Temat Równanie reakcji chemicznej.

Download (0)

Full text

(1)

Temat Równanie reakcji chemicznej.

1. Równanie reakcji to zapis jej przebiegu za pomocą symboli i wzorów chemicznych.

2. Aby prawidłowo zapisać daną reakcję należy:

 zapisać słownie jej przebieg

 ustalić i zapisać symbole, wzory substancji będących substratami

 ustalić i zapisać symbole, wzory substancji będących produktami tej reakcji

 uzgodnić równanie reakcji czyli doprowadzić do tego,

aby liczba atomów danego pierwiastka była taka sama po obu stronach równania.

3. Przykład

Zapisz za pomocą symboli i wzorów równanie reakcji otrzymywania tlenku wodoru z pierwiastków;

a) wodór + tlen = tlenek wodoru

b) substraty (substancje biorące udział w reakcji: wodór [H2 ] i tlen [O2 ] Uwaga! Gazy występują w postaci cząsteczek dwuatomowych: H2, O2, N2, Cl2 !!!

c) produkty to: tlenek wodoru [H2 O]

d) H2 + O2 = H2 O

e) uzgadniamy równanie reakcji: ilość atomów wodoru po prawej stronie równania ma być równa ilości po lewej stronie równania.

Ilość atomów wodoru po obu stronach równania jest taka sama, natomiast należy uzgodnić ilość atomów tlenu /po lewej stronie są 2 atomy tlenu, po prawej 1 atom tlenu/. W tym celu dopisujemy cyfrę 2:

2 H2 + O2 = 2 H2 O

Równanie reakcji jest uzgodnione – zostały dobrane współczynniki stechiometryczne / cyfry zaznaczone czerwonym kolorem /

4. Interpretacja powyższego równania reakcji:

dwie cząsteczki wodoru reagują z jedną cząsteczką tlenu, tworząc dwie cząsteczki tlenku wodoru

Zadanie

1) Przepisz temat i treść lekcji do zeszytu

Zapoznaj się z reakcją analizy tlenku rtęci (II) i zapisz ją w zeszycie.

/ podręcznik str. 144 przykład 32 /

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :