1 Budowa i właściwości cząsteczki wody Zaznacz, które z podanych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Chemia, poziom edukacyjny III, klasa I Budowa i właściwości cząsteczki wody

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Budowa i właściwości cząsteczki wody

Zaznacz, które z podanych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe.

Prawda Fałsz Wodór potrzebuje trypletu elektronowego,

aby uzyskać trwałą konfigurację elektronową.

Atom tlenu do uzyskania trwałej konfiguracji atomowej – oktetu elektronowego – potrzebuje dwóch elektronów.

W cząsteczce wody występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.

Cząsteczki wody nie ulegają zjawisku asocjacji.

W cząsteczce wody na atomie tlenu

zgromadzony jest częściowy ładunek ujemny, a na atomie wodoru częściowy ładunek dodatni.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :