym „Moda i Uroda” oraz promocja Powiatu podczas Międzynarodowego Festiwalu Mody East Fashion w Lublinie- 7000,00 zł

(8)

8 18.

170. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza

Współorganizacja wydarzenia, wydruk, wysłanie zaproszeń, rozpropagowanie plakatów i ulotek, podpisanie umów dotyczących:

• Zaplecza medycznego

• Odtworzenia pojedynku z trylogii oraz gier i zabaw plebejskich

• Pokazu sokolniczego

• Ugotowania grochówki Starostwo Powiatowe zakupiło tort okolicznościowy. Podczas uroczystości wykorzystano namiot Powiatu Łukowskiego oraz Roll-Up z logotypem Powiatu Łukowskiego.

W ramach umowy z Radiem Lublin odbyła się transmisja z wozu satelitarnego Radia Lublin w audycji

„Apetyt na Radio”.

Udział delegacji Powiatu Łukowskiego oraz pracowników wydziału PRS w uroczystościach.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.starostwolukow.pl

7 maja 2016 roku na terenie parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza odbyła się impreza plenerowa pn. „Laurka dla Małego Rycerza” z okazji 170. rocznicy urodzin pisarza. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Wicestarosta Powiatu Łukowskiego Włodzimierz Wolski, wójtowie sąsiednich gmin, uczniowie szkół sienkiewiczowskich a także mieszkańcy Powiatu Łukowskiego. Na Jubileuszu obecny był także prawnuk pisarza – Jerzy Sienkiewicz z rodziną. Podczas obchodów można było wysłuchać prelekcji dyrektora muzeum Macieja Cybulskiego, który opowiadał wiele ciekawostek z życia twórcy. Poza tym czytano fragmenty utworów noblisty. Chorągiew Jazdy Rzeczypospolitej w strojach z epoki, wiernie odtworzyła scenę „Pojedynku” z Trylogii. Na scenie wystąpili: uczniowie Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego I i II stopnia w Lublinie oraz zespół Contra belluM, który zaprezentował utwory muzyki dawnej. Nie zabrakło także urodzinowego tortu, krojonego uroczyście przy salwach muszkietów. Oprócz słodkiego deseru uczestnicy mogli spróbować żołnierskiej grochówki, wydawanej z kuchni polowej. Imprezę uświetniły też pokazy ptaków drapieżnych. Najmłodsi mogli skorzystać z lekcji fechtunku, a także uwolnić wodze fantazji w plenerze malarskim, gdzie wykonywano laurki dla Sienkiewicza.

RAZEM: 15 452, 87 zł SP ZOZ – 350 zł Fundacja Chorągiew Jazdy Rzeczypospolitej – odtworzenie sceny pojedynku – 6 200 zł Agencja „Sarmata” – 5 200 zł

Piekarnia Żabczyńscy – tort – 1 038,09 zł Kozak Druk – zaproszenia, ulotki, plakaty – 1008, 60 Zakup art. Spożywczo – przemysłowych – 546, 16 zł

Zakup art. spożywczych – 353, 22 zł

Zakup art. spożywczych – 256, 80 zł

Usługa przygotowania grochówki – 500 zł

(9)

9 19. Bicie Rekordu Polski w czytaniu

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Organizacja akcji, wydruk zaproszeń, rozpropagowanie informacji o wydarzeniu, przekazanie do mediów lokalnych, umieszczenie informacji na stronie internetowej

www.starostwolukow.pl

W związku z Rokiem Henryka Sienkiewicza oraz 170. rocznicą urodzin pisarza, Muzeum w Woli Okrzejskiej oraz Biuro Rekordów Guinnessa zainicjowało akcję Ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: „Jak największa liczba osób czytających wspólnie Sienkiewicza”. W akcję włączyli się również pracownicy Starostwa Powiatowego w Łukowie na czele z Sekretarzem Powiatu Jerzym Siwcem. Zgodnie z regulaminem akcji w dniu 5 maja o godzinie 10.00. w sali konferencyjnej odbyło się wspólne czytanie wybranych fragmentów dzieł Noblisty tych znanych jak "Trylogia",

"Quo Vadis", "W pustyni i w puszczy" lub mniej popularnych jak

"Sabałowa bajka", "Dwie łąki", "Na jasnym brzegu", "Sachem".

Akcja ustanowienia Rekordu Polski w czytaniu utworów H.Sienkiewicza przeprowadzona była także w Muzeum w Woli Okrzejskiej z udziałem Wicestarosty Łukowskiego Włodzimierza Wolskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Łukowskiego Kingi Szerszeń.

____________________

20. I Powiatowy Rajd 3-Majowy Szkół Ponadgimnazjalnych

Współorganizacja wydarzenia, wydruk map

i przewodników, zapewnienie zaplecza medycznego, zakup artykułów

spożywczo – przemysłowych.

Wykorzystanie namiotu Powiatu Łukowskiego. Udział delegacji oraz pracowników wydziału PRS Starostwa Powiatowego w rajdzie.

Podpisanie umowy dotyczącej zaplecza medycznego.

Wynajem autokarów do przewozu osób.

Uzyskanie zgody od nadleśniczego

W dniu 28 kwietnia na terenie Rezerwatu Jata odbył się I Powiatowy Rajd 3-Majowy Szkół Ponadgimnazjalnych.

W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 200 uczniów wraz z opiekunami ze szkół z terenu Powiatu Łukowskiego. Uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą 10 km. Rajd rozpoczęli przy Pomniku Ks. Brzóski, gdzie wysłuchali krótkiego rysu historycznego dotyczącego Konstytucji 3 Maja oraz informacji o Rezerwacie Przyrody Jata i bohaterze Powstania Styczniowego ks. Stanisławie Brzósce. Młodzież miała również okazję poznać ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną o długości 4,6 km, na której rozmieszczono tablice informacyjne z zakresu gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

Przemarsz zwieńczyło wspólne ognisko w wiacie „Ostoja”

w Żdżarach. Wicestarosta Łukowski – Włodzimierz Wolski oraz Sekretarz Powiatu – Jerzy Siwiec wręczyli przedstawicielom

RAZEM: 3 126, 82 zł

Umowa SP ZOZ – 300 zł, Zakup art.

przemysłowych – 54, 22 zł

Zakup art. spożywczych 633,16 zł

Zakup art.

.przemysłowych (węgiel) – 67, 16zł

(10)

10 p. Grzegorza Ussa na wykorzystanie wiaty edukacyjnej „Ostoja” do celów organizacji rajdu.

poszczególnych szkół certyfikaty uczestnictwa i zaprosili do udziału w kolejnym rajdzie za rok.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Łukowie wraz Z Zespołem Szkół Nr 3 im. Wł. St.

Reymonta w Łukowie.

Zakup art. spożywczo- przemysłowych – 977, 78zł

Zakup chleba – 94,50 zł Wynajem autokarów PKS – 1 000 zł

21. Dożynki Powiatowo-Gminno – Parafialne w Zembrach

Współorganizacja Dożynek. Wysyłanie zaproszeń, przygotowanie stoiska promocyjnego Powiatu Łukowskiego.

Wspólne prowadzenie uroczystości, zakwaterowanie i wyżywienie koni Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, Zamówienie plakatów, przewóz eksponatów muzealnych,. przewóz młodzieży z Zespołu „Kropelki Rosy”

oraz Zespołu Pieśni i Tańca

„Łukowiacy”.

Podpisanie umowy w zakresie montażu sceny, obsługi technicznej

i nagłośnienia.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl Udział delegacji samorządu

powiatowego i pracowników wydziału PRS w uroczystości.

Powiat Łukowski, Gmina Trzebieszów oraz parafia NMP Królowej Polski w Zembrach byli głównymi organizatorami Święta Plonów, które odbyło się dnia 11 września 2016r. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez Diecezjalnego Duszpasterza Rolników ks. Kan. Stanisława Chodźko. Wśród zaproszonych gości byli przedstawicieli władz samorządowych poszczególnych szczebli, księża, rolnicy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Powiatu Łukowskiego. Oficjalna część uroczystości przebiegała w asyście pocztów sztandarowych, Konnnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji oraz orkiestry dętej. Tradycyjnie odbył się konkurs wieńców dożynkowych. W części artystycznej wystąpili między innymi : Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, Zespół Pieśni i Tańca „Kropelki Rosy”, Zespół „Gospa” z Biłgoraja, „Modry Len” z Adamowa, „Zaścianek” z Trzebieszowa, dzieci ze szkoły podstawowej z Dębowicy, Trzebieszowa i Mikus.

Odbył się również pokaz Kick Boxingu. Gwiazdą wieczoru był zespół disco-polo „Skalar”.

RAZEM: 12 936,80 zł Usługa transportowa eksponatów – 450,00 zł Przewóz młodzieży – 588,00 zł

Obsługa sceny umowa – 8 000, 00zł

Zakwaterowanie i wyżywienie koni – 1 000 zł

Wykonanie plakatów – 565, 80 zł

Nagrody w konkursie wieniec dożynkowy – 2 333,00 zł

(11)

11 22. Rajd rowerowy do miejsca urodzenia

Henryka Sienkiewicza

Patronat Starosty

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl Realizacja filmu z przebiegu rajdu przez Telewizję Master TV.

Rowerowy rajd gwiaździsty zorganizowany został 10 lipca. Ponad 400 uczestników pokonało od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Uczestnicy rajdu mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza, bicia pamiątkowych monet, znakowania rowerów przez Komendę Policji w Łukowie, udziału w warsztatach młócenia cepem, wicia wianków, pieczenia podpłomyków oraz degustacji lokalnych potraw. Głównym organizatorem Rajdu było LGD w Łukowie.

____________________

23.

Obchody 35. Rocznicy Rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Pomoc w organizacji wydarzenia.

Podpisanie umowy dotyczącej usługi cateringowej z Zakładem Mięsnym Kożuchówka. Wystawienie pocztu sztandarowego Powiatu Łukowskiego.

Zakup książek „Bez Dogmatu”.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl

Uroczystości odbyły się 22 maja w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Mszę Świętą odprawił ks. Kanonik Stanisław Chodźko Diecezjalny Duszpasterz Rolników Diecezji Siedleckiej.

Po mszy odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień Zasłużony dla NSZZ RI „Solidarność". Przyznano także odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP oraz odznaczenia resortowe przyznane przez ministra rolnictwa. Na zakończenie obchodów wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej

„Łukowiacy" oraz zgromadzeni goście mogli zwiedzić Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

RAZEM: 5 735,00 zł Usługa cateringowa 5 000 zł

Zakup książek 735,00 zł

24.

Wóz transmisyjny Polskiego Radia Lublin dot. „Ławeczki H.

Sienkiewicza”

Udział delegacji Powiatu Łukowskiego oraz pracowników wydziału PRS w realizacji nagrania.

Przygotowanie stosika promującego Powiat Łukowski.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl

Promocja Powiatu Łukowskiego na antenie Radia Lublin.

Wśród osób zaproszonych do udziału w audycji byli między innymi Starosta Łukowski – Janusz Kozioł, Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek, Sekretarz Powiatu – Jerzy Siwiec, Dyrektor Muzeum Regionalnego – Mariusz Burdach, Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – Maciej Cybulski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie – Tadeusz Federczyk oraz nauczyciel tej szkoły Marek Mojski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie Ewa Wiśnicka.

RAZEM: 276,34 zł Zakup art. spożywczych

(12)

12 25. Święto Miodów Ziemi Łukowskiej

Przewóz dzieci z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Kropelki Rosy”.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Realizacja filmu z przebiegu święta przez Telewizję Master TV.

Promocja walorów Ziemi Łukowskiej. Wręczenie uczestnikom konkursów gadżetów reklamowych Powiatu Łukowskiego.

RAZEM: 919,80 zł

Przewóz dzieci

26. Miejski Festyn Ekologiczny w Łukowie

Przekazanie gadżetów i materiałów promocyjnych.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Festyn odbył się 22 sierpnia 2016 r. na osiedlu Sienkiewicza w Łukowie. Rozegrane zostały mecze piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki ręcznej oraz zawody hula – hop. W formie zabawy przeprowadzona została również akcja edukacyjna dotycząca segregacji odpadów. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkursach: plastycznym, ekologicznym i segregacji odpadów.

Głównym organizatorem Festynu był PUiK w Łukowie.

____________________

27. Światowe Dni Młodzieży w Rejonie Łukowskim

Przekazanie Roll-Upu do OSIR-u, wykonanie broszur i banerów promocyjnych, zakup toreb, wynajem przenośnych toalet, przewóz

pielgrzymów, podpisanie umowy związanej z występem zespołu

„BoguSław”, wynajem urządzeń rekreacyjnych, zlecenie relacji filmowej z przebiegu ŚDM przez Telewizję Master TV.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Światowe Dni Młodzieży w Rejonie Łukowskim trwały w dniach 20-25.07.2016r. Młodzież oraz mieszkańcy Ziemi Łukowskiej wspólnie z pielgrzymami realizowali zaplanowany program, który rozpoczął się od koncertu zespołu „BoguSław” oraz Apelu Jasnogórskiego przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Był Dzień Kultury i Historii w miejscu urodzin Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Pielgrzymi z zagranicy i wolontariusze uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu modlitewnym przy Błoniach Siedleckich. Była także międzynarodowa impreza integracyjna "Bądźmy Razem'' z osobami niepełnosprawnymi nad Zalewem Zimna Woda w Łukowie.

Odbyła się również wielka manifestacja religijna ulicami Łukowa.

Uczestnicy ŚDM Rejonu Łukowskiego wyjechali do Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej Królowej Podlasia. Pielgrzymi

RAZEM: 31 758.06 zł Zamówienie wykonania banerów – 3 495, 00 zł Zamówienie wykonania broszur – 2 998, 90 zł Przewóz uczestników – 9 000, 00 zł

Zakup torb -2 351, 76 zł Zamówienie przenośnych toalet – 4 622, 40 zł Zespół BoguSław .–

3 800, 00 zł

(13)

13

i wolontariusze czas wolny spędzali na letniej pływalni „Delfin”

w Łukowie. Ostatni dzień pielgrzymi spędzili z goszczącymi ich rodzinami, a następnie spotkali się na wieczorze pożegnalnym w Sanktuarium Nawiedzenia NMP Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej. Następnie pielgrzymi z Francji, Meksyku, Portugalii i Białorusi odjechali do Krakowa.

Zlecenie MasterTV – 2 000 zł

Wynajem urządzeń rekreacyjnych - 3 490, 00 zł

28.

II Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Lubelszczyzny 2016”

Patronat Starosty, przekazanie gadżetów promocyjnych, wspólne prowadzenie uroczystości przez pracownika wydziału PRS.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Impreza odbyła się 4 września 2016 r. w Żdżarach. Wystąpiło w sumie 15 zespołów. Na scenie gościnnie wystąpili zdobywcy ubiegłorocznego Złotego Kura oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Gminy Łuków. Następnie zaprezentowały się zespoły z powiatów łukowskiego, janowskiego, radzyńskiego, siedleckiego i wołomińskiego. Decyzją jury „Brązowego Kura Lubelszczyzny”

wyśpiewał zespół „Niezapominajki” z Dminina. „Srebrny Kur”

trafił do zespołu „Modry Len” z Adamowa. Natomiast „Złotego Kura Lubelszczyzny” przyznano zespołowi „Jarzębina”, który na zakończenie imprezy wykonał swój najsłynniejszy utwór.

RAZEM: 3 000,00 zł

Promocja Zespołów folklorystycznych Powiatu Łukowskiego 3 000,00 zł

29. Święto Wojska Polskiego

Pomoc w organizacji wydarzenia.

Wysłanie zaproszeń. Udział delegacji Powiatu Łukowskiego w uroczystości.

Wystawienie pocztu sztandarowego.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Podtrzymywanie tradycji narodowych. Podczas patriotycznej uroczystości oddano hołd nie tylko poległym za Ojczyznę, ale również cześć żyjącym bohaterom.

____________________

30. Dożynki Wojewódzkie w Radawcu

Wydział PRS zorganizował konkurs, w którym zostały wytypowane wieńce, które wzięły udział w konkursie wojewódzkim. Przygotowanie stoiska promocyjnego – wspólnie z Muzeum Regionalnym, Muzeum H.

Powiat Łukowski wystawił ekspozycję nawiązującą do Roku H.Sienkiewicza, Narodowego Czytania „Quo vadis” oraz tradycji ludowych. Hasłem przewodnim naszej ekspozycji był „Rok Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej”. Władze samorządu powiatowego reprezentował Wicestarosta Łukowski Włodzimierz

RAZEM: 5 302,22 zł Artykuły spożywcze i przemysłowe – 607, 70 zł

(14)

14 Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz PKS Łuków. Zakupiono artykuły spożywcze celem degustacji.

Przewóz wieńców dożynkowych, eksponatów

i osób na dożynki.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Wolski. W składzie delegacji Powiatu Łukowskiego byli:

pracownicy Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Łukowie, pracownicy Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. W konkursie wieńców dożynkowych Powiat Łukowski reprezentował wieńce z Gminy Krzywda, wykonane przez Sołectwo Podosie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Fiukówce. Zwiedzający mogli obejrzeć wystawę obrazów oraz rzeźby nawiązujące do tradycji ludowej, wybić pamiątkowe monety oraz wykonać zdjęcia z figurą woskową Henryka Sienkiewicza. Przygotowano również specjalne kolorowanki dla dzieci, publikacje i materiały promocyjne oraz smalec i smaczne ogórki do degustacji. Dla zwiedzających nasze stoisko rozdawano specjalne okolicznościowe bilety uprawniające do darmowego zwiedzania obydwu muzeów. Stoisko promowało także flotę nowych autokarów PKS S.A w Łukowie z grafiką nawiązującą do twórczości H.Sienkiewicza.

Transport – 2090, 92 zł Banery i bilety – 1803, 60 zł

Wynajem stoiska – 800,00 zł

31. Narodowe Czytanie „Quo vadis”

Wysłanie zaproszeń, wykorzystanie namiotu Powiatu Łukowskiego, podpisanie umowy na przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, przewóz delegacji na uroczystość, udział pracowników PRS w wydarzeniu, wydanie materiałów promocyjnych na potrzeby

uroczystości, przesłanie informacji o wydarzeniu do lokalnych mediów, zlecenie relacji filmowej z przebiegu uroczystości przez Telewizję Master TV. Podczas uroczystości odbyła się audycja na żywo z udziałem wozu satelitarnego Radia Lublin.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Powiat Łukowski, Gmina Krzywda oraz Narodowe Centrum Kultury to główni organizatorzy uroczystości Narodowego Czytania „Quo vadis”, które odbyło się w dniu 3.09.2016r. na terenie parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

W uroczystościach udział wzięli: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Deszkiewicz, poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, przedstawiciele rady Sejmiku Województwa Lubelskiego, członkowie Rady i Zarządu Powiatu Łukowskiego na czele ze Starostą Łukowskim Januszem Koziołem, władze Gminy Krzywda, prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny prezes Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie. Gościem specjalnym uroczystości był Wojciech Malajkat – aktor, odtwórca roli Rzędziana w filmowej ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem

RAZEM: 8 914, 00 zł Usługa przygotowania poczęstunku – 8 000, 00zł

Zakup artykułów spożywczo- przemysłowych–

468, 80 zł

Przewóz delegacji Powiatu Łukowskiego – 445, 20 zł

(15)

15 Zamieszczenie notatki na stronie

internetowej www.starostwolukow.pl.

i Mieczem”.

Narodowemu Czytaniu w Woli Okrzejskiej towarzyszył pokaz Stowarzyszenia Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”. Stowarzyszenie zaprezentowało m.in. pokazy gladiatorów rzymskich, inscenizację walk gladiatorów oraz pokaz oddziału legionistów rzymskich. Jedną z atrakcji były loty balonem i motolotnią nad rodzinnymi stronami Henryka Sienkiewicza.

32.

Udział delegacji powiatu w patriotyczno – religijnej uroczystości, związanej z 19-tą rocznicą ustawienia ,,Krzyża Katyńskiego”

na Cmentarzu Grzebalnym w Łukowie

Udział pocztu sztandarowego.

Składanie wieńca przez przedstawicieli samorządu powiatowego.

Udział we mszy świętej. Podtrzymanie tradycji narodowych.

Podczas patriotycznej uroczystości oddano hołd poległym.

____________________

33. XVI Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu

Pomoc w organizacji forum, wysłanie zaproszeń, przekazanie gadżetów promocyjnych oraz roll-up Powiatu Łukowskiego.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Promocja gospodarcza Powiatu Łukowskiego podczas forum.

Tematem przewodnim XVI edycji forum, były "Zmiany pokoleniowe w biznesie – firma przyszłości". Tematem Forum były również zagadnienia dotyczące zmiany pokoleniowej w firmie i wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i mediów społecznościowych w firmie.

RAZEM: 2 465, 01 zł koszty współorganizacji

(16)

16 34.

Obchody 70. rocznicy akcji

„Mitropa”

w Szaniawach-Poniatach

Udział delegacji Powiatu Łukowskiego oraz pracowników wydziału PRS w realizacji nagrania.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl

Promocja Powiatu Łukowskiego na antenie Radia Lublin w audycji

„Apetyt na Radio” z wykorzystaniem wozu satelitarnego Radia.

W audycji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Łukowskiego, Gminy Trzebieszów, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

___________________

35. 77 Rocznica Bitwy Pod Wolą Gułowską

Dofinansowanie wynajmu nagłośnienia.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

W dniach 1-2 października gmina Adamów zorganizowała główne uroczystości rocznicowe Ostatniej Bitwy Kampanii Polskiej 1939 r., którą w dniach 2-5 października 1939r pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską stoczyła Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” generała Franciszka Kleeberga. Wydarzenia rozpoczęły III Manewry Kawalerii, których gospodarzem była Wola Gułowska. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 2 października w Woli Gułowskiej. Przy kwaterze Kleeberczyków na cmentarzu w Turzystwie w asyście wojska i orkiestry wojskowej odbył się Apel Poległych. Odbyła się również Rewia Kawalerii Ochotniczej, w której umiejętności swe zaprezentowało około 100 koni i kawalerzystów.

RAZEM: 1500,00 zł Koszty nagłośnienia

36. 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Organizacja wydarzenia, wydruk zaproszeń i plakatów, projekt i wykonanie banera umieszczonego w auli I Liceum Ogólnokształcącego im.

T. Kościuszki w Łukowie podczas koncertu patriotycznego, projekt i wydruk wejściówek na koncert, zakup kwiatów do niesienia darów,

zamówienie balonów, zapewnienie opieki medycznej oraz zabezpieczenia w postaci patrolu policji, zakup słodyczy dla młodzieży występującej

W dniu 11 listopada br. w Łukowie odbyły się obchody 98.

rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

Pod tablicą upamiętniającą Polską Organizację Wojskową oraz w innych miejscach pamięci na terenie Łukowa złożono wieńce i wiązanki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski oraz przedstawiciel rodziny Tomasiewiczów – Sylwester Tomasiewicz. W auli im. T. Kościuszki w Łukowie odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych. Chór ,,Lutnia” I LO im.

RAZEM: 2 664, 00 zł

Wykonanie wejściówek na koncert – 264, 45zł Wykonanie baneru–

246, 00 zł Zakup balonów – 308, 00 zł

(17)

17 podczas koncertu, zamówienie Mszy Św., udział pracowników PRS w uroczystościach

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

T.Kościuszki oraz soliści wykonali pieśni legionowe oraz patriotyczne. Widzowie mieli możliwość wysłuchania wierszy oraz fragmentów prozy Jana Pawła II i Wisławy Szymborskiej. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej ,,Łukowiacy” wykonał polskie tańce narodowe: ,,Polonez” i ,,Mazur” w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego.

Koszt wykonania plakatów

i zaproszeń – 940, 95 zł Zakup art. spożywczych – 364, 60 zł

Zakup kwiatów – 540, 00 zł

37.

Wykonanie emblematów dla klas mundurowych Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym

Zamówiono i przekazano emblematy dla uczniów klas mundurowych zawierające herb oraz wizerunek flagi Powiatu Łukowskiego

Promocja Powiatu Łukowskiego. Przekazanie naszywek z herbem Powiatu Łukowskiego klasom mundurowym tj.: policyjnym, pożarniczym i wojskowwym.

RAZEM: 3 498, 12 zł (koszt wykonania emblematów)

38. 100. Rocznica Śmierci Henryka Sienkiewicza

Podpisanie umowy ze

Stowarzyszeniem Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej dotyczącej programu artystycznego,

podpisanie umowy ze

Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa” dotyczącej usługi cateringowej,

projekt i wydruk zaproszeń i plakatów, wysłanie zaproszeń , zakup wieńca, publikacja materiałów w Nowej Gazecie Łukowskiej. Udział delegacji oraz pracowników Wydziału PRS Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Uroczystość wynikała z kalendarza obchodów roku Henryka Sienkiewicza 2016. W dniu 27 listopada rozpoczęła się od poświęcenia i wmurowania pamiątkowej tablicy w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Obrzęd poświęcenia Tablicy Patriotycznej dokonał ks. Kanonik Stanisław Staręga.

Następnie Starosta Łukowski, Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza oraz Wójt Gminy Łuków złożyli okolicznościowe wieńce najpierw na grobie matki pisarza Stefanii Cieciszowskiej a następnie pod Kopcem H. Sienkiewicza w Okrzei.

W Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei odbyła się uroczysta msza św. w intencji za duszę śp. Henryka Sienkiewicza oraz wieloletniego Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza Antoniego Cybulskiego. Msza zakończyła się przygotowaną przez Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej symboliczną scenką z „Trylogii”: mszą żałobną pułkownika Michała Wołodyjowskiego. Dalsze obchody uroczystości 100.

Rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza odbyły się przy Domu Ludowym w Okrzei, m. in. pokaz bractwa husarskiego, salwy z armaty i muszkietów oraz prezentacja multimedialna Dyrektora

RAZEM: 9 815,00 zł

Program artystyczny – 4 000, 00 zł

Catering – 5 000, 00 zł Dodatkowe zlecenie w NGŁ (1 strona) – 615, 00 zł

Zakup wieńca – 200,00 zł

(18)

18

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Macieja Cybulskiego. Podczas uroczystości, która była ostatnim elementem obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w Powiecie Łukowskim udział wzięli przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, przedstawiciele poszczególnych samorządów z terenu powiatu łukowskiego, zaproszeni goście oraz przybyli mieszkańcy z terenu powiatu łukowskiego.

39. Realizacja autorskiego filmu pod tytułem „Odkrywanie Sienkiewicza”

Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Łukowskim, a Telewizją Polską S.A.

Premiera filmu odbyła się 11.11.2016 r. na antenie Telewizji TVP3 Lublin. Ponadto wyemitowano bilbord promocyjny powiatu, w którym zamieszczono logotyp Powiatu Łukowskiego o treści

„Powiat Łukowski Ziemia Henryka Sienkiewicza” oraz herb Powiatu Łukowskiego bezpośrednio przed jak i po premierze filmu. Telewizja dokonała 10 emisji zapowiedzi filmu w tygodniu poprzedzającym premierę oraz przekazała dwa egzemplarze płyty DVD z zarejestrowanym filmem. W ramach Umowy TVP 3 Lublin udzieliła licencji na niekomercyjne korzystanie z filmu do dnia 31.12.2021 r.

RAZEM: 8 000,00 zł Realizacja filmu dokumentalnego

40.

Wizyta delegacji Powiatu Łukowskiego

w Senacie RP

Udział delegacji Powiatu

Łukowskiego. Zamówienie wynajmu autokaru.

Zamieszczenie notatki na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Uroczystość wpisywała się w kalendarz obchodów roku Henryka Sienkiewicza 2016r. W dniu 16.11.2016r. na zaproszenie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, delegacja Powiatu Łukowskiego uczestniczyła w otwarciu wystawy z okazji 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza. Wśród zaproszonych gości był Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski oraz przedstawiciele samorządu powiatowego: Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Tadeusz Brzozowski, Wicestarosta Łukowski Włodzimierz Wolski, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, Radni Rady Powiatu Łukowskiego oraz dyrektorzy instytucji i placówek zaangażowanych w obchody Roku H.Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej oraz poza jej granicami. Senacka wystawa pt.

RAZEM: 550,00 zł

(Przewóz delegacji)

(19)

19

„Ni przez pół służyć, ni przez pół miłować nie umiem... - życie i dzieło Henryka Sienkiewicza" przypomina najważniejsze dzieła i fakty z życia pisarza oraz jest bogato ilustrowana fotografiami zbiorów Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

41.

Czwarta edycja Mapy

Administracyjno – Turystycznej Województwa Lubelskiego

Przesłanie herbu oraz danych

teleadresowych Promocja Powiatu Łukowskiego

___________________

42. Top Regionu 2016

Zgłoszenie do plebiscytu wydarzenia kulturalnego: Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej.

Promocja Powiatu Łukowskiego ___________________

43. Boże Narodzenie 2016

Zakup i wysłanie kartek świątecznych, zamówienie publikacji życzeń

świątecznych w Tygodniku

Siedleckim, Wspólnocie Łukowskiej oraz Katolickim radiu Podlasiu, organizacja spotkania

przedświatecznego, zakup opłatka.

Zamieszczenie życzeń na stronie internetowej www.starostwolukow.pl.

Podtrzymywanie tradycji świątecznych.

RAZEM: 8 708, 59 zł Publikacja życzeń we Wspólnocie Łukowskiej – 738, 00 zł

Publikacja życzeń w Tygodniku Siedleckim – 724, 22 zł

Emisja życzeń na antenie KRP – 707,25 zł

Zakup kartek – 989, 12 zł Usługa cateringowa – 5 500, 00 złZakup opłatka Opłatek – 50, 00

(20)

20 44. Spotkanie z przedstawicielami

Wyznaniowej Gminy Żydowskiej

Udział przedstawicieli władz Powiatu oraz pracowników wydziału PRS w spotkaniu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Naczelnik oraz pracownicy Wydziału PRS, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie. Podczas spotkania ustalono harmonogram działań na 2017 rok, którego głównymi priorytetami są:

1. Oznakowanie drogi do Malcanowa

2. Wystawa stała w Muzeum Regionalnym w Łukowie

3. Upamiętnienie miejsca, w którym stała Synagoga na ul. Browarnej

4. 100-lecie urodzin Łukowskiego Cadyka Akivy Meira Torenheim

5. Wspólny projekt, który będzie umożliwiał pozyskanie zewnętrznych środków pozwalających zrealizować wspólne cele

6.

____________________

45.

Program rozwoju turystyki

w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.

Analiza treści oraz zaopiniowanie projektu programu

Opinie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu ostatecznej wersji programu.

____________________

46.

Redagowanie strony internetowej

Starostwa Powiatowego w Łukowie. Umieszczanie bieżących materiałów informacyjnych oraz promocyjnych.

Publikacja aktualności skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Ziemi Łukowskiej. W 2016 r. opracowano oraz opublikowano 686 artykułów. Redagowanie zakładek na stronie internetowej www.starostwolukow.pl tj: 2016 Rok H. Sienkiewicza, Wieści z Ziemi Łukowskiej, Sienkiewicz Jakiego nie znamy, Kalejdoskop Regionalny, ŚDM w Rejonie Łukowskim.

W zakładce Video zamieszczono filmy promujące Powiat Łukowski.

____________________

(21)

21 47. Patronat Starosty Łukowskiego 2016

Wykaz imprez i uroczystości pod patronatem Starosty Łukowskiego:

• II Łukowski Orszak Trzech Króli

• XI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – II Memoriał Romualda Szajdziuka

• Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

• III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie

• II edycja konkursu matematycznego

„Colonus” dla szkół gimnazjalnych

• Łukowskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy wyklętych

• XIV Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół

Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Łukowskiego

• IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie

• XXXVII Przegląd Piosenki

Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”

• Targi Pracy i Edukacji

• Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

„Rozwiń Skrzydło – Przyjaciele dla Alicji”

• Megamecz Krynka 2016

• Wspólne wykonaie Requiem W. A.

Mozarta przez połączone chóry

Promocja Powiatu Łukowskiego.

Organizator, który otrzymał zgodę na objęcie imprezy patronatem Starosty Łukowskiego był zobowiązany do:

• poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu, zamieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i

informacyjnych dotyczących imprezy (zaproszeniach, plakatach, ulotkach, banerach, broszurach itp.),

• zamieszczania informacji o Patronacie na dyplomach i certyfikatach wręczanych laureatom imprezy,

• ustnego przekazu o Patronacie w czasie prowadzenia imprezy,

• wzmiankowania o fakcie objęcia Patronatem w przekazach medialnych dotyczących imprezy;

• umieszczenia logotypów Powiatu (m.in. herbu Powiatu) z podpisem „Powiat Łukowski” podczas trwania imprezy w widocznym miejscu – znaki graficzne do pobrania ze strony internetowej www.starostwolukow.pl w zakładce „Logotypy Powiatu do pobrania.

____________________

(22)

22

„Lutnia” I Liceum

Ogólnokształcącego w Łukowie oraz Hiberniaschule z Niemiec

• Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej

• Wszystko dla Kochanych Mam… X- lecie Zespołu „Kropelki Rosy”

• Dzień Otwarty z PIP w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”

• Henryk Sienkiewicz – pisarz Ziemi Łukowskiej – I Regionalne

Spotkanie Miłośników Sienkiewicza

• 43 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

• Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich

• II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie

• Zawody Nordic Walking IV Edycja Pucharu Lubelszczyzny „Lubelskie też chodzi”

• I Europejska Wystawa Psów Rasowych

• Rowerowy Rajd Gwieździsty

„Rowerem po Ziemi Henryka Sienkiewicza”

• II Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych – Złoty Kur Lubelszczyzny 2016

• „Uwaga Nadwaga” – kampania informacyjno-edukacyjna

(23)

23

• IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej pod hasłem „Paczka dla kombatanta”

• XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny

„Grzmią pod Stoczkiem armaty”

• III Łukowski Orszak Trzech Króli

48. Prowadzenie Kroniki Starostwa Powiatowego

Opracowanie i zamieszczanie informacji z wybranych wydarzeń samorządu powiatowego w Kronice Starostwa Powiatowego

Upamiętnienie 42 wydarzeń w roku 2016 związanych z działalnością samorządu powiatowego.

• Prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020

• 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza

• Wóz transmisyjny Radia Lublin w Stoczku Łukowskim

• 185. Rocznica Bitwy pod Stoczkiem Łukowskim w Powstaniu Listopadowym

• Uroczysta Inauguracja Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016

• Spotkanie Wielkanocne w Starostwie Powiatowym w Łukowie

• Wywiad ze Starostą Łukowskim w Panoramie Lubelskiej

• Wizyta Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

• XIV Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych

• Uroczysta Sesja Trzech Samorządów

• Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego w Powiecie Łukowskim

• Konferencja „Powojenne podziemie niepodległościowe”

• I Powiatowy Rajd 3-Majowy Szkół Ponadgimnazjalnych

• Łukowskie Obchody 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

_________________

(24)

24

• Ustanowienie Rekordu Polski w czytaniu utworów Henryka Sienkiewicza

• 170. Rocznica Urodzin Henryka Sienkiewicza

• Noc Muzeów 2016 „Szlakiem Muzeów Ziemi Łukowskiej”

• Wizyta delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym w Łukowie

• Zmiana na stanowisku Starosty Łukowskiego

• Wóz transmisyjny Polskiego Radia Lublin w Łukowie

• Podziękowanie dla Marty Pawlikowskiej

• Odszedł Antonii Cybulski – entuzjasta twórczości H.

Sienkiewicza

• Audycja RDC z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

• Łukowscy Policjanci obchodzili swoje święto

• Finał Światowych Dni Młodzieży w Rejonie Łukowskim

• Spotkanie z potomkami Łukowskiego Cadyka

• Święto Miodów Ziemi Łukowskiej

• Radiowa Noc w Woli Okrzejskiej

• Święto Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Łukowie

• Powiat Łukowski na Dożynkach W wojewódzkich w Radawcu

• Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Woli Okrzejskiej

• Dożynki Powiatowo- Gminno-Parafialne w Zembrach

• Numizmaty upamiętniające Rok Henryka Sienkiewicza

• AKCJA MITROPA – Uroczystości odsłonięcia pomnika w Szaniawach – Poniatach

(25)

25

• Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej

• Obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Łukowie

• Delegacja Powiatu Łukowskiego w Senacie RP

• Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego

• Podpisanie umowy partnerskiej z lwowskim szpitalem

• 100. Rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza

• Konferencja „Opieka nad kobietą w ciąży i dzieckiem w kontekście ustawy „Za życiem”

• Zarząd Powiatu Łukowskiego powołał dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

49.

Współpraca z mediami: Telewizja Master TV, Łukowskie Towarzystwo Regionalne, Radio Lublin

Realizacja i publikacja materiałów promocyjnych dotyczących Powiatu Łukowskiego.

Promocja działań samorządu powiatowego i jednostek organizacyjnych

Zakres współpracy z Telewizją Master TV obejmował:

• Przekaz filmowy obejmujący przygotowanie, nagranie, montaż i emisją w programie filmowym i na stronie internetowej /realizowany na podstawie każdorazowego zlecenia/

• Realizowanie i emitowanie /w ramach umowy bez dodatkowej opłaty / w Telewizji oraz na stronie internetowej programów z obrad sesji Rady Powiatu Łukowskiego w wymiarze 60 godzin tj. 12 sesji po 5 godzin

• Umieszczenie linku do oficjalnego portalu internetowego Starostwa na stronie Master TV

Zakres współpracy z Nową Gazetą Łukowską obejmował:

Razem: 76 784,35 zł

Telewizja Master TV – 29 944,35 zł

Nowa Gazeta Łukowska

(26)

26

• Publikację materiałów o charakterze promocyjnym oraz życzeń świątecznych w 12 numerach po jednej stronie

• Publikację materiałów o charakterze promocyjnym z cyklicznych imprez lub uroczystości na jednej dodatkowej stronie raz na kwartał

Zakres współpracy z Radiem Lublin obejmował:

• opracowanie oraz emisja serwisu informacyjnego dotyczącego Powiatu Łukowskiego w wymiarze do 5 minut raz w tygodniu przez 11 miesięcy

• realizacja5 audycji z wykorzystaniem wozu satelitarnego, po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz zakresu tematów poruszonych podczas realizacji audycji

• Realizację materiałów dźwiękowych dotyczących Powiatu tj.

5 reportaży oraz 5 audycji autorskich nawiązujących do reportaży,

• umieszczenie na stronie internetowej Radia Lublin bajeru o treści : „Powiat Łukowski – Ziemia Henryka Sienkiewicza”, zawierającej logotyp Powiatu Łukowskiego oraz wszystkie dotychczas realizowane audycje,

• Czytanie wybranych fragmentów dzieł H. Sienkiewicza raz w tygodniu przez 11 miesięcy,

• zapowiedzi sponsorskie w wymiarze 8 sekund o treści: „Powiat Łukowski – Ziemia Henryka Sienkiewicza” przed i po każdej emisji

• zapowiedzi przed planowaną emisja audycji, każdorazowo w ilości 20 emisji.

– 9 840,00 zł

Radio Lublin – 37 000,00 zł

(27)

27 50.

Projekt koncepcyjnego nowoczesnej (multimedialnej i interaktywnej) wystawy stałej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Łukowskim a Adventure Sławomir Mazan, Jarema Szandar Spółka Jawna

Opracowanie projektu multimedialnego i interaktywnej wystawy stałej Muzeum Henryka Sienkiewicza, który został wykorzystany przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – podniesienie atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”.

Koncepcja przewiduje wykorzystanie w ramach wystawy następujących elementów składowych:

• zabudowa ekspozycyjna i meblowa: ścianki działowe, ekspozytory, gabloty, elementy scenograficzne, obiekty rekonstruowane,

• eksponaty,

• sprzęt AV: komputery sterujące i emisyjne, projektory, głośniki, panele dotykowe lcd, ekrany lcd, czujniki zbliżeniowe,

• zabawy interaktywne, w tym systemy mechatroniczne,

• zawartość multimedialna: prezentacje interaktywne i filmowe, animacje 3d, materiały archiwalne, słuchowiska, gry.

RAZEM: 43 050,00 zł

51.

Umowa partnerska zawarta pomiędzy Powiatem Łukowskim, a Gminą Krzywda

Współdziałanie stron: Powiatu Łukowskiego i Gminy Krzywda w ubieganiu się o dofinansowanie i realizację projektu pod nazwą ,,Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – podniesienie atrakcyjności muzeum, zabytkowego parku i kopca”, w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona

Dziedzictwa kulturowego i

naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Skutkiem podpisania umowy partnerskiej może być wspólna realizacja projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu Lider zobowiązuje się zwrócić Partnerowi koszty kwalifikowane, poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji parkingu.

____________________

(28)

28 Lubelskiego na lata 2014-2020

52.

Współpraca z Fundacją Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie

Podpisanie umowy w sprawie opracowania dokumentacji aplikacyjnej zawierającej Wniosek o dofinansowanie projektu oraz Studium wykonalności. Dokumenty uwzględniały założenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej koncepcję utworzenia Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej w Woli Okrzejskiej, zgodnie z uchwałą nr XCVI/1991/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06- 001/16 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – podniesienie atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” został złożony w dn. 29.07.2016 r.

Wykonawca sporządził dokumentację, zgodnie z wytycznymi Regulaminu konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16, na podstawie danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego.

Studium wykonalności wykonane zostało zgodnie z wytycznymi dla studiów wykonalności składanych i realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Dokumentacja we wskazanym terminie została przekazana w formie papierowej zgodnie z obowiązującymi standardami oraz w formie zamkniętego pliku PDF na płycie CD. Wykonawca przygotował dokumentację przy użyciu Generatora Wniosków na koncie LSI2014.

Aktualnie dokumentacja aplikacyjna podlega ocenie formalnej.

RAZEM: 14 760,00 zł

(29)

Zakup kalcodaŹy książko*ych A4' A5 i

'rójdzie|n},ch na rok 2017.

Zap}tanie ofeńowe Powiatu Łukowskiego

o c€nę' sprzcdaz i dostarcZeni€ l ]0

57.tuk kalendaży książkolłych A.5'

] 00 sŹuk ka|endar4 ksiąŻkowych 44,

l 00 s,tuk ka|endał4, ltójdficlnych.

organizacyjnych' pracołników starostwa Powiatowego

Kalenda.rze książkowe na rol20l7 z logoĄ7pem Po1viatu Lukowskiego

o param€tBch: układ tygodnio\łr' format A4, forma1^.5' oprawa skómpodobna z tłoczonym |ogot}?cm Powiatu ł,ukowskiego'

Kalcndarze trójdzielne z rek|amą Powiatu Lukowskiego

IiAZEMT

48249O'l

54. orszak tII

Kń|i

opracowanic projekLów graticznych i wydruk bancrów promocyjnycfi .

Zamiesucz€Die infurmńcji na stronie intemetowej

u!]rłqpsĘ([q!a!r.pL'

ce|em pżEdsię*fięcia było promowanie $śród miesf(ańców ł,ukowa i ziemi Łukowskiej święt!Trzech Króli oraz przywróconie do przest7€ni plb|icznej sfuopolskich zwycmjów z\iązAnych zc świętami Bofę8o Najod7cnia.

RAZEMT | 199,37 r,

RAZEM

2u

42ś,40 z|

Ot)rdcowd!4: L:|żbic lo I )żi.ruLskA

29

(30)

1 L.p. Rodzaj działania

podejmowanego w związku z promocją Powiatu Łukowskiego

Informacja o realizacji

Informacja o skutkach/Rezultaty

Łączna wartość

brutto 1. Umowa pomiędzy

Powiatem Łukowskim, a Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Lublinie Radio Lublin S.A zawarta

w dn. 05.01.2016 r.

Radio zobowiązało się do promocji Powiatu Łukowskiego na swej antenie poprzez:

• emisję materiałów dźwiękowych dotyczących Powiatu tj. 5 reportaży oraz cyklu 5 audycji autorskich

(w audycjach tych ukazywały się w/w reportaże),

w których prezentowane były rozmowy z zaproszonymi gośćmi oraz prowadzone konkursy

z nagrodami ufundowanymi przez Powiat Łukowski

• realizację 5 audycji z wykorzystaniem wozu satelitarnego

• czytanie wybranych fragmentów dzieł H.

Sienkiewicza w wymiarze 3-5 minut raz w tygodniu przez 11 miesięcy (łącznie 47 tygodni), pt. „Sienkiewicz jakiego nie znamy”

• opracowanie oraz emisję serwisu informacyjnego z Powiatu Łukowskiego wraz z opieką redaktorską w wymiarze 3-5 minut raz w tygodniu przez 11 miesięcy (łącznie 47 tygodni), pt. „Wieści z Ziemi Łukowskiej”

Audycje miały charakter edukacyjny i promocyjny i służyły społeczeństwu lokalnemu, emitowane były w formie relacji z wybranych imprez, udzielonych wywiadów, dotyczyły bezpośrednio mieszkańców Powiatu.

Audycje zostały opatrzone 8” zapowiedzią sponsorską, przed i po emisji każdej audycji, o treści ustalonej między stronami umowy.

W ramach ogólnopolskiej promocji Powiatu Łukowskiego na antenie Radia Lublin, ukazało się:

• 5 reportaży i audycji autorskich przygotowanych przez redaktor Czesławę Borowik: „Wieszcz z rybą na piasku”, „Urodziny Noblisty”,

„Solidarny wiejski blues”, „Partnerstwo”, "Na dnie duszy"

• Przez 47 tygodni w wymiarze 3-5 minut raz w tygodniu czytano fragmenty twórczości H. Sienkiewicza w audycji pn. „Sienkiewicz jakiego nie znamy”,

• Przez 47 tygodni raz w tygodniu w wymiarze 3-5 minut opracowywany był serwis informacyjny z Powiatu Łukowskiego w audycji pt. „Wieści z Ziemi Łukowskiej”

• 5 audycji z wykorzystaniem wozu satelitarnego dotyczących: 185 rocznicy bitwy pod Stoczkiem, 170 Rocznicy Urodzin Henryka Sienkiewicza, Ławeczki H. Sienkiewicza, Narodowego Czytania „Quo Vadis”, Akcji MITROP.

Audycje zostały opatrzone zapowiedzią autorską przed i po każdej emisji o treści:

„Sponsorem programu jest Powiat Łukowski – Ziemia Henryka Sienkiewicza”, w ilości 20 emisji przed planowaną emisją audycji. Informacja o każdym zrealizowanym reportażu oraz audycji została zamieszczona wraz z logotypem Powiatu Łukowskiego na stronach internetowych Radia Lublin i Powiatu na dwa dni przed planowaną emisją.

37 000,00 zł

(31)

2 w dn. 08.02.2016 r. • realizację i emisję w telewizji oraz na stronie

internetowej obrad sesji Rady Powiatu, 60 godzin

tj. 12 sesji w roku po 5 godzin,

• przedstawienie na przekazach planszowych i w materiałach filmowych oraz na stronie internetowej Telewizji Master informacji promujących Powiat Łukowski,

• relacjonowanie wybranych przez Zleceniodawcę imprez, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz jednostki organizacyjne Powiatu,

• prezentowanie wywiadów ze Starostą, członkami Zarządu Powiatu oraz osobami wskazanymi przez Starostę do udzielenia informacji,

• zamieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń, życzeń świątecznych oraz informacji zleconych przez Zleceniodawcę,

• relacjonowanie konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli Powiatu Łukowskiego,

• umieszczenie linku do oficjalnego portalu internetowego Starostwa na oficjalnej stronie Zleceniobiorcy,

• zamieszczenie materiałów i informacji będących przedmiotem niniejszej umowy w emitowanych programach oraz na stronie internetowej www.telewizja.lukow.pl.

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XII sesji Rady Powiatu

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XIII Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu

• Inauguracja Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej

• Emisja życzeń świątecznych Wielkanocnych

• Emisję przekazu planszowego z życzeniami świątecznymi

• XIV Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Łukowskiego

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad Uroczystej sesji trzech samorządów z okazji obchodów 1050-lecia Chrztu Polski

• Konferencja „Powojenne podziemie niepodległościowe"

• I Powiatowy Rajd 3-Majowy Szkół Ponadgimnazjalnych

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XV Sesji Rady Powiatu

• Łukowskie obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

• Ustanowienie Rekordu Polski w czytaniu utworów H.Sienkiewicza

• 170. Rocznica Urodzin Henryka Sienkiewicza

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XVI Sesji Rady Powiatu

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu

• Rajd Rowerowy w Hołdzie Henrykowi Sienkiewiczowi

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łukowskiego

• Święto Miodów Ziemi Łukowskiej

• Narodowe Czytanie 2016 – „Quo Vadis”

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łukowskiego

• Realizacja i emisja w telewizji oraz na stronie internetowej obrad XX Sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

koordynator projektu oraz dwóch pracowników szkoły. Organizacja wysyłająca ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, tablicy informacyjnej

11) wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posługuje się siłami bezwładności do opisu ruchu. w układzie

Kontynuowano wyjaśnianie statusu członków Izby, aktualizując dane struk- turalne przy wykorzystaniu, wprowadzonych na nasz wniosek, zmian w systemie FINN- moduł rejestr

Dzięki aplikacji TrainingPeaks, dostępnej w sklepie Connect IQ, zrealizowanie zaplanowanego planu treningowego podczas każdej jazdy jest tak łatwe, jak włączenie licznika Edge 520

Druk karty jest do pobrania na stronie Wydziału, a także w dziekanacie (wzór poniżej). Wydział

a) działania informacyjno-promocyjne dla opinii publicznej/odbiorców rezultatów, które koncentrować się będą na zwiększaniu widoczności efektów polityki spójności i

Samodzielna praca w domu z Repetytorium, arkuszami egzaminacyjnymi, powtórzenie treści, problematyki lektur szkolnych, zagadnień z wiedzy o języku, redagowanie krótkich